Fra årsskiftet kan svenske anbudskonkurranser reserveres for ideelle

Anbud365: Fra årsskiftet kan svenske anbudskonkurranser reserveres for ideelleSverige har innført et register for ideelle i regi av Kammarkollegiet, her ved generaldirektør Gunnar Larsson (foto: United Frog Studios/Kammarkollegiet).

Skriv ut artikkelen

Når det nye året ringes inn, kan svenske, offentlige oppdragsgiver begynne å gjennomføre anskaffelser der bare ideelle organisasjoner kan få delta. Denne reservasjons-adgangen gjelder ikke generelt, men fortrinnsvis helse- og sosialtjenester. Visse kriterier bestemmer om den enkelte deltaker i en slik anskaffelse er ideell, blant annet er det sterkt begrenset til hvem organisasjonen kan overføre verdier. På kontrakter av denne typen er det heller ikke satt noen maks grense for lenge den kan vare.

Fra 1. januar 2023 vil det foreligge to forskjellige muligheter i Sverige for å reservere visse tjenestekontrakter. I tillegg til en allerede eksisterende, mer generell mulighet, åpnes det fra årsskiftet en mulighet til å reservere anskaffelser for ideelle organisasjoner. Det gjelder visse sosiale tjenester og andre nærmere definerte tjenester (bestemte CPV-koder) i et vedlegg til svensk regelverk.

I tillegg til disse to nasjonale løsningene, er det i EU-direktivene åpnet adgang for å reservere anskaffelser for å støtte integrering av personer med funksjonshemninger eller som på annen måte har vanskelig med å komme inn på arbeidsmarkedet.

Visse krav

Den nye ordningen for ideelle forutsetter at de som ønsker å delta i disse anskaffelsene, må tilfredsstille visse krav.  Deres allmennyttige formål skal bidra til å oppnå hensikten med den tjenesten som skal anskaffes. Den ideelle organisasjonen får heller ikke gjøre verdioverføringer annet enn til andre ideelle organisasjoner eller til forskning. Hverken staten, regionen eller kommunene kan ikke ha rettslig, avgjørende innflytelse over organisasjonen, heter det.

I denne typen reserverte anskaffelser er det heller ikke noen tidsbegrensning i kontraktens løpetid, noe det er i den mer generelle muligheten til å reservere kontrakt. Løpetiden i sistnevnte er tre år, og en leverandør som har en slik kontrakt, kan ikke bli tildelt en liknende av samme oppdragsgiver. Imidlertid kan denne leverandøren selvsagt vinne en anbudskonkurranse som ikke gjelder en reservert kontrakt.

Register over ideelle

Sverige har innført et register for ideelle i regi av Kammarkollegiet. For å bli registrert der, må man oppfylle visse krav, basert på kriterier som samsvarer med den svenske definisjonen av hva en ideell er. Det er på den annen side ikke noe krav om at en ideell må være registrert for å delta en reservert anbudskonkurranse etter bestemmelsen som trer i kraft ved kommende årsskifte.

Innføringen av den nye muligheten for ideelle organisasjoner til å delta i reserverte anbudskonkurranser er en oppfølging av en utredning som kom med sin innstilling i 2019 – « Idéburen välfärd» – på oppdrag fra regjeringen. I utredningen forekommer det også et forslag til definisjon av hva som er en ideell organisasjon. Den tilfredsstiller i det store og hele de kravene en ideell må leve opp til for å kunne delta i en anbudskonkurranse som er reservert for ideelle. I tillegg står det i utredningen av en ideell organisasjon må ha et uegennyttig formål og ha som hensikt eller å drive med offentlige finansiert velferdsvirksomhet.

Partnerskap ideelle-offentlige

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) er en annen samvirke-form mellom ideelle og offentlige. Noen entydig definisjon finne sikke, men Högsta förvaltningsdomstolen har slått fast at IOP er en anskaffelsespliktig tjenestekontrakt. Det spiller ikke noen rolle hva en slik overenskomst kalles, det er hvordan den er utformet som påvirker om det dreier seg om en anskaffelsespliktig kontrakt eller ei, skriver Upphandlingsmyndigheten.

Bli den første til å kommentere på "Fra årsskiftet kan svenske anbudskonkurranser reserveres for ideelle"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.