Hurra, vi har bursdag – sjekk gratulasjonene!

Anbud365: Hurra, vi har bursdag – sjekk gratulantene!Anbud365 runder i dag 1 år - det er tid for å feire.

Skriv ut artikkelen

HURRA! I dag, 10. mars, er Anbud365 ett år. Et spennende år er lagt bak oss, og vi er godt mottatt: 5000 ukentlige sidevisninger, 2500 ukentlige (unike) brukere og drøyt 3060 abonnenter på nyhetsbrevet i en såpass smal nisje tyder på det. Og vi satser videre, for å bli bedre og for å nå videre ut med godt stoff knyttet til offentlige anskaffelser. Men i dag skal vi feire – aller først presenterer vi gratulantene og deres hilsener.

I forbindelse med jubileet inviterte vi et lite utvalg nøkkelpersoner innenfor offentlige anskaffelser til å sende oss en liten jubileumshilsen. Vi spurte:

  • Hva har Anbud365 betydd – og betyr – for faget/bransjen «offentlige anskaffelser»?
  • Hva er dine ønsker for vår videre, fortsatte satsing? Hva bør vi satse på og hvordan?

Vi er særdeles glade for at så mange tok seg tid og hadde anledning til å ta vår utfordring. Det er i seg selv inspirerende, og på kjøpet har vi fått gode ideer til fremtidig stoffvalg. Stor takk til alle fra ettåringen Anbud365!

… og her er gratulasjonsordene:

Næringsminister (og anskaffelsesstatsråd) Monica Mæland:

Gratulerer med ett år som Norges eneste rendyrkede nettavis for offentlige anskaffelser! I løpet av dette året har Anbud365 klart å etablere seg som en av Norges viktigste kanaler for nyheter innen anskaffelsesfeltet. For meg som næringsminister har dette vært særlig betydningsfullt nettopp det siste året. Da tenker jeg spesielt på at det ved nyttår trådte i kraft et nytt anskaffelsesregelverk.  Med det nye regelverket oppstod det et stort behov for informasjon og meningsutveksling. Der har Anbud365 har fylt en viktig rolle.

Jeg ser frem til at Anbud365 fortsatt skal være et forum for nyheter og debatt om offentlige anskaffelser. Lykke til i tiden fremover!

Avdelingsdirektør Dag Strømsnes, Difi:

Anbud365 er et fargerikt tilskudd i nyhetsformidlingen om offentlige anskaffelser. Ingen andre nettsider vier så mye og variert oppmerksomhet til nettopp dette temaet. Mange andre redaksjoner har ikke kapasitet til å omtale til en slik bredde av anskaffelsesfaglige temaer. Derfor er Anbud365 en ressurs både for oppdragsgivere og leverandører. Vi i Difi følger med på nyhetsformidlingen på Anbud365 og ser frem til fortsettelsen.

Fremover ønsker vi oss enda mer oppmerksomhet om betydningen av gode anskaffelser for hele samfunnet. Konkrete eksempler på effektiv bruk av det nye anskaffelsesregelverket er også godt stoff. Vi leser også gjerne om hvordan digitalisering forandrer offentlige anskaffelser og ikke minst betydningen av de nye avtalene fra Statens innkjøpssenter. Gratulerer med dagen! 

Direktør fellestjenester i Forsvarsmateriell, Anders W. Skumsnes

Gratulerer med 1-åringen! Anbud365 har gjennom det siste året vært en god formidler av hva som skjer på området offentlige anskaffelser. Gjennom teft for aktuelle saker og forenkling har Anbud365 truffet mange interesserte lesere. Elektronisk formidling gjennom nettsiden og nyhetsbrev passer de fleste i en travel hverdag.

To utfordringer til Anbud365: Å få toppledere i offentlige virksomheter til å forstå potensialet og mulighetene som ligger i bedre styring av 30-40% av den ressursrammen de årlig har til rådighet. Og: Forsvarssektoren har lenge hatt fokus på utvikling og innovasjon i samarbeid med næringsliv og internasjonale samarbeidspartnere. Kanskje andre deler av offentlig sektor har noe å lære?

Jeg vil ønske at «ANBUD365 – Holder deg oppdatert om offentlige anskaffelser» i mange år fremover! 

Geir Arne Svenning, Høgskolen i Molde (HiM), leder forløperen til det som skal bli Anskaffelsesakademiet

Gratulerer med årsdagen. Anbud 365 tar pulsen på det som rører seg innenfor offentlige anskaffelser, jubilanten skriver godt og innenfor et meget viktig fagområde. Jeg er daglig innom anbud365 for å lese siste nytt.

Vi håper jubilanten fortsetter i samme spor, og håper på flere dybdeintervju av personer som ferdes innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser. Vi vil gjerne se mer stoff som omhandler forskningen, som skjer Nasjonalt og internasjonalt, innenfor fagområdet offentlige anskaffelser.

Lykke til med dagen.

KSI (KS Innkjøpsforum) v/styreleder Lin Helliesen

Med Anbud365 fikk vi en kjærkommen møteplass for offentlige og private aktører som jobber med offentlige anskaffelser. Her leveres relevant, oppdatert, saklig og nyansert informasjon om hva som rører seg i det offentlige anskaffelses-Norge, som bidrar til å hjelpe KS Innkjøpsforum (KSI) i vårt arbeid med å høyne forståelsen og kunnskapen blant norske kommuner på fagfeltet. Det er KSIs ønske at Anbud365 skal fortsette det gode arbeidet, og være en mest mulig uavhengig formidler av sentrale problemstillinger og god praksis, og bidra til å skape dialog og debatt om offentlige anskaffelser.

Arnhild D. Gjønnes, NHOs ekspert på offentlige anskaffelser

Gratulerer med 1 årsdagen! Anbud365 gir en god oversikt over hva som rører seg om offentlige anskaffelser i Norge og gir en god mulighet til å få oversikt over nyheter innenfor området, både politisk og faglig. Fortsett med det gode arbeidet.

Inger Helene Venås, direktør Virke Ideell

Jeg leser ANBUD365 jevnlig og flere i Virke gjør som meg. Nettstedet fyller et behov som treffer mange av oss. Vi som vil mene noe om utformingen av regelverket, innkjøpere, de som skal svare på ulike anbud med flere.  Det er mye å følge med på om skal man være godt oppdatert. På ett og samme sted finner man nå aktuelle saker, intervjuer om politiske intensjoner, fakta, aktuelle rettslige prosesser osv. Det er bare en ting å si: Gratulerer med ettårsdagen!

Per Harbø leder NHO/KS/DIFI Nasjonalt program for leverandørutvikling

Gratulerer med 365 dager, Anbud 365!

Flott levert! Jeg åpner spent hver eneste utgave og gleder meg over en kort oppdatering rundt hva som skjer på området. Det er nettopp oversikten, kort og konkret presentert som er hovedgreia for min del. Samtidig liker jeg litt dybdestoff innimellom, som f.eks. intervjuet av Monica Mæland. Offentlige anskaffelser bør etter min mening få en enda større plass i omstillingen av Norge. Da er det viktig å utvide perspektivet til også å omhandle det strategiske, slik at det ikke bare omhandler selve regelverk og det innkjøpsfaglige. Enda mer strategisk stoff får være mitt lille innspill til fortsettelsen.

Magne Paulsrud, seniorrådgiver Initiativ for etisk handel 

Gratulerer med 1 års dagen, og takk for et godt, nyttig og interessant nyhetsbrev. Hver fredag – når nyhetsbrevet kommer –  klikker jeg meg inn og leser saker. Jeg lærer og holder meg oppdatert. Det er viktig del av jobben min. Anbud365 er en berikelse for oss i IEH og andre som jobber med offentlig innkjøp.

IEH representerer på mange måter et smalt felt innen offentlige anskaffelser. Derfor gleder det oss når Anbud 365 skriver om sammenhengene mellom anskaffelser og menneskerettigheter. I 2016 undersøkte Anbud365 og IEH bruken av etiske krav og oppfølging av kravene sett med leverandørenes øyne. Konklusjonen var klar: Oppdragsgivere må heve seg betraktelig. Det kommer oppfølger til våren, og da bør utviklingen være positiv.

… og fra vårt kommentatorkorps:

Advokat Henrik Bjørge, NHO Service

Gratulerer med ettårsdagen!

Dere tar pulsen på anskaffelsene i Norden på en unik måte. Anbud365 har skapt et nytt formidlingsrom for faget og politikken i tilgjengelig format. Det er gledelig at det skjer både i dybde og bredde. Det bidrar til å øke kvaliteten på diskusjonene i andre kanaler også. Forventningene er at dere opprettholder og utvikler en nysgjerrighet i formidlingen av måter å skape åpne og gode markedsprosesser. Det er faktisk en bærebjelke i et demokrati, at forvaltningen av kontrakter av milliarder av kroner skjer i tillit og med kvalitet. Og det er “ikke småtterier” å være en del av..

Grete Solli, Fagsjef samfunnsansvar, Helse Sør-Øst

Gratulerer med dagen, Anbud 365!

Anbud 365 har i løpet av sin korte levetid blitt en viktig bidragsyter til utviklingen av offentlig anbud og et talerør i den offentlige debatt.  Vi innkjøpere diskuterer ofte en sak fra Anbud 365 i kaffepausen! Her er en arena hvor vi kan spille inn saker og løfte temaer som få andre skriver om, og dette utvikler fagfeltet vårt. Takk for det! Personlig ønsker jeg fortsatt trykk på hvordan vi bruker offentlige anbudskonkurranser til å fremme innovasjon og samfunnsansvar og hvordan vi får med de små og mellomstore bedriftene i konkurransen.  Lykke til de neste årene, Anbud 365!

Øystein Sætrang, innkjøpsleder Hedmark fylkeskommune

Gratulerer med dagen! Offentlige anskaffelser utgjør store summer og er viktig for norsk verdiskaping. I det perspektivet er det viktig med et våkent og uavhengig medium. Anbud 365 fyller en viktig rolle rent faglig, og med den utbredelsen Anbud365 har fått i løpet av ett år, begynner Anbud365 å få den nødvendige tyngden og gjennomslagskraften. Anbud365 er dermed i ferd med å bli en kanal for både innkjøpere og leverandører som trenger pressens bistand for å få satt saker på dagsorden.

Anbud365 er på god vei i sitt stoffvalg, men innkjøpene skjer i stor grad andre steder enn i hovedstaden. Mange lager gode konkurransegrunnlag og gjennomfører anskaffelsesprosesser med gode resultater. Kanskje er det mulig å fokusere mer på alt det gode innkjøpsarbeidet som gjøres lokalt?

Gunn-Sølvi Arveschoug,  Seksjonssjef Anskaffelser / Politiets Fellestjenester

Anbud365 produserer mye bra lesestoff! Dessverre får jeg ikke med meg alt, men dere bidrar til at jeg holder meg oppdatert på fagområdet.

Det som kan være Anbud365 sin styrke nr 1, er å opprettholde sin uavhengighetsrolle, som en nøytral part som med objektivt og kritisk blikk formidler kunnskap og nyheter. På den måten bli en viktig bidragsyter til at det offentlige (og andre), gjennom ny viten, kan endre og videreutvikle sin praksis innenfor anskaffelser. Det er nok politikk, regelverk og profilerte personer som bruker nyhetskanaler til å fremme sin sak –  vi trenger noen som skjærer igjennom og kaller en spade for en spade. Det håper jeg Anbud365 kan satse videre på i tiden fremover. Bidra til at vi ser klart; hva som er av betydning og bidra gjennom det, til en forenkling og smarte løsninger!

Arve Sandvoll, rådgiver – Anskaffelser, fellesenhet i Gjøvikregionen

Anbud365 gir oss oppdatert informasjon om hva skjer i offentlige anskaffelser, og belyser faglige temaer som ellers ville ha blitt liggende. Gjennom artiklene dokumenteres at det også skjer noe utenfor myndighetenes «fire vegger». Vi kommer tettere og raskere på nyheter, endringer og erfaringsrelatert fagstoff – en god kompensasjon for at vi selv kanskje ikke alltid er flinke nok til å søke oppdatert informasjon eller kildeinfo.

Det er bra med teoretiske artikler, men jeg ønsker meg mer om hva som skjer i praksis – i det operative innkjøps-Norge. Kanskje kan artiklene kombineres med intervjuer fra det praktiske og operative innkjøpsarbeidet. To viktige temaer: Om evnen til å praktisere sine strategiske valg og handlingsplaner, og litt i dybden om digitalisering.

3 kommentarer på "Hurra, vi har bursdag – sjekk gratulasjonene!"

  1. Gratulerer med ett år som Norges eneste rendyrkede nettavis for offentlige anskaffelser!

  2. Lennart Hovland | 11. mars 2017 på 10:01 | Svar

    En stor takk til alle gratulantene, til alle lesere, samarbeidspartnere, annonsører og andre som har gjort de mulig for oss å lage Anbud365 med stor fremgang. Vi tar utfordringen og sikter mot å bli stadig bedre og enda mer interessante for alle som er interessert i offentlige anskaffelser.

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.