NHO ber om klarere regler for konkurranse på like vilkår

Anbud365: NHO ber om klarere regler for konkurranse på like vilkårProblemene med offentlig støtte for skattefritak og konkursimmunitet reduseres mest effektivt dersom det offentlige skiller ut næringsvirksomhet i egne foretak, skriver NHO i sin høringsuttalelse til rapporten «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører». På bildet viseadm. dir. i NHO, Ole Erik Almlid (foto: Moment studio).

Skriv ut artikkelen

Prinsippet om konkurranse på like vilkår bør følges opp med klarere regler, oppfordrer NHO i en høringsuttalelse og viser til at i enkelte tilfeller opptrer det offentlige i markedet og konkurrerer med private om oppdrag. NHO mener dessuten at det bør utredes om det bør være lovbestemte krav for når det offentlige kan drive økonomisk aktivitet. I tillegg etterlyses et nasjonalt tilsyns – og håndhevelsesregime.

Rapporten «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører» ble overlevert Nærings- og fiskeridepartementet i januar i år. Arbeidsgruppen bak rapporten ble ledet av professor Erling Hjelmeng. Bakgrunnen for utredningen var at ESA i 2015 foreløpig konkluderte med at kommunenes generelle skattefritak og ubegrensede garanti (konkursimmunitet) kan gi økonomiske fordeler, som utgjør ulovlig statsstøtte, når de tilbyr varer eller tjenester på markedet sammenlignet med privateide konkurrenter.

NHO fastslår i sin høringsuttalelse til rapporten at de er fornøyd med at Regjeringen satte ned arbeidsgruppen for å vurdere tiltak som i større grad sikrer likere konkurransevilkår mellom offentlige og private. – Vi støtter arbeidsgruppens flertall som konkluderer med at når det offentlige driver forretning må de betale skatt og de må unngå å få tilført fordeler i kraft av at det offentlige ikke kan gå konkurs. Et nødvendig tiltak er at det offentlige må føre eget regnskap for forretningsdriften, et annet tiltak er forsterket tilsyn, heter det.

Klarere regler

Offentlig sektors samfunnsoppdrag er i hovedsak å ivareta ulike velferds- og forvaltningsoppgaver. Samtidig driver det offentlige også med ulike oppgaver som ligger utenfor kjerneoppgavene. Det handler bl.a. om avfallshåndtering, kantinedrift, vaskerier, alarmtjenester, entreprenørtjenester, osv. – I enkelte tilfeller ser vi at det offentlige opptrer i markedet og konkurrerer med private om slike oppdrag, skriver NHO og mener at prinsippet om konkurranse på like vilkår bør følges opp med klarere regler.

Det er, poengterer NHO, behov for ytterligere grep for å sikre en effektiv og etterprøvbar konkurranse på like vilkår:

  • Problemene med offentlig støtte for skattefritak og konkursimmunitet reduseres mest effektivt dersom det offentlige skiller ut næringsvirksomhet i egne foretak. Utskilt virksomhet vil være egne juridiske selskap, med separat økonomi, egen ledelse og eget regnskap. Transparensen vil øke, og det vil bli lettere å føre tilsyn med om EØS-avtalens regler blir overholdt. Det bør være unntak fra dette dersom utskilling blir uforholdsmessig.
  • En slik ordning fører ikke til noe forbud mot hva slags virksomhet en offentlig bedrift kan drive, ei heller et forbud mot at økonomisk og ikke-økonomisk virksomhet har identisk eier. Et krav om utskilling hindrer ikke at det offentlige selv produserer sine varer og tjenester – såkalt egenregi – fordi det kun er virksomhet som konkurrerer i et marked med private som skal skilles ut.
  • Det bør innføres et nasjonalt tilsyns – og håndhevelsesregime for å sikre etterlevelsen av det EØS-rettslige markedsaktørprinsippet. Konkurransetilsynet bør få denne oppgaven. Det er en forutsetning at tilsynet får tilført ytterligere økonomisk og personalmessige ressurser.
  • Det bør utredes om det bør være lovbestemte krav for når det offentlige kan drive økonomisk aktivitet.

Bli den første til å kommentere på "NHO ber om klarere regler for konkurranse på like vilkår"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.