Anbud365-måling (II): EUs terskelverdier nedre grense for innsynskrav?

Anbud365: Anbud365-måling (II) EUs terskelverdier nedre grense for innsynskravDet er viktig å understreke at formålet med Anbud365s undersøkelser er å få en pekepinn på en stemning. Dette er ikke tenkt å være annet enn en uoffisiell, uhøytidelig meningsmåling.

Skriv ut artikkelen

Over halvparten av offentlige innkjøpere mener det bør settes en nedre grense for hva man kan kreve innsyn i. Åtte av ti gir uttrykk for at denne grensen bør være EUs terskelverdier. På leverandørsiden vil tre av fire overhodet ikke ha en slik form for begrensning. Og skulle det komme en slik, mener flertallet at den kan gå ved NOK 100 000. Det viser resultater fra den andre i serien av Anbud365-meningsmålingen – «Raske spørsmål, raske svar». Både leverandører og innkjøpere fra alle tre forvaltningsnivåene deltok i undersøkelsen.

Det var i vårt nyhetsbrev fredag 12. november vi gjennomførte en undersøkelse om innsyn og sladding i offentlige anskaffelser. Den var åpen frem til mandag 29. november. Dette var den andre av liknende undersøkelser vi vil invitere til, i månedene som kommer – med ulike aktuelle tema. Det er viktig å understreke at formålet er å få en pekepinn på en stemning. Dette er ikke tenkt å være annet enn en uoffisiell, uhøytidelig meningsmåling.

For tre og et halvt år siden gjennomførte Anbud365 en questback-undersøkelse om sider ved praktisering av innsyn i anbudsdokumenter – «Anbud365 sjekker innsyn». Nå ville vi igjen sjekke temperaturen med denne enkelte avkrysnings-undersøkelsen. 57 svar kom inn, 41 fra innkjøpere, resten fra leverandører. Det er ikke skilt mellom små og store virksomheter. Svarene:

Innkjøpere:

  • Over halvparten mener at begrensninger bør innføres, f.eks. at innsyn bare gjelder dokumenter knyttet til anskaffelser over en viss verdi. Litt over 41% svarer nei, resten «vet ikke».
  • 80% av de som har svar på spørsmålet, mener at en slik nedre grense bør ligge på EU-terskelverdiene, resten på NOK 500 000 eller NOK 200 000. Her er det viktig å understreke at disse andelen er basert på de som har svart spørsmålet, uansett om de er for eller imot en slik begrensning.
  • Nærmere 26% svarer at de sjelden eller aldri krever en sladdet versjon av tilbudene, mens nær 37% svarer at de ber om det ved hver anskaffelse. 19,5 % svaer at de oftest ber om en sladdet versjon.

Leverandører:

  • Tre av fire leverandører er imot at det settes en nedre grense for innsynskrav. Resten er for. Ingen «vet ikke».
  • Likevel, hvis en slik grense skal innføres, hvor bør grensen gå: 6 av ti svarer NOK 100 000, 30% svarer EUs terskelverdier. Resten setter en slik grense eventuelt ved NOK 500 000.
  • Over 31% mener at systemet med sladding bør reduseres til et minimum, mens over 56% er av den oppfatning at den bør være som nå. Resten enten «vet ikke» er at systemet bør økes i omfang.

1 kommentar på "Anbud365-måling (II): EUs terskelverdier nedre grense for innsynskrav?"

  1. Christian Bergquist | 27. desember 2021 på 16:07 | Svar

    Selv om innsynskrav gir en del merarbeid, tenker jeg det er viktig å huske på at behovet for å kunne utøve kontroll med forvaltningen og tilliten til det offentlige er viktige begrunnelser for dagens innsynsrett i forvaltningens dokumenter (med noen godt begrunnede unntak fra innsynsretten). Kan vanskelig se at det skulle finnes avgjørende argumenter for å behandle innkjøp annerledes enn andre deler av forvaltningens virke når det gjelder utgangspunktet om kontroll gjennom innsynsretten. Innsynsrett også i anskaffelser gjennomført etter forskriftens del 1 kan oppklare bruk av uriktig regelverk, for eksempel der verdivurderingen har vært uriktig, og andre feil oppdragsgiver også kan være interessert i at blir oppklart og kan lære av.

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.