Menneskerettighetene: Rent rulleblad, ellers ingen offentlig kontrakt

Anbud365: Menneskerettighetene: Rent rulleblad, ellers ingen offentlig kontraktStortingsrepresentant Mona Fagerås spurte og næringsminister Jan Christian Vestre svarte – om offentlige anskaffelser og brudd på menneskerettighetene.

Skriv ut artikkelen

– Brudd på menneskerettigheter er ikke akseptabelt og det er ikke ønskelig at det offentlige tildeler kontrakter til virksomheter som begår, eller bidrar til, slike brudd, erklærte næringsminister Jan Christian Vestre i et skriftlig svar på et spørsmål fra Stortinget. Han minnet om Anskaffelsesutvalgets forslag om å skjerpe forpliktelsen offentlige oppdragsgivere har til å motvirke brudd på menneskerettighetene i anskaffelser hvor det er høy risiko for brudd.

Problemstillingen ble bragt på bane gjennom et skriftlig spørsmål til næringsministeren fra stortingsrepresentant Mona Fagerås. Hun ville vite om det er mulig for offentlige innkjøpere å avvise tilbydere som medvirker til alvorlige menneskerettighetskrenkelser i konfliktområder. Eller, fremholdt, eller er det behov for å implementere FNs retningslinjer for ansvarlig næringsliv prinsipp 7 i ny lov om offentlige anskaffelser?

FN-retningslinjer

Det syvende prinsippet i FNs retningslinjer for ansvarlig næringsliv (UNGP) slår fast at staten har et ansvar for å sikre at selskaper som operer i konfliktområder ikke bryter internasjonal rett. Ifølge UNGP 7 skal staten nekte selskap som er involvert i grove menneskerettighetsbrudd i konfliktområder tilgang til offentlig støtte og tjenester.

Næringsminister Vestre slo i sitt svar fast at hans intensjon er å finne gode og balanserte løsninger for å håndtere dette i ny lov om offentlige anskaffelser. – Brudd på menneskerettigheter er ikke akseptabelt og det er ikke ønskelig at det offentlige tildeler kontrakter til virksomheter som begår, eller bidrar til, slike brudd, fremhevet han.

Anskaffelsesutvalget

Han viste så til Anskaffelsesutvalgets første delutredning som pt er på høring. Utvalget har fremmet forslag om å skjerpe forpliktelsen offentlige oppdragsgivere har til å motvirke brudd på menneskerettighetene i anskaffelser hvor det er høy risiko for brudd. I mai i år kommer delutredning nr. 2, som bl.a. skal handle om avvisning.

– Jeg legger til grunn at utvalget i sitt arbeid vil ta hensyn til relevante internasjonale regelverk og retningslinjer om menneskerettigheter, herunder FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), konstaterte statsråden, som inntil delutredning nr 2 foreligger, ikke kunne si noe hvordan UNGP-prinsippene som gjelder offentlige anskaffelser bør hensyntas i den nye loven.

Gjeldende regelverk

Han minnet så om at gjeldende anskaffelsesregelverk allerede inneholder en forpliktelse om at offentlige oppdragsgivere skal ha «egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter». Likeledes har dagens regelverk bestemmelser om avvisning dersom leverandøren er rettskraftig dømt for straffbare forhold som barnearbeid og andre former for menneskehandel.

EU jobber dessuten med et direktiv om aktsomhet og bærekraft for foretak, som trolig vil kunne tre i kraft i 2025. Der foreslås det blant annet regler som skal hindre at virksomheter direkte eller indirekte bryter menneskerettigheter, og virksomheter som omfattes av regelverket vil forpliktes til å identifisere, forebygge, redusere eller avslutte slike brudd.

Bli den første til å kommentere på "Menneskerettighetene: Rent rulleblad, ellers ingen offentlig kontrakt"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.