Slik kan det bli fart på innovasjon gjennom offentlige anskaffelser

Anbud365: Slik kan det bli fart på innovasjon gjennom offentlige anskaffelserGjennom offentlige anskaffelser kan en kombinere næringsutvikling med innovasjon i offentlig sektor, skriver Innovasjon Norge, her ved Ketil Lundgaard , som er avdelingsdirektør Vekstbedrifter og klynger (foto: Tom Hansen).

Skriv ut artikkelen

Tettere dialog mellom det offentlige og leverandørmarkedet, bruk av incentiver og etablering av en risikoavlastning. Det er stikkord for å øke omfanget av innovasjon ved hjelp av offentlige anskaffelser, mener Innovasjon Norge, som understreker at dialog ikke går av seg selv – her må det være noen som legger til rette for en slik prosess.

I sitt innspill til den planlagte stortingsmeldingen skriver Innovasjon Norge til Nærings- og  fiskeridepartementet at mange norske gründere og bedrifter i dag erfarer at det er krevende å selge nye innovative løsninger til det offentlige markedet. En grunn til dette er at de ikke kjenner godt nok til det offentliges behov.

– En tettere dialog mellom næringslivet og offentlig sektor vil gjøre det enklere for mindre bedrifter å selge nye løsninger ettersom de får en bedre forståelse av behovene til den offentlige virksomhet, fremholder Innovasjon Norge. For offentlig sektor oppleves det som tryggere å kjøpe kjente løsninger fra store tradisjonelle selskaper, men en mer åpen dialog vil kunne føre til at de ser andre billigere og bedre løsninger på sine behov.

Næringsutvikling og innovasjon

Gjennom offentlige anskaffelser kan en kombinere næringsutvikling med innovasjon i offentlig sektor, heter det, og for at dette skal skje, må offentlig sektor gå i tettere dialog med næringslivet.

En utfordring i dagens struktur knyttet til innovasjon i offentlig sektor er at vi ikke klarer å få opp de virkelig store innovasjonene eller å spre de gode løsningene. Når hver aktør kjøper inn sin unike løsning skapes det ikke et tilstrekkelig stabilt, skalerbart eller forutsigbart marked for gode, innovative løsninger. Vi må derfor ha incentiver eller strukturer som legger til rette for at noen kommuner eller statlige virksomheter går i front om å utvikle løsninger på felles behov. Så må disse løsningene spres og implementeres i andre offentlige virksomheter.

Tiltak for innovasjon gjennom anskaffelser

Innovasjon Norge foreslår også noen tiltak de mener vil bidra til å fremme innovasjon og omstilling gjennom offentlige anskaffelser:

  • For å utnytte mulighetene i det nye regelverket på en god måte (tettere dialog, etterspørre løsninger som ikke eksisterer på markedet) er det avgjørende at noen fasiliterer og trygger prosessen. Fryktkultur, kortsiktig planlegging og lite innovasjonskompetanse er blant annet faktorer som fører til at dette ikke skjer av seg selv.
  • Incentiver for de som går i front – noen som kan gjøre krevende anskaffelser, men da gjerne på vegne av flere offentlige aktører med samme behov.
  • Incentiver for imitasjon/kopiering av innovative og gode løsninger – for å sikre spredning av gode løsninger.
  • Incentiver for å drive med innovasjon – i dag er det få incentiver til å drive med innovasjon i offentlig sektor, og ledere og organisasjoner blir sjeldent målt på hvorvidt de etterspør innovasjon i sine anskaffelser.
  • Vi tror det er nødvendig å avlaste risiko hos den offentlige part. Det betyr å utvikle finansielle ordninger for å øke volumet av virkelig store innovasjoner som spres, og dermed gå fra pilot til ny normal. Finansielle incentiver bør også innrettes med tanke på å stimulere offentlige aktører til å gå sammen og utvikler løsninger.

Bli den første til å kommentere på "Slik kan det bli fart på innovasjon gjennom offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.