Offentlige anskaffelser: Stort og smått 16. november

Anbud365: Offentlige anskaffelser: Stort og smått 16. november- Et av våre avgjørende grep er å utvikle tydelige og ambisiøse prestasjonsmål i kontraktene vi inngår med entreprenørene, sier adm. dir. Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS i en pressemelding.

Skriv ut artikkelen

De som deltok i Difis modenhetsundersøkelse, kan nå sammenlikne egne prestasjoner opp mot de samlede undersøkelsesresultatene. Saksbehandlingstiden og restansene øker i Kofa og Nærings- og fiskeridepartementet er bekymret. 22 kommuner med Skien kommune i spissen har inngått kontrakt om trygghetsteknologi, Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR inviterer til innovasjonspartnerskap og Sverige leder EU-prosjekt for ny innkjøpsstandard. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Sjekk Difis modenhetsundersøkelse!

Resultatene fra Difis store undersøkelse om hvor modne offentlige virksomheter er på anskaffelsesområdet er nå klar. Difi vil se nærmere på resultatene i undersøkelsen i tiden som kommer. De som deltok i undersøkelsen får epost med info om pålogging for å se resultatene fra undersøkelsen og sammenligne sine resultater med andre, melder Difi.

Årsrapport om arbeidslivskrim-tiltak

Årsrapporten for 2018 får et viktig nytt innhold: Offentlige oppdragsgivere skal avgi rapport hvor de redegjør for hvilke systemer og rutiner de har for å motvirke arbeidslivskriminalitet i sine anskaffelser, og hvordan dette følges opp, opplyser Difi.

Bekymret for utviklingen i Kofa

Departementet ser med bekymring på at saksbehandlingstiden og restansene til KOFA har økt betydelig i det siste. Departementet vil analysere hva som kan være årsaken til denne utviklingen og vurdere eventuelle tiltak for å endre på dette, heter det i et brev fra Nærings- og fiskeridepartementet som Anbud365 har fått tilgang til.

Trygghetsteknologi-kjøp med 22 kommuner

Skien kommune har nå underskrevet kontrakt med det britiske firmaet Doro Care om å levere nye, trygghetsteknologiske løsninger til hjemmet. Denne innovative fellesanskaffelsen involverer 22 kommuner og er stor i nasjonal målestokk.

Innovasjonspartnerskap på gang

Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR inviterer til samarbeid (innovasjonspartnerskap med 10 mill i potten fra Innovasjon Norge) for å utvikle mer klimavennlige løsninger for å hindre kvikkleireskred (Prosjektet KlimaGrunn). I 2019 kunngjøres konkurransen. Nå er det snart dialogkonferanse.

Avviser klage på toganbud

Jernbanedirektoratet sier det ikke er grunn til å ta til følge en klage fra det svenske jernbaneselskapet SJs etter at britiske Go-Ahead vant anbudet om å få drive Sørlandsbanen, skriver E24. Direktoratet mener det ikke har vært noe feil med konkurransen.

Innovative anskaffelser og kunstgressbaner

Nasjonalt program for leverandørutvikling samarbeider med SIAT (Senter for idrettsanlegg og teknologi) ved NTNU i et prosjekt som har et overordnet mål om å bidra til bl.a. mer miljøvennlige kunstgressbaner i Norge (og Norden). En av arbeidspakkene i prosjektet inneholder anskaffelser og kontrahering av nye kunstgressbaner.

Risiko og strategi ved energikjøp

Helse Sør-Øst skal utarbeide eget risiko- og strategidokument som skal gi rammer og føringer for forvalters kjøp av elektrisk energi, fremgår det av en rapport er fremlagt for styret i det regionale helseforetaket.

Prestasjonsmål i entreprise-kontrakter

– Vi bruker industrien og leverandørene til å oppnå utslippsreduksjoner. Et av våre avgjørende grep er å utvikle tydelige og ambisiøse prestasjonsmål i kontraktene vi inngår med entreprenørene, sier adm. dir. Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS i en pressemelding.

Ingen innovativ anskaffelse i Kofa?

På et kurs i regi av KS Bedrift kom det frem at Kofa trolig ikke har behandlet en eneste sak som er en innovativ anskaffelse. Dette er nok fordi man involverer markedet i større grad og dermed luker ut “barnesykdommene” før man gjør selve anskaffelsen, heter det.

Veiledning om grenseoverskridende interesse

Når det offentlige kjøper inn under EU/EØS-terskelverdiene, oppstår spørsmålet om kontrakten også kan ha interesse for andre enn de nasjonale virksomhetene. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har nylig publisert en veiledning som skal gjøre det lettere å avgjøre om en slik kontrakt har såkalt ”klar grenseoverskridende interesse”.

Slår et slag for ideelle partnerskap

Flere organisasjoner i Sverige gjør felles sak for å fremme IOP – idébasert offentlig partnerskap. Bak initiativet står Forum – intresseorganisasjonen for sosialt innrettede ideelle organisasjoner – i samarbeid med Svenska kyrkan, Redd Barna og Frelsesarmeen.

Leder EU-prosjekt for ny innkjøpsstandard

Sverige har en nøkkelrolle i EU-arbeidet for å utvikle en felles standard for integritets- og ansvarsspørsmål innenfor offentlige anskaffelser. Det er EU-kommisjonen – som en del av en større, felles aktivitet for å effektivisere det indre markedet – har satt i gang dette arbeidet. Siktemålet er at standardiseringsarbeidet skal være ferdig i 2021.

Leverandør-forening stevner kommuner

Tre kommuner blir stevnet for Klagenævnet for Udbud av Dansk Erhverv, som mener at kommunene har forbigått private aktører i en anskaffelse for så å løse oppgaven selv. De tre kommunene annullerte anskaffelsen, og Dansk Erhverv mener at de har brutt loven fordi de har avvist de private tilbyderne på et usaklig grunnlag.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 16. november"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.