Anskaffelseskrav viktig drahjelp på vei mot lavutslippssamfunnet

Anbud365: Anskaffelseskrav viktig drahjelp på vei mot lavutslippssamfunnetUtvalgsleder Martin Skancke (t.v.) leverte nylig rapporten fra Klimautvalget 2050 til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Skriv ut artikkelen

Å stille krav til at offentlige anskaffelser skal være i tråd med omstilling til et lavutslippssamfunn, kan være viktig drahjelp. Det bidrar ikke bare til omstillingen, men også til å øke bevissthet og kompetanse både hos det offentlige og hos deres leverandører. Dette slår Klimautvalget fast i sin innstilling, der det også tas til orde for at veiledningene for offentlige innkjøp som handler om sirkulære anskaffelser i større grad bør gjøres kjent. En av hovedanbefalingen fra utvalget er at det alltid skal vurderes om virkemidler som bl.a. offentlige anskaffelser kan være effektive for å nå klimamålene.

Klimautvalget 2050 ble oppnevnt i 2021. Formålet var å gjøre en helhetlig utredning av hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Det er særlig anskaffelser innen bygg og anlegg, transport, kantine, mat, IKT og EE-produkter, plast, batterier, møbler og tekstiler som bidrar til miljøbelastninger, skriver utvalget i sin rapport. Totalt beregnes det globale klimaavtrykket som følge av offentlige anskaffelser og investeringer til 11,2 mill tonn CO2 -ekvivalenter.

Kjøpe brukt

Regelverket for offentlige anskaffelser åpner for at det kan kjøpes brukte varer, men det er ikke et krav. Det er ikke opplagt at alle er kjent med handlingsrommet som ligger i regelverket, konstaterer utvalget. Anskaffelseslovutvalget som, så vidt Anbud365 kjenner til, leverer sin første delinnstilling 10. november, skal bl.a. vurdere hvordan offentlige innkjøp kan fremskynde overgangen til en grønn sirkulær økonomi. I tillegg kommer det det konkrete krav som skal fremme grønne offentlige anskaffelser i en rekke EU/ EØS-regelverk i årene fremover. Dette vil bidra til at offentlige innkjøp i større grad fremmer sirkulær økonomi i årene fremover, konstaterer klimautvalget.

Klimautvalget tar dessuten til orde for at veiledningene for offentlige innkjøp som handler om sirkulære anskaffelser i større grad bør gjøres kjent, og utvides til flere typer innkjøp. Og: Det er viktig at beslutninger om bl.a. anskaffelser av varer og tjenester tas med tanke om å holde utslipp nede.

Andre virkemidler

Når karbonprising alene ikke er effektivt eller gjennomførbart, må andre virkemidler tas i bruk, fremholder utvalget, og peker på bl.a. ulike krav til og regler for offentlige beslutninger, for eksempel når det gjelder offentlige anskaffelser og offentlige investeringer i infrastruktur.

Det kan settes rammer som påvirker offentlige beslutninger i riktige retning, f.eks. regler for vektlegging av miljø i offentlige anskaffelser, fremhever klimautvalget. Å stille krav til at disse anskaffelsene skal være i tråd med omstilling til et lavutslippssamfunn vil kunne gi viktig drahjelp i omstillingen og øke bevissthet og kompetanse både hos offentlige myndigheter og private aktører som leverer varer og tjenester til det offentlige.

Skjerpede krav

Ett eksempel der kravene til vektlegging har blitt styrket er offentlige anskaffelser der det lenge har vært frivillig å vekte hensyn til miljø, samtidig som det har vært krav om å innrette anskaffelsespraksisen slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremmer klimavennlige løsninger. Riksrevisjonen slo i en undersøkelse fra 2022 fast at det offentlige i for liten grad bruker innkjøpsmakten sin på en slik måte, og det er nå innført som krav at miljø som hovedregel skal vektes minst 30% (Riksrevisjonen, 2021).

Bli den første til å kommentere på "Anskaffelseskrav viktig drahjelp på vei mot lavutslippssamfunnet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.