Etter het debatthøst på Anbud365 – her er utkast til veiledning om evalueringsmodeller

Anbud365: Etter het debatthøst på Anbud365 – nå utkast til veiledning om evalueringsmodeller– For at veiledningen om evalueringsmodeller skal bli faglig god og nyttig, ønsker vi nå å invitere våre brukere til å gi innspill til utkast til ny veiledning, sier avdelingsdirektør Bente Hagelien i DFØ.

Skriv ut artikkelen

Etter høstens engasjerende og engasjerte debatt her på Anbud365 om valg og bruk av evalueringsmodeller, lanserer nå Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) et utkast veiledning for valg av slike modeller. Deres anbefaling er at oppdragsgivere benytter en evalueringsmodell som prissetter kvalitet.

Hovedmålgruppen for veiledningen er innkjøpere, men DFØ skriver på anskaffelser.no at de åpner også for at leverandører og andre fagpersoner kan gi innspill – med frist 20. januar 2022. Bruk av evalueringsmodeller er blitt diskutert i flere artikler her på Anbud365. Engasjementet har utvilsomt vært stort.

Anskaffelsesforskriften har ingen bestemmelser om evalueringsmodeller. Utgangspunktet er derfor at oppdragsgiver står fritt til å velge den evalueringsmodellen de mener passer best. KOFA har ved flere anledninger uttalt at valg av evalueringsmodell ligger innenfor oppdragsgivers frie skjønn og bare i liten grad kan overprøves rettslig.

Anbefalt evalueringsmodell

Veiledningen omhandler evaluering hvor tildelingen skjer på grunnlag av beste forhold mellom pris eller kostnad og kvalitet. Som DFØ skriver: Det finnes i hovedsak to hovedgrupper av evalueringsmodeller:

  • Poengmodeller – omgjør pris og kvalitet til poeng
  • Prissetting av kvalitet – omgjør kvalitet til fradrag eller påslag på den tilbudte prisen

DFØ anbefaler at oppdragsgivere benytter en evalueringsmodell som prissetter kvalitet. En slik modell, heter det, innebærer at evaluering av kvalitetskriterier fører til et fiktivt fradrag fra den reelle tilbudsprisen i stedet for at det gis poeng. På denne måten kan oppdragsgiver gjennom hele evalueringsprosessen være bevisst sin egen betalingsvilje og finne det tilbudet som har det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet.

Best forhold mellom pris og kvalitet

En evalueringsmodell som prissetter kvalitet, fremholder DFØ i utkastet til veiledning, fungerer slik at det tas utgangspunkt i de tilbudte prisene, så gis det et fiktivt fratrekk, eventuelt påslag, fra prisen basert på hvordan kvalitetskriteriene vurderes. Vinneren av konkurransen er den leverandøren som har tilbudet med den laveste fiktive tilbudsprisen. Dette tilbudet er det som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet. Når kontrakten skal gjennomføres, er det naturligvis den faktiske tilbudte prisen som gjelder.

I sin begrunnelse for valg av anbefalt evalueringsmodell, skriver DFØ bl.a.:

Når kontrakt skal tildeles ikke utelukkende på grunnlag av lavest pris eller lavest kostnad, men på grunnlag av beste forhold mellom pris eller kostnad og kvalitet, signaliserer oppdragsgiver en betalingsvilje for kvalitet utover minstekravene som er satt til kvalitet i kravspesifikasjonen. Denne betalingsvilligheten har selvsagt sin begrensning. Oppdragsgivere vil ha en øvre grense for mye de er villig til å betale for høyere kvalitet. For å finne det beste tilbudet er det derfor avgjørende at oppdragsgiver evaluerer kvalitetskriteriene i henhold til den betalingsviljen oppdragsgiver faktisk har for den aktuelle kvaliteten.

Bli den første til å kommentere på "Etter het debatthøst på Anbud365 – her er utkast til veiledning om evalueringsmodeller"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.