Miljøvennlige kjøp: Flere legger planer, færre mener de har nok kompetanse

Anbud365: Miljøvennlige kjøp Flere legger planer, færre mener de har nok kompetanseFlere enn før har en plan for mer miljøvennlig anskaffelsespraksis, fremgår det av en dybdeanalyse fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). – Dette er en gledelig utvikling, slår avdelingsdirektør Marit Holter-Sørensen i DFØ fast. Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal komme i gang med arbeidet med grønne anskaffelser, og en plan for dette er første skritt.

Skriv ut artikkelen

Flere enn i 2018 legger i dag planer for en mer miljøvennlig anskaffelse, men færre opplever at de i dag har den kompetansen på miljøområdet som trengs. Det siste kan ha sammenheng med at utfordringene og kompetansekravene i dag er høyere enn for et par år siden. Barrierene er imidlertid de samme: Tid og ressurser, ledeforanking, miljøkompetanse og verktøy og metode. Det viser en dybdeanalyse fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Den nye dybdeanalysen for miljø i anskaffelsesprosessen går dypere enn de generelle resultatene fra modenhetsundersøkelsen og viser hvor i anskaffelsesprosessen offentlige virksomheter prioriterer klima- og miljøarbeidet. Analysen sammenligner virksomhetstypene, viser hvordan størrelse henger samme med modenhet, og hvilke barrierer de modne og mindre modne ser i arbeidet med miljø i innkjøp.

Utviklingen fra 2018 til 2020 viser at flere virksomheter enn før har en plan for å innrette anskaffelsespraksisen på en mer miljøvennlig måte. Hele 53% av kommunene (opp fra ca. 35%) og 75% av fylkeskommunene (opp fra ca. 70%) svarte i 2020 at de hadde en plan, noe som er en stor økning for kommunene. For staten er tallene – fra i underkant av 40% i 2018 og opp ca. 10% til i 2020.

Barrierer

Barrierene for å oppnå miljøgevinster varierer med virksomhetens modenhetsnivå

De tre største barrierene for å oppnå miljøgevinster er tid og ressurser, miljøkompetanse og verktøy og metode. Utover disse opplever de umodne en stor barriere i ledelsesforankring og -fokus, mens de modne peker på behovet for økonomisk handlingsrom. Resultatene viser også at andre trekk som virksomhetstype og innkjøpsvolum påvirker hvilke barrierer som er størst for virksomheten.

Fylkeskommunene opplever miljøkompetanse som en stor barriere for å oppnå miljøgevinster gjennom anskaffelser – ved siden av tilgang til verktøy og metoder. For kommunenes vedkommende står mangel på tid og ressurser og på ledelsesforankring øverst på listen over barrierer – i tillegg til mangel på kompetanse og på økonomisk handlingsrom. For staten dreier det seg først og fremst om mangel på tid og ressurser, samt kompetanse.

Kompetanse

Både i 2018- og i 2020-utgaven av modenhetsundersøkelsen ble dette spørsmålet stilt:

I hvilken grad opplever du at virksomheten har tilstrekkelig innkjøpsfaglig kompetanse på følgende områder: – Klima, miljø og andre samfunnsansvar. I 2020-utgaven var «og andre samfunnsansvar» ikke med. Utviklingen fra 2018 viser at opplevelsen av å ha god nok kompetanse på dette området viser nedgang – fylkeskommunene fra en andel på drøyt 70% i 2018 til 50% i 2010, kommunene fra litt over 40% til i underkant av 30% og statens fra i underkant av 50% til litt under 30%.

Nedgangen, tolker DFØ, mellom 2018 og 2020 kan komme som følge av større forventinger og tydeligere føringer om å ta hensyn til miljø i anskaffelser, og dermed et økt behov for kompetanse i virksomhetene.

Bli den første til å kommentere på "Miljøvennlige kjøp: Flere legger planer, færre mener de har nok kompetanse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.