Nær umulig å oppnå 100% utslippsfrie anleggsplasser, men innkjøpsgrep kan hjelpe

Anbud365: Nær umulig å oppnå 100% utslippsfrie anleggsplasser, men innkjøpsgrep kan hjelpeNylig ble det publisert fire rapporter fra Nye Veiers kunnskapsprogram for utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren. Rapporten «Krafttilgang utbyggingsprosjekter» er en av disse, og her er det tips for eventuelle anskaffelser. På bildet fagansvarlig for bærekraft i Nye Veier, Maarten Lohne van der Eynden. Kunnskapsprogrammet har fått støtte fra Samferdselsdepartementet, og er gjennomført i samarbeid med Bane NOR og Statens vegvesen.

Skriv ut artikkelen

Som følge av at det fortsatt ikke finnes utslippsfrie alternativer for alle gjøremål på et stort anleggsområde, vil det være tilnærmet umulig å oppnå 100% utslippsfritt resultat. Det heter det i en Norconsult-rapport som inngår i et kunnskapsprogram i regi av Nye Veier. Men det er grep som kan gjøres, og blant disse er noen forutsetninger knyttet til eventuelle anskaffelser av f.eks. krafttilgang. De er listet opp i Norconsult-rapporten.

Som et ledd i Nye Veiers “Kunnskapsprogram om fossilfrie anleggsplasser» er Norconsult engasjert til å kartlegge krafttilgang for kommende utbyggingsprosjekter. Siktemålet med kartleggingen er å få en oversikt over hvor det kan initieres utslippsfrie anleggsplasser i Nasjonal transportplan-porteføljen av prosjekter. Kartleggingen viser at det i de aller fleste tilfeller er mulig å etablere nødvendig krafttilgang for utslippsfri anleggsdrift.

I rapporten er det vurdert enkelte konsekvenser ved anskaffelser. Det dreier seg om tidlig involvering mot netteiere, utforming av spesifikasjoner og evaluering av tilbud. Likeledes er det konsekvenser for anskaffelser knyttet til graden av utslippsfritt.

Tidlig involvering

Tidlig involvering for å sikre krafttilgang innebærer det må settes i bestilling nødvendige utredninger, som igjen vil føre til kostnader til anleggsbidrag. På det tidspunktet må det tas stilling til både permanent og midlertidig tilknytning samt ønsket effekt. Når tilgjengelig effekt fra netteier at kartlagt, må byggherre vurdere om det skal benyttes batterier for å forbedre forsyningen og kapasiteten til anlegget. Likeledes eventuell bruk av andre fornybare energikilder som lokal forsyning.

Dersom det skulle vise seg at framskaffet effektkapasitet vurderes av entreprenør og/eller byggherre som utilstrekkelig, må det etableres ett sett med kriterier for å vurdere entreprenørens tilbudte ytelse ut over grunnlaget. Om en entreprenør vil kunne tilby transportable utslippsfrie strømforsyninger i form av flyttbare batterier, transportable aggregater (Hydrogen eller ammoniakk) e.l., må evalueringen kunne kreditere slike løsninger sett opp imot for eksempel (en mulig forlenget) byggetid.

Kontrakt og incentiv

Det vil som følge av at det fortsatt ikke finnes utslippsfrie alternativer for alle gjøremål på et stort anleggsområde, være tilnærmet umulig å oppnå 100% utslippsfritt resultat. Anleggene vil i en lengre periode måtte benytte maskiner som både er utslippsfrie og ikke utslippsfrie. Gitt at anleggene har ambisjoner i retning av utslippsfritt er kontraktsform og incentivordninger aktuelt å vurdere.

Ved starten av en kontrakt er kravet kanskje at maskinparken skal ha en %-andel av utslippsfrie maskiner. Så er spørsmålet hva som skjer deretter. De store entreprenørene leaser ofte sine anleggsmaskiner for en periode på 5 år, før de selges videre til etterbruksmarkedet. Det kan være fornuftig å vurdere insentiver som trapper opp bruken av utslippsfrie maskiner etter hvert som tilgang, teknologi og kraft blir tilgjengelig for prosjektet.

Kost/nytte bør ligge til grunn for valg om ikke spesielle politiske føringer tilsier annet, heter det i rapporten. Reduseres drivstofforbruk reduseres også de direkteutslippene som teller, men kost/nytten bør alltid vurderes opp mot andre tiltak som reduserer prosjektets indirekte utslipp.

Bli den første til å kommentere på "Nær umulig å oppnå 100% utslippsfrie anleggsplasser, men innkjøpsgrep kan hjelpe"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.