Kompetanse og gode nynorskkunnskaper, ikke pris, som tildelingskriterier

Anbud365: Kompetanse og gode nynorskkunnskaper, ikke pris, som tildelingskriterierLovarbeid på anbud vekket skepsis på Stortinget, og næringsminister Iselin Nybø måtte svare på flere spørsmål derfra.

Skriv ut artikkelen

Pris er ikke blant tildelingskriteriene når Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) skal velge leverandør til oppdraget med å lage utkast til foreningslov. Det er derimot kompetanse – og bl.a. et krav om gode nynorskkunnskaper. Når pris ikke er blant tildelingskriteriene, skyldes det at prisen for oppdraget er fastpris. NFD kan ikke i skrivende stund si om det blir klart ila uke 34 hvem som får jobben. Det er ikke dagligdags at departementet legger ut lovforberedelser på anbud, men næringsminister Iselin Nybø utelukker ikke at det kan gjenta seg.

Nå skal det bli billigere og enklere å drive forening, uttalte næringsminister Iselin Nybø da oppdraget før sommeren ble lagt ut på anbud. Det er anslagsvis over 100 000 foreninger og lag i Norge. Dette utgjør rundt 9,2 millioner medlemskap i bl.a. idrettsforeninger, kulturforeninger og foreninger som driver med frivillig arbeid. Likevel finnes det ikke noen egen lov som legger rammene for hvordan en forening skal opprettes, drives og avvikles.

Konkurransen ble kunngjort som en frivillig kunngjøring på Doffin. I oppdraget konkurreres det først og fremst på kompetanse og kvalitet og ikke på pris da oppdraget skal gjennomføres innen en ramme på inntil 1,25 mill. kroner.

På spørsmål om når det blir klart hvem som får jobben, opplyser NFD at departementet er godt i gang med å gjennomgå innkomne tilbud om juridisk bistand for å lage forslag til ny lov om foreninger. Det er krevende avveininger som må gjøres. Det er derfor for tidlig i saksbehandlingen per i dag  å angi om det vil bli tildeling i løpet av uke 34.) at de godt i gang med å gjennomgå innkomne tilbud om juridisk bistand for å lage forslag til ny lov om foreninger. Det er krevende avveininger som må gjøres, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Pettersen i NFD. Det er derfor for tidlig i saksbehandlingen per i dag  å angi om det vil bli tildeling i løpet av uke 34.

Nynorsk som tildelingskriterium

Tildelingskriteriet «Kompetanse innen foreningsrett og forvaltning av foreninger» skal telle 50%. Et annet kriterium er «Gode nynorskkunnskaper» som er vektet 15%. Her fremgår det av konkurransegrunnlaget at kriteriet ikke kan oppfylles ved ekstern oversettelse.

Arbeidet skal ferdigstilles innen 12. april 2021, tildelingsbeslutning og meddelelse til leverandører er planlagt til inneværende uke, det samme gjelder kontraktsinngåelsen.

I Stortinget har det vært en viss interesse, enn si skepsis, i forbindelse med anskaffelsen. Senterpartiets Willfred Nordlund konstaterte i et spørsmål til næringsministeren at forberedelse av lovgiving er statens kjernevirksomhet. Har Næringsministeren, eller andre ministre, planer om å lyse ut flere av statens kjerneoppgaver på anbud, spurte han?

Derfor anbud

Næringsminister Iselin Nybø svarte han at hvilke oppgaver som løses gjennom å innhente bistand gjennom offentlige anbud er en løpende vurdering. – Jeg deler, la hun til, spørsmålsstillers grunnleggende syn på at lovutvikling er blant statens kjerneoppgaver. For større lovarbeider er det ikke uvanlig å nedsette offentlige utvalg. Arbeidet som nå forberedes er av begrenset omfang, og departementet vil derfor selv holde i dialogen med dem som kan berøres. Når jeg likevel gjennom anbud henter inn bistand, er det for å tilføre ekstra kapasitet og spisskompetanse innenfor foreningsrett i en kort periode.

Partikollega med Nordlund, Geir Pollestad, spurte Nybø om det før og under utarbeidelsen av anbudet om ny foreningslov var noen kontakt med tilbydere som kan være aktuelle for å legge inn anbud, og i tilfelle hvem.

Mandatet er departementets

– I departementets kontakt med det juridiske miljøet er behovet for og innretningen av en mulig foreningslov blitt nevnt, opplyste Nybø. Dette som en del av det løpende lovutviklingsarbeidet. Nærings- og fiskeridepartementet har imidlertid ikke drøftet mandatet for bistand til ny foreningslov med noen representanter fra det juridiske miljøet, verken før eller under utarbeidelsen av mandatet. Mandatet er utarbeidet av departementet selv. Det er avgjørende for likebehandling slik at alle mulige tilbydere skal ha de samme forutsetningene for å levere anbud.

Departementet vil arrangere to innspillsmøter, fremgår det av konkurransegrunnlaget, henholdsvis i Bergen og Trondheim. Den som tildeles oppdraget forutsettes å bidra i planleggingen av møtene, samt å delta på selve møtene og ha en aktiv rolle der.

Bli den første til å kommentere på "Kompetanse og gode nynorskkunnskaper, ikke pris, som tildelingskriterier"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.