Storsatsing på kunnskapsløft skal gi økt kjøp av lokale, kortreiste matvarer

Anbud365: Storsatsing på kunnskapsløft skal gi økt kjøp av lokale, kortreiste matvarerRegjeringen vil se nærmere på om det er grunn til å vurdere og sette måltall for hvilken norskandel offentlig sektor kan eller bør oppnå for frukt og grønt for å oppnå økt selvforsyning, fremgår det av en fersk stortingsmelding – fremlagt av næringsminister Jan Christian Vestre (t.v.) og landbruks- og matminister Geir Pollestad (fotos: Pollestad/Torbjørn Tandberg, Vestre/David Berg Tvetene).

Skriv ut artikkelen

Regjeringen vil øke kunnskapen – ikke minst blant innkjøperne – om innkjøpsreglene i offentlig sektor for å legge til rette for økt kjøp av norske produkter. Dette er ett av tiltakene i strategien for økt selvforsyning av jordbruksvarer som nå er lagt frem. Økt offentlig etterspørsel etter norskproduserte varer er et viktig bidrag til å øke selvforsyningen, heter det, og: gjennom kommende regelendringer kan lokale og regionale matprodusenter få økt sjanse til å vinne kontrakter med det offentlige – om de tilpasser seg den grønne omstillingen ved å levere bærekraftige varer og tjenester.

Regjeringen presenterte nylig sitt forslag til strategi for økt selvforsyning av jordbruksvarer i en melding til Stortinget (Meld. St. 11 (2023 – 2024)).Her heter det bl.a. at som stor innkjøper av matvarer, har det offentlige muligheter til å medvirke til økt selvforsyning gjennom å legge til rette for innkjøp av bærekraftige og lokalproduserte jordbruksvarer innenfor rammene av regelverket for offentlige innkjøp.

Økt norskandel

I meldingen fremheves det at det offentlige står for innkjøp av store kvanta mat og drikke årlig og kan derfor medvirke til at målet om økt norskandel blir nådd. Regjeringen vil at det offentlige skal bidra til dette. Regjeringa jobber med endringer i regelverket for offentlige innkjøp, slik at dette skal støtte målet om bærekraft. Det er arbeidet som Anskaffelsesutvalget gjør, det siktes mot.

Intensjonen med regelverksendringene er at det offentlige skal bidra til å øke etterspørselen etter grønne varer og tjenester. Lokale og regionale matprodusenter som tilpasser seg den grønne omstillingen, f.eks. gjennom å levere bærekraftige varer og tjenester, vil gjennom endringene få økt sjanse til å vinne kontrakter med det offentlige.

Innkjøper-hjelp finnes hos DFØ

Offentlige innkjøpere må utnytte de mulighetene regelverket gir for å velge lokalprodusert og bærekraftig norsk mat og drikke, poengterer regjeringen i meldingen, og minner om at Direktoratet for forvalting og økonomistyring (DFØ) har utarbeidet en nettbasert veiledningstjeneste. Der kan innkjøpere finne informasjon om hvordan man kan innrette kriterier som er i samsvar med både regelverket og kjøpernes preferanser med hensyn til lokalproduserte og bærekraftige produkter.

I tillegg kan det lages interne rutiner for at de som bestiller på kjøkkenet skal kunne velge det kortreiste og ha dialog med leverandøren om dette. Likeledes, understrekes det, kan konkurransen deles opp, slik at lokale tilbydere ikke blir ekskludert som følge av at de bare kan tilby noen få produkter.

Norskandel på 20%

Ifølge anslag fra NIBIO er norskandelen av frukt og grønt i offentlige innkjøp på om lag 20%. NIBIO legger til grunn at norskandelen i offentlig sektor er lavere enn for resten av storhusholdningsmarkedet og dagligvaremarkedet. Økt offentlig etterspørsel etter norskproduserte varer vil være et viktig bidrag til å øke selvforsyningen. Regjeringen vil se nærmere på om det er grunn til å vurdere og sette måltall for hvilken norskandel offentlig sektor kan eller bør oppnå for frukt og grønt for å oppnå økt selvforsyning.

Bli den første til å kommentere på "Storsatsing på kunnskapsløft skal gi økt kjøp av lokale, kortreiste matvarer"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.