Anskaffelsesutvalget skal oppdatere seg på håndheving og erstatning

Anbud365: Anskaffelsesutvalget: Fraråder sterkt øremerking av lokale leverandørerAnskaffelsesutvalget mener at oppdragsgivers begrunnelse for ikke å dele opp en kontrakt kan eller bør kunne påklages av en leverandør. På bildet, utvalgets leder, professor Halvard Haukeland Fredriksen.

Skriv ut artikkelen

Skal man gjøre grep med anskaffelsesreglene, kommer man ikke unna hva det fører til når det gjelder håndheving av regelverket – ennsi dette med erstatning. Dette har nå Anskaffelsesutvalget fått erfare, og i en kunngjøring på Doffin fra Nærings- og fiskeridepartementet jakter man nå noen som kan oppdatere kunnskapene til utvalget på det områdene. Det er en grundig jobb som skal gjøres, og resultatet blir å finne i utvalgets rapport. Om utvalgsarbeidet fører videre hen når kunnskapene er oppdatert, fremgår ikke nå.

Anskaffelsesutvalget under ledelse av professor Halvard Haukeland Fredriksen har fått i oppgave å gjennomgå anskaffelsesregelverket og komme med forslag til endringer. Utvalget er bedt om å foreslå en ny samlet struktur for regelverket, bl.a. skal utvalget vurdere om en større del av regelverket skal løftes over i lov.

Utvalgets mandat fordrer at det utarbeides nye forarbeider til reglene om håndheving av offentlige anskaffelser så fremt disse skal videreføres i ny lov, heter det i konkurransedokumentene. I tillegg skal utvalget vurdere “innretningen” av erstatningsreglene, noe som igjen kan påvirke øvrige deler av håndhevingsregimet ettersom EØS-retten stiller krav om at håndhevingen samlet sett skal være effektiv.

Kunnskapsgrunnlag

Formålet med den aktuelle anskaffelsen er å innhente et kunnskapsgrunnlag til utvalget, og sette utvalget i stand til å gi en oppdatert beskrivelse av gjeldende rett når det gjelder EU-rettens krav til håndheving etter regelverket for offentlige anskaffelser. Endelig rapport skal overleveres innen 10. desember 2023.

Det sentrale kravet fra EØS-retten er at reglene om offentlige anskaffelser skal sikres gjennom prosessuelle regler som gir klager en reell og effektiv mulighet til håndheving. I tillegg gir direktivene størst oppmerksomhet til håndhevingsmekanismer som gjenoppretter konkurransen, fremfor reparative tiltak.

Det skal, heter det i konkurransekunngjøringen, gis en oversiktlig fremstilling av hvilke krav EØS-retten stiller til nasjonal rett når det gjelder håndheving av offentlige anskaffelser. Relevante forskjeller mellom direktivene skal tydeliggjøres, og utredningen skal også redegjøre for relevante saker fra EU-domstolen og norske domstoler.

Fullverdig beskrivelse

Rapporten skal dessuten inneholde en detaljert redegjørelse for hvordan håndhevingsreglene er gjennomført, og virker i praksis, i henholdsvis svensk og dansk rett. De som skal utrede, skal bl.a. peke på fordeler og ulemper ved de ulike innretningene. Det forutsettes også at det gis en fremstilling av det institusjonelle systemet, i den utstrekning det er relevant for en fullverdig beskrivelse av håndhevelsesregimet.

Erstatning skal behandles som et eget tema, i tillegg til den generelle fremstillingen av håndhevelsesdirektivene. Det skal, heter det, gis en fremstilling av gjeldende rett med hovedvekt på EØS-rettslige kilder, redegjørelse av vilkårene for erstatning (positiv og negativ) etter brudd på anskaffelsesregelverket, i lys av nyere rettspraksis. I tillegg skal det gjøres en vurdering av omfanget og utviklingen av erstatningssaker.

Bli den første til å kommentere på "Anskaffelsesutvalget skal oppdatere seg på håndheving og erstatning"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.