Avgjørende i en Kofa-sak hva begrepet «fjord» betyr

Anbud365: Avgjørende i en Kofa-sak hva begrepet «fjord» betyrBreimsvatnet er ikke en fjord, men en innsjø – det fikk betydning i en klagesak for Kofa (Foto: C. Hill).

Skriv ut artikkelen

Ordet «fjord» hadde avgjørende betydning i en klagesak for Kofa. Begrepet har ikke entydig meningsinnhold, så langt Kofa hadde maktet å bringe det på det rene. Oppdragsgiveren krevet erfaring fra fjordspennarbeider, men det var ikke nødvendigvis fra en saltvannsfjord, etter Kofas tolkning. Saken gjaldt en innsjø. Da holdt det med erfaring med kryssing av juv og elver med lange spenn.

Saken i Kofa (2017/116) gjaldt SFE Nett AS som i november 2016 sendte ut en forespørsel om deltakelse i en konkurranse om oppføring av en 132 kV kraftlinje i Gloppen kommune. Det ble angitt at kraftledningene skulle ha en lengde på ca. 13,6 km, og konkurransen gjaldt en tilbudskonkurranse med forhandling. Klageren mente at regelverket ble brutt da den valgte leverandøren ikke ble avvist.

Kofa minner om at forsyningsforskriften del I ikke inneholder regler om avvisning. Loven inneholder imidlertid krav om at anskaffelsesprosessen skal være i samsvar med likebehandlingsprinsippet. Dette innebærer at oppdragsgiveren ikke har adgang til å inngå avtale med en leverandør som ikke oppfyller de kvalifikasjonskrav (absolutte krav til erfaring) som er oppstilt.

«Fjord» er ikke entydig

Et krav til leverandørenes deltakelse i denne konkurransen var at man kunne dokumentere «erfaring fra gjennomførte fjordspennarbeider, av relevant størrelse». Nemnda grep fatt i at, så vidt den hadde kunnet avdekke, ordet «fjord» ikke hadde et entydig meningsinnhold:

– I foreliggende sak gjelder fjordspennarbeidet et ledningsstrekk på om lag 530 meter over en del av Breimsvatnet. Breimsvatnet er en innsjø. Sett i lys av dette, og at begrepet fjord ikke har et entydig meningsinnhold, er det ikke grunnlag for å forstå konkurransegrunnlaget dit hen at det kreves tidligere erfaring med trekking av kabler over en saltvannsfjord. Også andre ledningsstrekk vil kunne omfattes.

Ikke erfaring med vestlandsfjorder

Samtidig kan det, skriver Kofa, at begrepet «fjord» ikke har et entydig meningsinnhold, også forklare at den valgte leverandøren uttalte at selskapet ikke hadde «direkte erfaring med fjordspenn». Dette støttes av at leverandøren selv krysset av for at selskapet oppfylte kravet, og at han i forlengelsen uttalte «men vi har god erfaring med elv/dalkrysninger». Den valgte leverandøren har senere presisert at det man mente at man ikke hadde, var erfaring med fjordspenn over store «vestlandsfjorder».

Kofa slo da fast at lest i sammenheng kan uansett ikke tilbudet til den valgte leverandør forstås dit hen at det gir uttrykk for at kravet ikke var oppfylt.

Erfaring med fjordspenn

Leverandøren hadde også gjort rede for selskapets og underleverandørens erfaring. Her har han presisert at selskapet blant annet innehar erfaring med fjordspenn på 482 meter over Randsfjorden. I tillegg er det listet opp prosjekter som viser at både selskapet og underleverandøren har erfaring med kryssing av juv og elver med spennlengder fra ca. 280 meter til ca. 500 meter.

– Slik det er naturlig å forstå konkurransegrunnlaget, utgjør denne erfaringen «fjordspennarbeider», konstaterte Kofa. Nemnda har heller ikke grunnlag for å underkjenne innklagedes standpunkt om at disse er «av relevant størrelse».

Bli den første til å kommentere på "Avgjørende i en Kofa-sak hva begrepet «fjord» betyr"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.