• Leverandører
  •  

Høyaktuelt med fjernforhandlinger – her får du tips

Anbud365: Høyaktuelt med fjernforhandlinger – her får du tipsDet er ikke nødvendig å være bekymret for fjernforhandlinger. Det er fortsatt mulig å gjennomføre gode innkjøpsprosesser. Dersom Corona-situasjonen blir langvarig er det også en forutsetning for å få organisasjonen og samfunnet til å virke ifølge Per-Erik Salvesen i Parus AS, som her bidrar med sine erfaringer fra fjernforhandlinger.

Skriv ut artikkelen

I disse dager er det nok for mange av oss behov for å pusse støv av gamle ferdigheter, som fjernforhandlinger, og for noen vil dette kanskje også være noe helt nytt. Per-Erik Salvesen i Parus AS, i skrivende stund på oppdrag for Avinor, gir noen tips han selv prøver å ta hensyn til i sine forhandlinger:

• Bruk to skjermer

o Sekundærskjermen deles med den andre forhandlingsparten, her vises presentasjoner og vi kan gjøre felles notater

o På primærskjermen kan du ha og gjøre egne notater, og ha en åpen chat med ditt eget forhandlingsteam

• Prøv teknikken på forhånd

o Gjennomfør formøte på samme måte som forhandlingen

o Gi den andre forhandlingsparten mulighet til å logge på og prøve teknikken en liten stund før møtet begynner

• Bruk en god mikrofon, f.eks. Jabra

o Bli enige om en per part skal styre ordet eller om flere får melde seg på når de ønsker det. F.eks. en taler for part A og en taler for part B, disse gir ordet til sine egne ved behov

o De som ikke snakker/presenterer «muter» sin mikrofon

• Dropp video, – det tar ekstra båndbredde og datakraft

o Det er viktigere med deling av presentasjoner og god lyd

• Gå gjennom en ting av gangen

o Siden kommunikasjonen i fjernmøter tar litt lengre tid, og pausene blir unormalt lange, kan det å forenkle budskapet være et effektivt grep

• Sett av god tid

• Send ut agenda på forhånd

o Det kan være lurt å dele spørsmål på forhånd

o Og, å sende hverandre svarene skriftlig, etter møtet

• Reserver muligheten til å gjennomføre ytterligere dialog ved behov

o Informer om dette tidlig, i utlysning eller senest i innkallingen til forhandlingen

Husk: Det viktigste i en forhandling er å etablere en god dialog og sørge for at man forstår hverandre! Vanlig praksis for forhandlinger gjelder fortsatt.

Så lykke til, og god forhandling!

Be the first to comment

on "Høyaktuelt med fjernforhandlinger – her får du tips"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*