NHO-krav: Pålegg offentliggjøring av alle kontrakter over 300 000

Anbud365: NHO-krav Pålegg om å offentliggjøre alle kontrakter over 300 000Anskaffelsesutvalget foreslår å gå bort fra de grunnleggende prinsippene som er nedfelt i LOA § 5 som bygger på EØS-retten. Utvalget går også bort fra en felles nasjonal terskelverdi. NHO, her ved adm.dir. Ole Erik Almlid, mener derfor at det er viktig at det nedfelles prinsipper som sikrer likebehandling, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet for både leverandører og oppdragsgivere under EØS-terskelverdier (foto: Moment Studio).

Skriv ut artikkelen

Ingen kunngjøringsplikt under EØS-terskelverdiene bekymrer NHO. Derfor tar denne største av leverandørforeningene bl.a. til orde for at offentlige oppdragsgivere pålegges å offentliggjøre alle inngåtte kontrakter over 300 000 i DOFFIN – eller i det minste på oppdragsgivers hjemmeside. Dette for å sikre etterprøvbarhet og forhindre korrupsjon, fremgår det av NHOs høringssvar til Anskaffelsesutvalgets første delutredning. Men noe råd om fortsatt 30%-vekting eller «ytelses-løsning» i stedet får regjeringen ikke av NHO, som preges av delte meninger på dette punktet.

I sitt høringssvar støtter NHO at innslagspunktet for regelverket løftes fra 100 000 til 300.000. Det betyr at de aller minste anskaffelsene faller helt utenfor loven. For anskaffelser mellom EØS-terskelverdi og 300.000 blir det forenklede regler og kunngjøring vil først skje ved EØS-tersklene. Det er NHO skeptisk til.

Kunngjøringsplikten

Forslaget til forenklede regler for mindre anskaffelser gir liten mulighet til bl.a. å oppdage forhold som bryter de forvaltningsmessige prinsippene i dette regelverket. Det blir også mer krevende å få rettslig prøvd regelverkets øvrige utgangspunkt for hva som er likebehandling og forutsigbarhet i denne sammenheng, påpeker NHO, og:

– En kunngjøring av konkurranse er det viktigste virkemiddelet for en leverandør til å “oppdage” konkurransen. Uten kunngjøringsplikt, er det heller ikke krav til et minimalistisk konkurransegrunnlag, noe som vil gå ut over, nettopp de som formålsparagrafen skal beskytte – de små og mellomstore bedriftene. Regelverket som et hinder mot korrupsjon og infiltrasjon av uønskede elementer, vil heller ikke ha den samme tyngde og robusthet.

I stedet for kunngjøring

NHO foreslår derfor å bøte på manglende kunngjøring ved at anskaffelsesvirksomhetens rutine skal være skriftlig og offentlig tilgjengelig, og at anskaffelsens vesentlige beslutninger skal fremgå av protokoll. For å sikre etterprøvbarhet og forhindre korrupsjon, foreslår NHO at alle inngåtte kontrakter over 300 000 pålegges å offentliggjøres i DOFFIN – eller i det minste på oppdragsgivers hjemmeside.

Et delt NHO

NHO støtter at det stilles miljøkrav i offentlige anskaffelseskontrakter. Imidlertid får ikke Anskaffelsesutvalget støtte for å bytte ut dagens krav om 30% klima- og miljøvekting med å ta utgangspunkt i selve ytelsen man skal anskaffe. I NHOs medlemsmasse og blant NHOs foreninger er meningen delte, og f.eks. synes NHOs største og mektigste forening, Norsk Industri, at 30-prosenten bør beholdes. Men:

– De fleste støtter likevel utvalgets forslag, fordi de mener forslaget er mer forutsigbart og at den store miljøgevinsten ikke ligger i selve konkurransen, men sikres oftest i planleggingsfasen som gjerne gjenspeiles i kravspesifikasjonen, fremgår det av NHOs høringssvar. Det fremheves som mer forutberegnelig å stille krav til ytelsen, da de som ikke oppfyller kravene blir avvist i motsetning til tildelingskriterier som det konkurreres på. I tillegg er det vanskelig å vite hvordan oppdragsgiver vil evaluere tildelingskriteriene. Valget av evalueringsmodeller som benyttes, herunder poengmodeller (relative, absolutte, lineære, forholdsmessige og hybridmodeller) eller prissettingsmodeller (påslagsmodeller og fratrekksmodeller), kan derfor bli avgjørende for utfallet av konkurransen. Her vil vektingen av miljø- og klima kunne slå ulikt ut.

NHO stiller seg for øvrig også positivt til utarbeidelse av standardiserte miljøkrav på prioriterte områder i offentlige anskaffelser, og at disse kan oppfylle forpliktelsene i bestemmelsen om grønn omstilling.

Bli den første til å kommentere på "NHO-krav: Pålegg offentliggjøring av alle kontrakter over 300 000"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.