Alle hadde mangler i oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår

Anbud365: Alle hadde mangler i oppfølging av lønns- og arbeidsvilkårByråd for finans i Oslo kommune, Robert Steen, får en anbefaling fra Kommunerevisjonen i kommunen om å vurdere ytterligere tiltak for å sikre at kommunens virksomheter følger forskrift om lønns- og arbeidsvilkår. (Foto: Sturlason)

Skriv ut artikkelen

De fleste virksomhetene i en undersøkelse som Kommunerevisjonen i Oslo har gjennomført, stilte krav om lønns- og arbeidsvilkår etter forskriften. Men når det gjelder oppfølging og kontroll, var bildet et helt annet. Seks av de ti undersøkte hadde ikke vurdert behovet for kontroll, og fem av disse hadde heller ikke gjennomført kontroller. Flere av de gjennomførte kontrollene i bydelene var lite egnet til å avdekke eventuelle brudd på lønns- og arbeidsvilkår, skriver revisjonen.

Kommunerevisjonen i Oslo publiserte rett før jul i fjor rapporten «Tiltak mot arbeidslivskriminalitet i tolv virksomheter – med vekt på lønns-  og arbeidsvilkår». Her finnes resultatene av revisjonens undersøkelse, der spørsmålet var: Følger Oslo kommunes virksomheter opp forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og Oslo kommunes tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Blant de undersøkte virksomhetene var åtte bydeler, Barne- og familieetaten, Bymiljøetaten, Kulturetaten og Oslo Havn KF.

Oslo kommunes virksomheter skal stille krav til lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter med leverandører, og virksomhetene skal også gjennomføre nødvendige kontroller av om kravene overholdes.

Alle hadde mangler

Undersøkelsen har avdekket at det var mangler i alle de undersøkte virksomhetene, skriver revisjonen i sin rapport. Seks hadde ikke vurdert behovet for kontroll, og fem av disse hadde heller ikke gjennomført kontroller. Ingen hadde dokumentert vurderingene. Seks av virksomhetene hadde gjennomført kontroll, men i færre kontrakter enn vurderingene av behov tilsa. Flere av de gjennomførte kontrollene i bydelene var lite egnet til å avdekke eventuelle brudd på lønns- og arbeidsvilkår. Barne- og familieetaten hadde bare kontrollert én av fire rammeavtaler, til tross for at etaten vurderte at det var behov for kontroll av samtlige. Etaten hadde ikke gjennomført kontroll siden 2012. Bymiljøetaten hadde ikke informasjon om eller dokumentert hvorvidt til dels alvorlige avvik avdekket gjennom kontroll var blitt lukket. Oslo Havn KF vurderte at det ikke var behov for kontroll i kontraktene, men kunne ikke redegjøre for hvilke vurderinger som var gjort.

Rutiner for kontroll

På bakgrunn av sine funn anbefaler Kommunerevisjonen at de undersøkte virksomhetene iverksetter tiltak for å sikre at det blir etablert skriftlige rutiner for vurdering av behov for og gjennomføring av kontroll av lønns- og arbeidsvilkår. En annen anbefaling er at det gjennomføres vurdering av behov for kontroller av lønns- og arbeidsvilkår ved kontraktsinngåelse og løpende hos leverandører og underleverandører. Likeledes mener revisjonen det er fornuftig å gjennomføre kontroll av lønns- og arbeidsvilkår der behov for det er avdekket hos leverandører og underleverandører. At avvik følges opp og lukkes og at arbeidet med lønns- og arbeidsvilkår dokumenteres er et par av de andre anbefalingene fra Kommunerevisjonen i Oslo.

Kommunerevisjonen anbefaler dessuten at Byrådsavdeling for finans bør vurdere ytterligere tiltak for å sikre at kommunens virksomheter følger forskrift om lønns- og arbeidsvilkår.

Krav i de fleste kontraktene

Når det gjelder krav i kontraktene, mener revisjonen at det er positivt at de fleste gjennomgåtte kontrakter inneholdt krav i tråd med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. For fire av bydelene inneholdt noen av de kontrollerte kontraktene imidlertid ikke krav i tråd med forskriften. Alle kontraktene var i tråd med kommunens krav om innhenting av fullmakt for utvidet skatteattest.

Kommunerevisjonen mener det er uheldig at en av bydelene ikke fant tre av ni etterspurte kontrakter, og at to av de øvrige kontraktene var utgått. Bydelen fant i disse to tilfellene ikke fornyede kontrakter.

Bli den første til å kommentere på "Alle hadde mangler i oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.