Anbud365-webinar: Økende krav om dokumentasjon ved påstand om kontraktsbrudd

Anbud365: Anbud365-webinar: Økende krav om dokumentasjon ved påstand om kontraktsbruddChristian Bjørtuft Ellingsen (t.v.) og Anders Thue, begge partnere i Simonsen Vogt Wiig, sto for dagens Anbud365-webinar der tema var oppdragsgivers plikt til å håndheve kontrakten (Foto: Printscreen)

Skriv ut artikkelen

Så vel domstolene som Kofa etterspør nå mer enn før dokumentasjon i tilfelle det er saker som dreier seg om brudd på kontrakter. Å nedfelle endringer i kontrakten underveis f.eks. i et notat kan være et godt tips. Det fremkom på dagens Anbud365-webinar i regi av Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Utgangspunkt for vurderingene om det foreligger brudd på en inngått kontrakt er bestemmelsene om vesentlige/tillate endringer.

Tema i det 27. i rekken av Anbud365-webinarer/seminarer var oppdragsgivers plikt til å håndheve kontrakten. Flere hundre fulgte gjennomgåelsen som Christian Bjørtuft Ellingsen og Anders Thue, begge partnere i Simonsen Vogt Wiig, sto for.

De tok for seg oppdragsgivers handlingsrom ved irregulær utvikling i kontraktsforholdet, som muligheten for å forlike tvister, frafalle misligholdsanksjoner og endre kontrakten. Praksis fra EU-domstolen var de innom, ikke minst sak C-549/14 Finn Frogne.

Strenge avgjørelser

I oppsummeringen slo de to advokatene fast at det forelå strenge, men solid begrunnende avgjørelser i saker som var knyttet til oppdragsgiver og håndhevelse av kontrakt. Men det ble reist tvil om avgjørelsene var tilpasset det virkelige liv. Hva utviklingen videre vil bli, er ikke lett å si noe sikkert om, men spørsmålet ble reist: Kan man vente et skifte fra EU-domstolen?

Dokumentasjon av vurderinger gjort i spørsmål om endringer etterspørres i stadig større grad av så vel Kofa som domstolene i saker om håndhevelse av kontrakten. Gjør man endringer kan det vært lurt å nedfelle endringene i f.eks. et notat.

Covid-19 og force majeure

I webinaret var man også innom force majeure, understreket at force majeure som følge av Covid-19 må behandle som andre tilsvarende situasjoner. Rettslig sett er det ingen forskjell mellom denne pandemi-situasjonen og normaltilstand, men det var foredragsholdernes erfaring at man kanskje ved tolkning av force majeure under pandemien hadde vært noe mer løsningsorientert enn man ellers ville ha vært.

Kontraktsbrudd fra oppdragsgivers side er for øvrig lite omtalt, f.eks. der kontrakten gjelder et stort prosjekt og der kravene til mottak og mottaksorganisasjon er omfattende. Kofa-sak 2018/568 Bodø kommune gjelder et kontraktsbrudd fra oppdragsgivers side, der klagenemnda fulgte opp med en sanksjon – et overtredelsesgebyr.

Utgangspunkt for vurderingene

Det er bestemmelsene om vesentlige/tillate endringer som utgjør utgangspunktet for vurderingen av om det foreligger brudd på en inngått kontrakt. Det kan være vesentlig forsinkelse, en vesentlig mangel, manglende oppfyllelse av minstekrav eller at man betaler for noe man ikke får.

For oppdragsgiver er det viktig å unngå brudd – konsekvensene kan bli både kostbare og utfordrende å håndtere. Så er det et spørsmål hvor langt en oppdragsgiver skal la seg styre av frykten for brudd, og det er ikke alltid streng håndheving av kontrakten er den kommersielt sett riktige løsningen. Kanskje kan et tips vær å bake inn en smule fleksibilitet i avtalen, innenfor handlingsrommet i regelverket.

Pliktene til å håndheve kontrakten ligger på oppdragsgiver, men kan få konsekvenser for leverandørmarkedet. For leverandørene er det imidlertid viktig å kjenne til hvilke rammer en offentlig oppdragsgiver opererer innenfor. For en tapende leverandør kan det koste svært mye å ta spørsmålet om det foreligger et brudd på en kontrakt til retten. Et mindre kostnadskrevende tiltak kan det være å legge press på oppdragsgiveren for å få kontrakten ut i markedet igjen.

Bli den første til å kommentere på "Anbud365-webinar: Økende krav om dokumentasjon ved påstand om kontraktsbrudd"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.