Fellesavtale for 229 offentlige virksomheter om samfunnshensyn-sjekk forlenges ikke

Anbud365: Fellesavtale for 229 offentlige virksomheter om samfunnshensyn-sjekk forlenges ikkeLite bruk og GDPR-problemstillinger gjør at Oslo kommune ikke forlenger sin samkjøpsavtale om oppfølging og kontroll i offentlige kontrakter. På bildet avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Innkjøpstjenester i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune.

Skriv ut artikkelen

Samkjøpsavtalen for oppfølging og kontroll i offentlige kontrakter i regi av Oslo kommune forlenges ikke. Liten bruk og GDPR-utfordringer er hovedgrunnene, fremgår det av et brev til deltakerne på avtalen. Opsjonsmuligheten benyttes ikke og den toårige avtalen blir historie medio november. I alt 229 kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter er tilknyttet avtalen, som skulle løse en felles utfordring når det gjelder å sjekke for samfunnshensyn nedover i leveransekjedene. Nå må denne sjekken ordnes på annen måte.

I brevet skriver kommunen at de ønsker å varsle at de ikke vil benytte seg av muligheten til uttak av det første prolongeringsåret på denne avtalen. Avtalen vil dermed bli avsluttet 18. november 2021. De avropene som er inngått av Oslo kommune eller tilsluttede virksomheter, med leverandørene innen den datoen vil fortsette å løpe frem til utløpsdato.

Begrunnelsen for at kommunen har konkludert med å avstå fra opsjonsutløsningen, er i hovedsak todelt, heter det i brevet. Det viser seg at bruken av disse tjenestene har vært betraktelig mye lavere enn hva som ble estimert i konkurranseøyemed, og at avtalen har vært lite benyttet. I tillegg, forespeiler mange av samarbeidspartene at de ikke har behov for å benytte tjenestene på avtalen i 2021 og 2022.

GDPR-utfordringer

Det andre momentet gjelder et av hovedformålene med avtalen, nemlig at rapporter for oppdrag som er gjennomført på avtalen, skal deles mellom alle de tilsluttede virksomhetene i en webportal. Det har oppstått utfordringer i forbindelse med dette fra leverandørsiden, opplyser kommunen. Her har problemstillinger knyttet til å ivareta GDPR og krav om beskyttelse av forretningshemmeligheter, stått sentralt. Dermed har delingsperspektivet ikke fungert slik det var tiltenkt.

Oslo kommune hadde tidligere to parallelle rammeavtaler på konsulenttjenester for oppfølging av krav satt til samfunnsansvar i offentlige kontrakter. En av disse rettet seg mot oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i tjenestekontrakter og hadde 5 ulike leverandører og i overkant av 90 tilknyttede statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter. Den andre avtalen gjaldt og sosiale- og miljøkrav i vareanskaffelser. Her var det 3 ulike leverandører og i overkant av 160 tilknyttede statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter.

Stor oppslutning

For noen år siden gjennomførte Oslo kommune en markedsundersøkelse, der de spurte ble bedt om å svare på en del spørsmål knyttet til bistand til risikovurderinger av innkjøpsporteføljer og rådgivning i forbindelse med arbeid med krav knyttet til samfunnsansvar. Spørsmålet var fordeler og ulemper forbundet med å samle de to kontraktområdene.

Interessen for var stor og en lang rekke offentlige virksomheter knyttet seg til den nye avtalen som omfatte bistand til revisjon av tjenesteleverandørenes plikter etter ulike regelverk. Også bistand til gjennomføring av risikovurderinger og kontroll av underleverandører vil ligge som muligheter i rammeavtalene. En vesentlig grunn var at mange – enn si alle – vurderte det som hensiktsmessig å gå sammen om en avtale om oppfølging av samfunnshensyn i leveransekjeder – som for mange offentlige virksomheters vedkommende også kan være identiske.

Bli den første til å kommentere på "Fellesavtale for 229 offentlige virksomheter om samfunnshensyn-sjekk forlenges ikke"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.