Kofa: Ikke alltid greit å forstå hvilken kvalitet oppdragsgiver sikter til

Anbud365: Kofa Ikke alltid greit å forstå hvilken kvalitet oppdragsgiver sikter tilKofa illustrerer utfordringene ved å beskrive og evaluere kriteriet «kvalitet». På bildet nemndsleder i Kofa, Sverre Nyhus og direktør i Klagenemndsekretariatet/KOFA, Anneline Vingsgård.

Skriv ut artikkelen

I en artikkel på sine nettsider stiller Kofa spørsmålet: Hva er kvalitet? Av begrunnelsen for valget av leverandør, er det ikke alltid helt enkelt å forstå hvilken kvalitet oppdragsgiver faktisk verdsetter, poengterer klagenemnda. I tillegg til pris blir «Kvalitet» i én eller annen variant jevnlig oppstilt som tildelingskriterium. I en rekke slike saker har Kofa konstatert brudd på begrunnelsesplikten eller kravet til etterprøvbarhet.

Det følger av anskaffelsesforskriften at oppdragsgiver skal velge tilbud på grunnlag av enten pris, kostnad eller det beste forholdet mellom pris/kostnad og kvalitet. Et flertall av oppdragsgivere velger det siste.

Av begrunnelsen for valget av leverandør, er det imidlertid ikke alltid helt enkelt å forstå hvilken kvalitet oppdragsgiver faktisk verdsetter. Klagenemnda har derfor i en rekke saker konstatert brudd på begrunnelsesplikten eller kravet til etterprøvbarhet i loven § 4, fordi oppdragsgiver ikke har redegjort for hvilke konkrete egenskaper ved det vinnende tilbudet som førte til at det ble vurdert som bedre eller like godt som de forbigåtte tilbudene, jf. seinest i sak 2020/204. (Om hvilke krav regelverket stiller til begrunnelsen, se for øvrig denne artikkelen).

I sak 2020/297 og 2020/295 går klagenemnda lenger.

Gav en bedre beskrivelse

Tildelingskriteriene var i begge tilfeller «Pris» og «Kvalitet». I sak 2020/297, som gjaldt kjøp av en avhendingsordning av brukt IT-utstyr, hadde oppdragsgiver presisert at man ville legge vekt på leverandørenes «[b]eskrivelse av hele verdikjeden fra henting av utstyret hos kunde til salg og avhending». I sak 2020/295, som gjaldt etablering av bosteder i et tidligere sykehjemsbygg, ville man på tilsvarende vis vektlegge leverandørenes «[b]eskriving av tilbodne bustader».

Avgjørende for vurderingen av valgte leverandørs tilbud som bedre enn de andre tilbudene, var i begge sakene at leverandøren ga en bedre beskrivelse. Beskrivelsen, uttaler klagenemnda, er imidlertid ikke en egenskap ved ytelsen. Slik nemnda så det, hadde oppdragsgiver derfor i begge tilfeller gått utenfor de rettslige rammene for skjønnsutøvelsen ved evalueringen av tilbudene.

Sier ikke noe om egenskapene

I sak 2020/297 blir dette uttrykt slik:

«[…] Klagenemnda forstår det […] slik at innklagede har vektlagt hvor gode beskrivelsene er isolert sett, og ikke som beskrivelser av egenskaper ved den tjenesten som tilbys. Innklagede har med dette vektlagt forhold i strid med kravet til forutberegnelighet, samt forhold som ikke lovlig kan vektlegges da det ikke sier noe om egenskapene ved tjenesten som skal leveres» (2020/297, avsnitt 36).

I sak 2020/295 skriver nemnda på tilsvarende vis at:

«I forbindelse med behandlingen av saken for klagenemnda er det vist til at valgte leverandør leverte en «grundig og god beskriving av den leveransen dei ville tilby. Dei har levert eigne leveransebeskrivingar for både personalbasen, omsorgsbustadane, og leilegheitene». Det er videre vist til at valgte leverandør samlet sett har levert «ei meir omfattende beskriving enn kva Allbygg har». Det er altså kun vist at innklagede har vektlagt hvor gode besvarelsene er isolert sett, og ikke egenskapene ved leveransen som tilbys» (2020/295, avsnitt 45).

Bli den første til å kommentere på "Kofa: Ikke alltid greit å forstå hvilken kvalitet oppdragsgiver sikter til"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.