Underleverandør tolket trolig anbudsdokumentene feil, tapte klagerett

Anbud365: Underleverandør tolket anbudsdokumentene feil, tapte klagerettEn kjennelse i Klagenævnet for Udbud gir bidrag til forståelsen av hvem som etter en fersk endring av den danske udbudsloven kan få innsyn i tilbud eller tilbudsopplysninger. Endringen er en innskrenking slik at det nå bare er klageberettigede og massemedier som kan få innsyn i slike opplysninger, skriver Kromann Reumert, her ved partner Jeppe Lefevre Olsen.

Skriv ut artikkelen

En underleverandør klaget på en kontraktstildeling, men Klagenævnet for Udbud avviste klagen. Det forelå ikke forhold som gjorde at en underleverandør kunne skyte seg inn under de danske reglene som unntaksvis åpnet for klagerett for en underleverandør.  Dessuten hadde underleverandøren foretatt en manøver underveis i konkurransen som gjorde at han tapte en mulig klagerett. Han fikk tilbud om å være underleverandør, men henvist i stedet til et annet foretak – trolig fordi han tolket anbudsdokumentene feil på et avgjørende punkt.

Saken gjaldt et kommunalt boligselskap som gjennom en begrenset anbudskonkurranse med forhandlinger etter den danske udbudsloven skulle inngå en hovedentreprisekontrakt. Blant annet skulle det skiftes takbelegg på nærmere 300 enheter. Det fremgikk av anskaffelsesdokumentene at alle takpappløsningene skulle ha dokumentert levetid på 50 år i form av en spesiell sertifisering. I tillegg skulle krav om design, kvalitet og funksjon oppfylles.

Underleverandøren henvist til en annen

For å oppnå den aktuelle sertifiseringen måtte takpappløsningene være testet og godkjent av den danske organisasjonen som godkjenner byggevarer. Bare et foretak innehadde på dette tidspunktet. En av tilbyderne kontaktet sin mulige underleverandør for å få tilbud på takarbeidet, som imidlertid i stedet henviste til det foretaket som da hadde denne spesielle godkjennelsen. Underleverandøren mente at det var et slikt produkt som anbudsdokumentene siktet mot.

Tre av fire tilbydere viste til foretaket med den spesielle godkjennelsen, den fjerde til annen produsent. Oppdragsgiveren aksepterte også dette tilbudet. Da kom klagen fra den underleverandøren som hadde henvist til foretaket med den spesielle sertifiseringen. Påstanden var at kravet om å dokumentere denne spesielle sertifiseringen var usaklig og konkurransebegrensende.

Rettslig klagerett

Klagenævnet minnet om at en mulig underleverandør etter nævnets praksis ikke anses for å ha rettslig interesse i å klage over et anbud med mindre det er fastlagt at den gjeldende underleverandøren skal involveres. Det kan f.eks. være hvis det allerede i tilbudsmaterialet er fastlagt hvilke underleverandører som vil bli brukt eller at en leverandør har et eksklusivt samarbeid med en bestemt underleverandør. Det må da kunne påvises en konkrete og direkte interesse i å oppnå at Klagenævnet tar stilling til klagen.

I den foreliggende saken fant Klagenævnet at det ikke var godtgjort at den klagende underleverandøren ville bli benyttet som underleverandør dersom tilbyderen som hadde spurt, fikk jobben. En liste med eksempler på tidligere jobber for tilbyderen hjalp ikke som dokumentasjon på at det besto et fast leverandørforhold mellom partene. Dessuten kom nævnet heller ikke til at underleverandøren på grunn av kravet om den spesielle sertifiseringen var avskåret fra å delta som underleverandør. En annen tilbyder hadde fått godkjent sitt tilbud uten at det var basert på sertifiseringen, konstaterte Klagenævneet for Udbud, som dermed avviste klagen.

Underleverandøren takket nei

Et av Danmarks ledende advokatfirmaer, Kromann Reumert, miner i sin kommentar om at den aktuelle underleverandøren jo også hadde avslått muligheten til å bli underleverandør og i stedet henvist til foretaket med den aktuelle sertifiseringen. Hadde underleverandøren i stedet benyttet muligheten og gitt et tilbud til den interesserte leverandøren sammen med en anbefaling om å gripe fatt i foretaket med sertifiseringen, kunne saken kanskje ha stilt seg annerledes, heter det. Alternativt at underleverandøren hadde fått medhold i sin forståelse av at alene foretaket med sertifiseringen kunne ha levert tilbud som ble akseptert av oppdragsgiver.

Bli den første til å kommentere på "Underleverandør tolket trolig anbudsdokumentene feil, tapte klagerett"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.