Seks danske anbefalinger for god innkjøpspraksis

Anbud365: Seks danske anbefalinger for god innkjøpspraksisDen danske foreningen for offentlige innkjøpere, IKA, har sammen med DI Service – her ved bransjedirektør Mette Rose Skaksen – har laget en idekatalog for «beste praksis» ved tjenestekjøp.

Skriv ut artikkelen

Offentlige innkjøpere og en næringslivsorganisasjon i Danmark har sammen utviklet seks anbefalinger for en god innkjøpspraksis. Utgangspunktet for et bedre samarbeid, heter det, er at offentlige innkjøpere og private leverandører ser hverandre som partnere når det gjelder kvalitetsikring og effektivisering av de offentlige tjenestene.

Det er IKA – Forening af Offentlige Indkøbere og DI Service som i samarbeid har utviklet idekatalogen «Den gode kontrakt skaber værdi i samarbejdet». Anbefalingene her skal gi bedre anskaffelser og kontrakter når det gjelder rengjøring av skoler, tøyvask for eldre, vaktordninger ved offentlige bygninger og andre offentlige tjenester.

De to organisasjonene bak idekatalogen har funnet frem til mange forslag til å styrke utformingen og styringen av offentlige servicekontrakter. Håpet er at katalogen skal inspirere offentlige innkjøpere og leverandører, og fungere som grunnlag for dialog for å skape bedre kontraktrammer for offentlig-privat samarbeid om tjenesteytelser, heter det.

De seks anbefalingene:

  • Samarbeid basert på tillit og dialog
  • Målbare krav til virkningen av leverandørenes løsninger
  • Bonusmodeller med fokus på nytenkning i oppgaveløsningen
  • Objektive sanksjonsbestemmelser og proporsjonale avrapporteringskrav
  • Gjensidig oppsigelsesadgang i kontrakten
  • Ansvarsbestemmelser som er målrettet risikohåndtering

Tillit fremfor kontroll

Utgangspunktet for et bedre samarbeid er at offentlige innkjøpere og private leverandører ser hverandre som partnere når det gjelder kvalitetsikring og effektivisering av de offentlige tjenestene, skriver de to organisasjonene. Det betyr først og fremst at oppdragsgiverne gir leverandørene mer fleksibilitet i oppgaveløsningen og at leverandørene til gjengjeld løfter det ansvaret som det innebærer. Nøkkelbegrepene er tillit fremfor en lang rekke kontrollmekanismer som ofte fører til dyrere løsninger for oppdragsgiveren.

Jakt på større gevinster

– Som offentlige innkjøpere ser vi løpende på hvordan vi oppnår større gevinster i samarbeidet med private leverandører, kommenterer styrelederen i IKA, Jeanet Vandling. En viktig del av en slik prosess er å identifisere de elementene i kontrakten som fordyrer tjenesten unødig og som medfører tap for begge parter.

I idekatalogen peker IKA og DI Service på hvordan disse barrierene kan overkommes, slik at ressursene i stedet prioriteres til å gi borgerne en bedre tjeneste.

Bli den første til å kommentere på "Seks danske anbefalinger for god innkjøpspraksis"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.