Krav til oppdragsgivere om rutiner for samfunnshensyn i anskaffelser

Anbud365: Krav til oppdragsgivere om rutiner for samfunnshensyn i anskaffelserReglene om samfunnshensyn får bedre måloppnåelse hvis reglene forenkles og tydeliggjøres, og med dette blir mer brukervennlige, poengterer Anskaffelse4sutvalget – her ved sin leder, professor Halvard Haukeland Fredriksen.

Skriv ut artikkelen

Det blir for ressurskrevende å starte med blanke ark i hver anskaffelse for å gjøre konkrete vurderinger av den enkelte anskaffelsen og hvert samfunnshensyn. Dette må effektiviseres ved hjelp av rutiner, som oppdragsgiver bør offentlig tilgjengelig, f.eks. på en nettside. Dette slår Anskaffelsesutvalget fast i sin første delutredning, som er på høring med frist 10. februar 2024.

Annen delutredning fra utvalget skal foreligge tidlig i mai neste år.

Utvalgets mandat understreker betydningen av effektiv bruk av samfunnets ressurser, men det kommer klart frem at lovforslaget utvalget er bedt om å lage, skal ivareta en rekke samfunnshensyn. Det gjelder klima og miljø, menneskerettigheter og et seriøst arbeids- og næringsliv. Utvalget har tatt konsekvensene av dette, heter det, og utarbeidet et forslag til ny formålsbestemmelse. Den reflekterer i større utstrekning enn i dag de formål som lovgiver faktisk ønsker å bruke anskaffelsesreglene til å fremme.

Opprette rutiner

For å innrette sin anskaffelsespraksis slik at samfunnshensynene i lovens formålsbestemmelse ivaretas, må den enkelte oppdragsgiver også opprette rutiner, fremholder utvalget. Det foreslås derfor at dette uttrykkelig angis i lovteksten, og ledsages av et krav om offentliggjøring.

Utvalget mener det er viktig at offentlige virksomheter som gjennomfører anskaffelser har en god ledelse og styring av sin anskaffelsesenhet. Dette vil bidra til å oppnå en helhetlig og effektiv tilnærming til offentlige anskaffelser i sin virksomhet, poengteres det i første delutredning fra utvalget.

Offentlig tilgjengelig

En ny lov bør inneholde et krav om rutiner for at oppdragsgiver skal innrette sin anskaffelsespraksis for å ivareta samfunnshensynene som er nevnt i lovens formålsbestemmelse, ifølge utvalget. I tillegg skal oppdragsgiver gjøre rutinene offentlig tilgjengelig, f.eks. på en nettside. Dette gjør det mulig for interessenter å se hvordan offentlige oppdragsgivere ivaretar relevante samfunnshensyn ved bruk av offentlige midler.

Likeledes bør det være stor grad av frihet for den enkelte oppdragsgiver til å tilpasse rutinene til sin virksomhet. Rutinene bør oppdateres regelmessig, og stå i forhold til virksomhetens størrelse og art, poengteres det i utvalgets utredning. I dette ligger det bl.a. at større virksomheter med store innkjøpsbudsjetter er forventet å ta et større samfunnsansvar enn mindre virksomheter med mer sporadisk anskaffelsesvirksomhet.

Dermed mener utvalget:

  • at ny lov pålegger oppdragsgiver å innrette sin anskaffelsespraksis slik at samfunnshensynene i ny formålsbestemmelse overholdes.
  • at ny lov pålegger at oppdragsgiver har oppdaterte rutiner for dette formålet
  • at rutinene skal være offentlig tilgjengelige.

Bli den første til å kommentere på "Krav til oppdragsgivere om rutiner for samfunnshensyn i anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.