Forskere: Økt ledersatsing på kontraktoppfølging kan gi håp om færre skandaler

Anbud365: Forskere: Økt ledersatsing på kontraktoppfølging kan gi håp om færre skandalerFra venstre førstelektor Olav Johansen, høyskolelektor Tor Endre Gustavsen og Høyskolelektor Marius Langseth vede Høyskolen Kristiania, som har gjennomført dybdeintervjuer med sju innkjøpsledere/innkjøpere i offentlige virksomheter.

Skriv ut artikkelen

– Basert på våre intervjuer kan det se ut som om ledere i offentlig sektor med fordel kan legge til rette for å bruke mer ressurser til å følge opp kontraktene de inngår. Da kan vi også håpe på bedre kvalitet i leveransene, sparte penger og færre skandaler knyttet til offentlige innkjøp, heter det i en formidlingsartikkel fra tre forskere ved Høyskolen Kristiania. Offentlige innkjøpere er gode på å inngå kontrakter, men trenger økte ressurser til å følge dem opp, indikerer en nylig gjennomført studie de tre har gjort.

Høyskolelektor Marius Langseth, førstelektor Olav Johansen og høyskolelektor Tor Endre Gustavsen er alle tilknyttet Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania. De har gjennomført dybdeintervjuer med sju innkjøpsledere/innkjøpere i offentlige virksomheter for å undersøke hvordan offentlige virksomheter følger opp kontraktene de inngår for å sikre at pris og leveranser er etter kontrakten.  Undersøkelsen viser at det er store variasjoner i hvor mye tid og ressurser ledelsen setter av til å gjennomføre innkjøpsprosesser.

Flere av innkjøperne i intervjuene forteller at de ikke får tidsregnskapet til å gå opp. De får ikke tilstrekkelig tid til å være like grundige i alle fasene av innkjøpsprosessen. Kontraktsoppfølging ser ikke ut til å bli prioritert når ressursene er knappe.

Tidkrevende prosesser

Innkjøpere er opptatt av å gjennomføre en mest mulig lovmessig korrekt prosess for å unngå tvistemål og rettsaker, skriver artikkelforfatterne, mens ledere på et høyere nivå ikke alltid forstår hvor tidkrevende det er å gjøre prosesser korrekt.

Tidligere forskning fra bl.a. Hollnagel (2009) viser hvordan medarbeidere og virksomheter må gjøre prioriteringer mellom effektivitet og grundighet i en arbeidsprosess. Dette kan være en mulig forklaring på at ting går galt og gevinster ikke hentes ut, heter det.

Kan bli målkonflikter

Når ressursene er knappe, kan det bidra til målkonflikter, fremholder Langseth, Johansen og Gustavsen. I praksis kan det bety at innkjøperne er særlig opptatt av å være grundige der regelverket er mest omfattende. Når ressursene er begrenset, er det en risiko for at konkurransegjennomføring prioriteres på bekostning av kontraktsoppfølging.

Et klart flertall av informantene vektlegger prosedyrer, sjekklister og regler, som et viktig grunnlag for å sikre god kontraktsoppfølging. Det gir ikke alltid de beste resultatene, heter det i formidlingsartikkelen. Når deres informanter snakker om konktraktsoppfølging, bruker de kontrollrelaterte ord som «kontrollere», «sjekke» og «sanksjonere».

Mer ressurser

– Avkastning på offentlige innkjøp eller investeringer er et spørsmål vi som innbyggere og offentlige ledere burde være opptatt av, skriver de tre artikkelforfatterne. Basert på våre intervjuer kan det se ut som om ledere i offentlig sektor med fordel kan legge til rette for å bruke mer ressurser til å følge opp kontraktene de inngår. Da kan vi også håpe på bedre kvalitet i leveransene, sparte penger og færre skandaler knyttet til offentlige innkjøp

Bli den første til å kommentere på "Forskere: Økt ledersatsing på kontraktoppfølging kan gi håp om færre skandaler"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.