Svensk utredning: EU–retten gir godt med handlingsrom til ideelle

Anbud365: Svensk utredning: EU–retten gir godt med handlingsrom til ideelleDet er et relativt bred åpning i EU–retten for IOP (Idéburet offentligt partnerskap),ifølge en svensk utredning.

Skriv ut artikkelen

EU–retten gir god anledning til å forbeholde visse oppgaver innenfor sosialpolitikken til ideelle, frivillige organisasjoner. Det fastslår en fersk svensk utredning. For å klargjøre dette, og rydde opp i begreper, tas det i utredningen tikl orde for at svenske myndigheter fastsetter vilkårene for slik kontraktstildeling i egne, nasjonale regler.

I Sverige fins paraplyorganisasjonen Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Den favner om frivillige, ideelle virksomheter innenfor sosialområdet. I 2010 utviklet Forum «Idéburet offentligt partnerskap» (IOP). Det er en type partnerskap som fremstår som alternativ til bruk av anbudskonkurranser, konkurranseutsetting og kommersialisering. Det er en måte som f.eks. kommuner kan bruke for å trekke inn frivillige, ideelle virksomheters kompetanse i håndtering av sosiale utfordring.

Ifølge Forum tester flere og flere kommuner nå ut IOP. Man kjenner i dag til 56 slike partnerskap. Et eksempel er Malmø kommune som har en IOP–avtale med Røde Kors som driver et behandlingssenter for torturskadede. Dessuten er det registrert et øket behov for denne typen partnerskapsrelasjoner.

Er slik partnerskap lovlig?

Ettersom det i den svenske offentlige sektoren er en viss usikkerhet om man tør gi seg i kast med en slik type partnerskap, har Forum latt gjennomføre en uavhengig juridisk utredning av mulighetene for slike innenfor EU–retten (Idéburet offentligt  partnerskap – vilka  möjligheter erbjuder  EU-rätten?). Frykten i kommunene ligger i at inngåelse av slike partnerskap kan være brudd på reglene for offentlige anskaffelser og således en ulovlig direkteanskaffelse.

Utredningen har særlig tatt for seg IOPs muligheter innenfor eldreomsorg, arbeidet med krisesenter for kvinner, tildeling av boliger til flyktningbarn som kommer alene og hjelp til utsatte EU–migranter og hjemløse.

Bred åpning i EU–retten

Konklusjonen er at det er et relativt bred åpning i EU–retten for IOP. Det må imidlertid ikke finnes et marked eller en konkurransesituasjon å ivareta, skriver juristene i rapporten.

Blant annet henvises det til hva EU–domstolen skrev i sak C–70/95, Sodemare mfl.: Ved utforming av sitt sosiale trygghetssystem kan medlemsstaten, for å oppnå de aktuelle målsettingene, kreve at private aktører som skal utføre sosialtjenester, må godta at de skal praktisere uten gevinst. I domstolens sak C–50/14 fastslås det at dersom en medlemsstat mener at frivillige organisasjoner best ivaretar de sosialpolitiske målsettingene, er det ikke ved tildeling av oppdrag først nødvendig å sammenlikne tilbud fra ulike organisasjoner.

Juristene bak utredningen foreslår at svenske myndigheter utvikler et nasjonalt regelsett der visse oppdrag av såkalt allment interesse, skal forbeholdes ideelle, frivillige organisasjoner. Forutsetningen er at vederlaget for tjenestene ikke skal dekke mer enn organisasjonenes kostnader regulert i egne avtaler. I motsatt fall, heter det, må man gå veien om en offentlig anskaffelse.

Bli den første til å kommentere på "Svensk utredning: EU–retten gir godt med handlingsrom til ideelle"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.