Vil vurdere om kommunene må be om tillatelse til å starte næringsaktivitet

Anbud365: Vil vurdere om kommunene må be om tillatelse til å starte næringsaktivitetInnovationsminister Sophie Løhde har stått i spissen for de politiske forhandlingene som førte frem til delavtalen for mer like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører (foto: Nadia Fryd).

Skriv ut artikkelen

Det er et flertall i Folketinget i Danmark som nå lanserer fire initiativ for å komme til livs ulike konkurransevilkår mellom offentlige og private næringsinteresser. Dette fremgår av en delavtale som nylig ble fremlagt mellom regjeringen og partier i Folketinget. Blant annet er det enighet om å se nærmere på mulighetene for at kommunene må innhente forhåndstilsagn for å starte/etablere offentlig næringsaktivitet.

Delavtalen om like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører er inngått mellom regjeringen og et flertall i Folketinget (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre). Avtalepartiene er innforstått med at flere at initiativene i avtalen innebærer et større lovforberedende arbeid. I den forbindelse vil regjeringen drøfte med partene før et lovforslag legges frem. De fire initiativene:

  • Fair prissetting ved offentlig næringsaktivitet

I de tilfeller der tungtveiende hensyn taler for offentlig næringsaktivitet, heter det i avtalen, skal det skje på fair og like vilkår i forhold til private aktører. Det betyr først og fremst at tjenester i forbindelse med slik offentlig virksomhet skal prissettes, slik at det ikke skjer konkurransevridning og at de private får en mer effektiv og gjennomsiktig klageadgang.

Avtalepartiene er enige om at prissettingsreglene i stat, regioner og kommuner så vidt mulig skal skje med utgangspunkt i OECD’s anbefalinger til prissetting av offentlige ytelser.

  • Klarere regler for kontrollbud

Det er enighet om å revidere reglene for kontrollbud ved kommunale og regionale anskaffelser med sikte på å sikre større åpenhet og en sterkere oppfølging på kommunale og regionale kontrollbud. Det skal sikre fair og like vilkår når det offentlige leverer tilbud på oppgaver via kontrollbud.

Det skal skje ved at det i forbindelse med et kommunalt eller regionalt kontrollbud innføres plikt til å underrette forbigåtte tilbydere om vurderingen av innkomne tilbud og å foreta en oppfølging av seirende kontrollbud hvert annet år. Oppfølgingene skal evalueres etter fem år. Samtidig skal det utarbeides en ny og forbedret veiledning til støtte for etterlevelse av reglene og kunnskapen om «det gode kontrollbud».

  • Nedsettelse av en arbeidsgruppe for offentlige næringsaktiviteter

Avtalepartiene er enige om at dt skal nedsettes en arbeidsgruppe som består av Kommunernes Landsforening (KL) KL, Danske Regioner, Dansk Industri og Dansk Erhverv, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Finansministeriet (formann). Gruppen skal se på adgangen til å etablere offentlige næringsaktiviteter som det offentlige kan, men ikke skal utføre. Innstilling fra gruppens arbeid skal foreligge i juni i år.

  • Bedre klageadgang ved offentlig næringsaktivitet

Det skal bli lettere for private aktører å klage når de opplever unfair konkurranse pga. offentlig næringsaktivitet. Avtalepartiene er prinsipielt enige om behovet for å etablere en tverrgående og uavhengig klagemyndighet for offentlig næringsaktivitet.

Bli den første til å kommentere på "Vil vurdere om kommunene må be om tillatelse til å starte næringsaktivitet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.