Beredskapsdilemma i nord: Kjøpe fra lokale SMB-ere eller få, store leverandører

Anbud365: Beredskapsdilemma i nord Kjøpe fra lokale SMB-ere eller få, store leverandørerPå bildet fylkeskommunedirektør Øystein Ruud i Finnmark fylkeskommune, som nylig fikk en rapport med evaluering av sitt prosjekt Leverandørutvikling Forsvaret.

Skriv ut artikkelen

I en erfaringsrapport lanseres seks forslag som kan legge til rette for Forsvarets bruk av lokale SMB’ere i nord. Fornuftig bruk av lokale SMBer kan styrke det helhetlige beredskapsarbeidet, sikre kortreist tilgang på varer og tjenester i krisetid, og styrke lokalt næringsliv, heter det i rapporten, som også peker på et dilemma: Kostnadsbesparing, effektivisering av anskaffelsesrutiner og standardisering av forsvarsutstyr på tvers av landegrenser kan derimot kunne forsterke en utvikling mot bruk av færre, store leverandører, og vektlegging av stordriftsfordeler i Forsvarets anskaffelser.

Det er Norce Norwegian Research Centre AS som står bak erfaringsrapporten «Leverandørutvikling Forsvaret – Hvordan styrke Forsvarets bruk av små og mellomstore bedrifter i Nord». I rapporten analyseres effektene av prosjektet Leverandørutvikling Forsvaret – et prosjekt som Finnmark fylkeskommune satte i verk i 2019.

SMB og beredskap

Med et anskaffelsessystem i endring, med nye formelle krav tilknyttet offentlige anskaffelser og videre styrking av Forsvaret i Finnmark, er det behov for en videreføring av satsingen Leverandørutvikling Forsvaret, konstateres det i rapporten. En slik strategisk satsning bør fortsatt være forankret i Finnmark fylkeskommune, med fokus på Forsvarets bruk av SMBer i Finnmark. På sikt kan man se for seg en utvidelse av denne satsningen enten mot resten av Nord-Norge, eller over grensa mot Nord-Kalotten.

I en tid da Forsvaret øker sin tilstedeværelse i Finnmark betyr det mye at Forsvaret vet å nyttiggjøre lokale ressurser, skriver Norce Norwegian Research Centre i rapporten. Fornuftig bruk av lokale SMBer kan styrke det helhetlige beredskapsarbeidet, sikre kortreist tilgang på varer og tjenester i krisetid, og styrke lokalt næringsliv, og gi flere samarbeidspunkter mot Forsvaret. De siste årene har det vært høyt fokus på tilrettelegging for SMBer, hos Forsvaret og hos andre offentlige aktører.

Stordriftsfordeler

Samtidig, heter det, legges det vekt på kostnadsbesparing, effektivisering av anskaffelsesrutiner og standardisering av forsvarsutstyr på tvers av landegrenser innenfor det nordiske samarbeidet. Det strukturelle presset dette kan gi, vil imidlertid kunne forsterke en utvikling mot bruk av færre, store leverandører, og vektlegging av stordriftsfordeler i Forsvarets anskaffelser.

Seks forslag

Dersom man likevel skal oppnå reell tilrettelegging for SMBer, så vil dette kreve konkrete grep fra myndighetene, påpekes det i rapporten, og Norce Norwegian Research Centre lanserer noen forslag:

  • En mer forpliktende formulering rundt tilrettelegging for SMBer i Forsvaret anskaffelsesforskrift.
  • En vektlegging av beredskap/forsyningssikkerhet som eget kriterium ved anskaffelser.
  • Utnevne en regional næringskoordinator som et fast kontaktpunkt mellom Forsvaret og regionale SMBer – etter modell fra petroleumsnæringen.
  • Etablere en permanent dialogarena mellom Forsvarets innkjøpsfunksjoner og regionale SMB-er. Her kan f.eks. Forsvaret, sammen med regionale kunnskapsmiljø og myndigheter, bidra med kunnskapsoverføring som å vise måter SMB-er kan organisere seg i leverandørnettverk for å kunne levere på større oppdrag til Forsvaret, også utover lokalmarkedet.
  • Finne rom for finansiell støtte til en videreføring av satsningen Leverandørutvikling Forsvaret.
  • Desentralisere noe av bl.a. innkjøpsmyndighet til Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) til regionale avdelinger, som Finnmark Landforsvar, og sørge for tilstrekkelig kapasitet i Forsvarets innkjøpsorganisasjon slik at de kan håndtere mer bruk av oppdelte kontrakter og gi flere tilbydere, også med nisjeprodukter, mulighet til å konkurrere om oppdrag.

Bli den første til å kommentere på "Beredskapsdilemma i nord: Kjøpe fra lokale SMB-ere eller få, store leverandører"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.