Fire av ti europeiske SMB-ere sliter med innføring av e-faktura, ber om forståelse

Anbud365: Fire av ti europeiske SMB-ere sliter med innføring av e-faktura, ber om forståelseVéronique Willems er generalsekretær i SMEUnited eller European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises er en paraplygruppe for sammenslutninger av SMB med base i Brussel, Belgia. SMEunited representerer interessene til europeisk håndverk, handel og små og mellomstore bedrifter på EU-nivå. Det var SMEUnited som svarte på høringsrunden Europakommisjonen hadde i forbindelse med evalueringen av direktiv og standard for e-fakturering.

Skriv ut artikkelen

Små og mellomstore bedrifter i Europa er positive til EU-direktiv, nasjonale regler og egen standard for e-fakturering ved bl.a. offentlige anskaffelser, men: Fortsatt sliter fire av ti SMB-er med tekniske utfordringer ved bruk av e-faktura, ifølge en undersøkelse. Og den europeiske SMB-organisasjonen ber innstendig Europakommisjonen om at innføringen av plikten til å bruke e-faktura, skjer gradvis. Å innføre e-fakturering er ganske dyrt for små og mellomstore bedrifter, de trenger de tid til å tilpasse regnskapssystemet sitt, heter det.

I rapporten fra Europakommisjonen til Europaparlamentet og Rådet vies de små og mellomstore bedriftene en særlig oppmerksomhet. Det er erfaringene med EU-direktivet om e-fakturering fra 2014 som er tema i rapporten. Samtidig er det utviklet en europeisk e-faktureringsstandard.

Undersøkelse

Undersøkelsen viser bl.a. at ca. 80% av SMB-ene mente de nasjonale lovkravene for e-fakturering er klare og tilgjengelige, og at disse kravene hovedsakelig er et resultat av implementeringen av direktivet i nasjonal lovgivning.

Flertallet (66 %) av SMB-er som ble spurt, ser den europeiske e-fakturastandarden som et middel til å forenkle handelen innenfor EU betydelig. Men når det gjelder teknisk kompleksitet, opplever 41 % av de spurte SMB-ene fortsatt tekniske utfordringer ved bruk av e-faktura, mens resten oppgir at de ikke har noen utfordringer.

Priser

Et poeng med e-fakturering med tilhørende standard er å senke driftskostnader. Den gjennomførte evalueringen som Europakommisjonen har gjort, viste at måloppnåelsen har er avhengig av prisene på e-fakturatjenester og av nettverkseffekter. Sistnevnte innebærer muligheten til å benytte seg av disse tjenestene sammen med alle forretningspartnere og i forbindelse med mange andre bruksområder av e-fakturering.

Prisene på e-fakturatjenester er fortsatt relativt høye, konstateres det i rapporten. Resultatene av høringen blant SMB-er viser at prisen pr e-fakturering varierer fra EUR 0,05 (hvor et etableringsgebyr på EUR 2500 var en del av pakken) til EUR 0,30 (hvor et årlig gebyr på EUR 550 var en del av pakken). I enkelte unntakstilfeller vil prisen pr e-faktura være opptil EUR 10. Driftskostnadene påvirkes av antall e-faktureringstransaksjoner, støttede formater, overføringsprotokoller og antall land selskaper opererer i. Det kreves spesialisert støtte i hver medlemsstat som har fastsatt spesifikke formater og krav, heter det. (Euro-kursen er i skrivende stund NOK 11,43. red. anm.)

Effektivitetsanalyse

En effektivitetsanalyse viser at SMB-kostnadene knyttet til konsulentbruk varierer avhengig av e-fakturapakken de har valgt og volumet av e-fakturaer som håndteres: 97 % av de spurte SMB-ene har kjøpt e-faktureringspakker til faste årlige kostnader, mens 3 % SMB kjøpte e-fakturapakker med faste kostnader og variable avgifter avhengig av transaksjonsvolumet. Gratis pakker for små og mellomstore bedrifter med grunnleggende e-faktureringsfunksjoner er tilgjengelige i de fleste av de analyserte medlemsstatene. Ni medlemsland har et gratis sentralt system der e-fakturaer kan sendes direkte til offentlige organer.

Av høringssvaret fra SMEUnited fremgår det at det er innføringen av e-fakturering medfører vanskeligheter for SMB-er på grunn av deres størrelse og mangel på kompetanse på feltet. Det bes derfor innstendig om at innføringen av e-fakturaplikten skjer gradvis, slik at forpliktelsene kan oppfylles på best mulig vilkår. Ettersom e-fakturering anses som ganske dyrt for små og mellomstore bedrifter, trenger de tid til å tilpasse regnskapssystemet sitt, skriver SMEUnited.

Bli den første til å kommentere på "Fire av ti europeiske SMB-ere sliter med innføring av e-faktura, ber om forståelse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.