Undersøkelse: Anskaffelser topp tre blant kommunale risiko-områder

Anbud365: Undersøkelse Anskaffelser topp tre blant kommunale risiko-områderTo undersøkelser i regi av foreningen NKRF - kontroll og revisjon i kommunene forteller om stor oppmerksomhet om anskaffelser i kommunale kontrollutvalg og blant de enhetene som står for revisjon i kommune-Norge. På bildet, foreningens daglige leder, Rune Tokle.

Skriv ut artikkelen

De som sitter i kommunenes kontrollutvalg, mener at anskaffelser er ett av de områdene der det er særlig stor risiko for at det kan skje ulovlige eller uheldige hendelser. De to andre på topp av en slik liste er habilitet og varslingsrutiner. Dette fremgår av en undersøkelse i regi av interesseorganisasjonen for kontroll og revisjon i kommunene. Interkommunale og andre revisjonsenheter mener i en annen undersøkelse i regi av samme forening at anskaffelser dessuten er spesielt godt egnet for forenklet etterlevelseskontroll. 18 av 19 av dem har da også kontrollert anskaffelser i en eller flere kommuner.

NKRF – kontroll og revisjon i kommunene er en faglig interesseorganisasjon og et kompetanseorgan for revisjon og kontroll av kommunal/offentlig virksomhet. Foreningen har nylig gjennomført og publisert resultatene av to undersøkelser – den ene rettet mot kontrollutvalgene, den annen mot revisjonsenhetene.

Habilitet, varsling og anskaffelser

I forkant av NKRFs årlige Kontrollutvalgskonferanse gjennomførte NorgesBarometeret på oppdrag fra NKRF en spørreundersøkelse blant alle landets kontrollutvalg. I underkant av 700 av de nærmere 1 700 inviterte svarte. Det ga en svarprosent på 41. Respondentene ble spurt om de ser noen områder i egen kommune med særlig stor risiko for at det kan skje ulovlige eller uheldige hendelser. Spørreundersøkelsen ble gjennomført elektronisk i første halvdel av januar 2024.

Av de 7 svaralternativene – det var mulig å krysse av for flere – kom «Habilitet» (55%), «Varslingsrutiner» (41%) og «Anskaffelser» (40%) høyest. Blant respondentene varierer svarene noe sett i forhold til hvor lenge de har sittet i kontrollutvalget. «Habilitet» har høyere svarprosent blant de med mindre enn 4 års fartstid (58 vs. 48%). Det samme gjelder for «Eierstyring» (37 vs. 31%). Mens blant respondentene med mer enn 4 års fartstid er svarprosenten høyere for «Anskaffelser» (45 vs. 38%), «Klima og miljø» (27 vs. 22%) og «Beredskap» (26 vs. 22%).

Parti-forskjeller og prioriteringer

Fordelt på partiblokkene framkommer det også noen forskjeller. Blant de rødgrønne respondentene er svarprosenten høyere for «Habilitet» (56 vs. 52%) og «Klima og miljø» (28 vs. 18%). Mens blant de borgerlige respondentene er svarprosenten høyere for «Anskaffelser» (46 vs. 38%), «Eierskap/eierstyring» (42 vs. 30%) og «Korrupsjon» (15 vs. 11%).

Deretter ble respondentene, basert på den kunnskapen de selv hadde da de svarte på undersøkelsen, spurt om hvilke områder de selv mente eget kontrollutvalg burde prioritere. «Helse og omsorg» (51%) kom klart høyest, deretter «Eierskapskontroll» og «Plan og bygg» (begge 34%), «Skole» (32%) og «Anskaffelser» (27%).

Forenklet etterlevelseskontroll

Den andre undersøkelsen i regi av NKRF dreide seg om erfaringer med forenklet etterlevelses­kontroll med økonomi­forvaltningen. Forenklet etterlevelseskontroll med kommunenes økonomiforvaltning oppleves som nyttig og begynner å sette seg. Det er hovedinntrykket fra en spørreundersøkelse gjennomført blant de kommunale revisjonsenhetene.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført høsten 2023 og gjaldt de som reviderer kommuner og fylkeskommuner. Den rettet seg mot revisjonsenhetene, og det kom svar fra 19 av 20 mulige revisjonsenheter.

18 av 19 har kontrollert anskaffelser

Svarene viser at 18 av 19 revisjonsenheter kontrollert anskaffelser. Tallene gir ikke grunnlag for å si noe om i hvor mange av sine kommuner disse revisjonsenhetene har kontrollert anskaffelser, skriver NKRF. Det antas likevel at anskaffelser er et område som er kontrollert i mange kommuner, og er også blant de områdene som er nevnt spesielt i forarbeidene til kommuneloven.

På spørsmål om hvilke områder som er spesielt godt egnet for forenklet etterlevelseskontroll, er det mange av de samme områdene som nevnes, med anskaffelser, selvkost og finansforvaltning som de hyppigst nevnte.

Bli den første til å kommentere på "Undersøkelse: Anskaffelser topp tre blant kommunale risiko-områder"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.