EU-domstolen ryddet av veien hinder for SMB-deltakelse i offentlige anbud

Anbud365: EU-domstolen ryddet av veien hinder for SMB-deltakelse i offentlige anbudEU-domstolen har gitt en rådgivende fortolkning i en sak som ikke minst gjelder små og mellomstore bedrifters adgang til det offentlige markedet.

Skriv ut artikkelen

EU-domstolen ryddet nylig av veien en bestemmelse som kunne være konkurransebegrensende og samtidig gjør det vanskelig for små og mellomstore bedrifter å komme inn på det offentlige markedet. Saken gjaldt en italiensk konkurranse der mindre bedrifter hadde inngått en midlertidig sammenslutning for å kunne kapre en storkontrakt. På grunn av en bestemmelse i italiensk lov ble sammenslutningen fratatt seieren. Bestemmelsen er i strid med EU-reglene, slo domstolen fast.

Saken som EU-domstolen avgav sine synspunkter på, gjaldt en konkurranse i Italia om fjerning, innsamling og transport av avfall i 33 kommuner. Kontraktsverdien var nær 420 mill norske kroner og varigheten sju år. Kontrakten var delt opp i tre kontrakter, hvorav den ene ble bragt inn for rettsvesenet.

To midlertidige sammenslutninger av leverandører besatte første- og andreplassen ved kontraktstildelingen. De italienske domstolene som håndterte saken, la til grunn at deltakere i offentlige anbudskonkurranser kan basere seg på andre selskapers økonomiske og tekniske kapasitet. Men i italiensk lovgivning er det en tilleggsbestemmelse til dette. Her fremgår det at forutsetningen for å kunne basere seg på slik kapasitet, er dels at selskapet oppfyller vilkårene i konkurransedokumentene, dels at det utfører hoveddelen av tjenestene i kontrakten.

Strengere vilkår

Spørsmålet var om den italienske lovgivningen på dette punkt var i harmoni med det aktuelle EU-direktivet om offentlige anskaffelser. EU-domstolen konstaterer at Italia, når det gjelder kravet om at hovedleverandøren i en sammenslutning må påta seg størstedelen av oppgavene, har etablert et strengere vilkår enn hva direktivet har fastsatt. Av dette fremgår det at det er opp til den enkelte oppdragsgiver å bestemme om visse sentrale oppgaver må ivaretas av den utpekte hovedleverandøren.

I Italia var det overlatt til nasjonal lovgivning horisontalt kreve at i alle offentlige kontrakter skulle hovedleverandøren i sammenslutningen utføre størstedelen av tjenestene.

EU-domstolen minner om at det er EU-lovgivers ønske å begrense de kravene som kan pålegges en enkelt virksomhet i en sammenslutning. Formålet med det er å lette adgangen til offentlige kontrakter for sammenslutning, som f.eks. midlertidig sammenslutninger av små og mellomstore bedrifter.  Poenget er å åpne de offentlige kontraktene for størst mulig konkurranse og gjør det enklere for små og mellomstore bedrifter å komme inn på dette markedet.

Bli den første til å kommentere på "EU-domstolen ryddet av veien hinder for SMB-deltakelse i offentlige anbud"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.