NHO-forening: La bestemmelsen om 30% vekting av miljøkrav leve

Anbud365: NHO-forening: La bestemmelsen om 30% vekting av miljøkrav leveNorsk Industri har i et høringssvar vanskelig for å se at det er mulig å gjøre en evaluering av den ferske miljøbestemmelse i anskaffelsesreglene uten at kravet engang har fått tid til å virke. Dette skaper uforutsigbare rammevilkår, noe næringslivet ikke er tjent med, fremhever NHO-foreningen. På bildet, Knut Sunde, fung. adm.dir. i Norsk Industri (foto: Tone Buene).

Skriv ut artikkelen

La bestemmelsen om 30% vekting av miljøkrav leve, tommelen ned for Anskaffelsesutvalgets forslag om klima- og miljørelaterte krav til selve ytelsen. Dette er Norsk Industris konklusjon i sitt høringssvar til utvalgets delinnstilling nr. 1. De ferske reglene må få sette sitt preg på innkjøpspraksis før det vurderes endringer, heter det, og: – Vi er overrasket over at utvalget er såpass negative til reglene om miljøvekting som tredde i kraft fra 1. januar.

Norsk Industri, NHOs største landsforening skriver i sitt høringssvar til Anskaffelsesutvalgets første delutredning at foreningen ikke har sterke meninger om forslaget om å samle det meste av aktuelle forskrifter i en anskaffelseslov. Likevel oppfordrer foreningen departementet til å vurdere å beholde dagens struktur:

Grønn omstilling

– En større omarbeiding av hele regelverket for offentlige anskaffelser vil medføre store endringer for innkjøpere og leverandører. Samtidig har vi ikke noen indikasjoner på at næringslivet etterspør en større endringer av dagens regelverksstruktur.

Anskaffelsesutvalget mener at det mest effektive tiltaket for at offentlige anskaffelser kan bidra til den grønne omstillingen, i de fleste tilfeller, vil være klima- og miljørelaterte krav til selve ytelsen. Bruk av et tildelingskrite­rium på 30 % er ikke det mest effektive virke­middelet til å nå klimamålene, heter det.

La 30%-vekting vare

Til dette minner Norsk Industri om at foreningen har støttet endringene i anskaffelsesforskriften som skjerper vektleggingen av miljø ved offentlige innkjøp fra og med 1. januar 2024. – Vi mener at klima- og miljø som hovedregel bør vektes med minst 30 % i offentlige innkjøp, og gjerne høyere der det er relevant. Vi opplever også det nye kravet til vektlegging av klima og miljø ved innkjøp som forholdsvis fleksibelt, i og med at offentlige oppdragsgivere kan erstatte bruk av tildelingskriterier med klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen, så lenge dette gir en bedre klima- og miljøeffekt. Dagens forskriftskrav avgrenser også plikten til å stille klima- og miljøkrav mot offentlige innkjøp som har en uvesentlig miljøbelastning, slår Norsk Industri fast, og:

– Dagens bestemmelser om plikt til å vekte klima- og miljøhensyn er mer balansert og egnet enn utvalgets forslag. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og Leverandørutviklingsprogrammet utarbeider nå veiledere og beste praksis-initiativer for grønne og innovative anskaffelser. Disse må få sette sitt preg på innkjøpspraksis før det vurderes regelendringer.

Overrasket over utvalget

Norsk Industri føyer til at de er overrasket over at utvalget er såpass negative til reglene om miljøvektig som tredde i kraft fra 1. januar. – Vi har vanskelig for å se at det er mulig å gjøre en evaluering av ny miljøbestemmelse i anskaffelsesreglene, uten at kravet engang har fått tid til å virke. Dette skaper uforutsigbare rammevilkår, noe næringslivet ikke er tjent med fremhever NHO-foreningen.

Når det gjelder forslaget om å ta i bruk stan­dardiserte minimumskrav på prioriterte områder, sier Norsk Industri seg enige i at standardiserte minstekrav gjerne kan tas i bruk ved offentlige oppdrag der det kan dokumenteres at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt enn bruk av tildelingskriterier.

Bli den første til å kommentere på "NHO-forening: La bestemmelsen om 30% vekting av miljøkrav leve"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.