• Leverandører
  •  

NHO-konferansen: Flaggskip for kompetanseløft er underveis

Anbud365: NHO-konferansen: Flaggskip for kompetanseløft er underveisDet var stuvende fullt hus på NHOs anskaffelseskonferanse igår, 11. mai.

Skriv ut artikkelen

I arbeidet med å heve kompetansen blant offentlige innkjøpere kan Anskaffelsesakademiet bli et flaggskip. Et pilotkull er ferdig med sitt første studieår i disse dager. Etter hvert skal det bli både mastergrader og forskere ved hjelp av dette akademi-tilbudet.

Mange gir i dag ulike tilbud om kompetanseheving innenfor offentlige anskaffelser. På NHO-konferansen var det nyskapingen «anskaffelsesakademiet» som ble viet oppmerksomhet. Her har flere høyere utdanningsinstitusjoner gått sammen om å etablere et slikt tilbud. Den slags samarbeid er i seg selv ganske sjeldent. I tillegg er flere offentlige virksomheter og interesseorganisasjoner med i opplegget. Høgskolen i Molde er sentral i gjennomføringen.

Akademiet er nå i ferd med å etablere seg. Første kull av studenter som benytter seg av det tilbud anskaffelsesakademiet har, er i ferd med å avslutte første studieår i disse dager. Dette er et pilotkull. Det tas etter hvert sikte på også å etablere tilbud om mastergrads- og forskerutdannelse. NHO har dessuten bedt regjeringen bevilge 10 mill i neste års statsbudsjett til anskaffelsesakademiet.

Sentrale aktører

Representanter for tre sentrale aktører i forbindelse med akademiet presenterte tanker og planer på NHOs anskaffelseskonferanse: Dag Strømsnes, avdelingsdirektør i Difi, Helge Eide, områdedirektør interessepolitikk i KS og Tarjei Ytrehus Bjørkly, høgskolelektor ved Høgskolen i Molde.

De var skjønt enige om at kompetanse trengs, ikke minst fordi offentlige anskaffelser er en nøkkelfunksjon for det offentlige. Slikt som krav til miljø- og samfunnsansvar krever betydelig kompetanse for å gjennomføres på korrekt måte.

Utnytte handlingsrommet

Det er viktig å kunne utnytte handlingsrommet i regelverket. Det må imidlertid skje på en korrekt måte, og det krever kompetanse. Ofte råder det en kultur preget av frykt for å gjøre feil – det må ikke være ledetråden i arbeidet med å gjøre best mulige anskaffelser, understreket de tre. Selvsagt skal regelverket følges, men anskaffelsesfaglige skjønn innenfor denne rammen kan bidra til å gi de gode kontraktene.

Mer informasjon om anskaffelsessamarbeidet og årsstudiet i offentlige anskaffelser finner du her.

«Pakke» for entreprisekontrakter

En annen hjelp til kompetanseheving er den «pakken» som Inventura AS har utviklet på oppdrag av NHO/EBA (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg). Bakgrunnen er at det stadig vekk oppstår såkalte utfordringer i forbindelse med tildeling av entreprisekontrakter. På NHO-konferansen fremla Dag Thomas Nybø-Sørensen ra Inventura innholdet i denne pakken. Den består av en plukkliste, ulike skjemaer og veiledninger. Det gjelder kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og evalueringsmatrise/ – metoder.

Utgangspunktet er at kvalifikasjonskravene er ganske de samme enten det er utførelses-, total – eller samspillentreprise. Mens tildelingskriteriene er forskjellige, noe som også gjelder vektingen av de ulike kriterier. Når det gjelder evalueringsmodell, er den tradisjonelle poengsettingen lagt til grunn.

Be the first to comment

on "NHO-konferansen: Flaggskip for kompetanseløft er underveis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*