NHO: Nå må Norge få på plass en strategi for offentlige anskaffelser

Anbud365: NHO vil ha god dialog, ingen krumspring i anskaffelsesprosessen- God dialog med leverandørmarkedet, spesielt forut for en anskaffelse, er viktig, poengterer advokat Arnhild D. Gjønnes, NHOs ekspert på offentlige anskaffelser, overfor Anbud365. I tillegg mener NHO at det er av stor betydning med tydelig regelverk og god veiledning. Det gir færre klager (foto: Moment Studios).

Skriv ut artikkelen

Sørgelig lesning, konstaterer NHOS ekspert på offentlige anskaffelser, advokat Arnhild D. Gjønnes, i en kommentar til Anbud365. Hun har lest rapporten fra EUs revisorer som viser at ingen av målene med siste direktivrunde er oppfylt – selv etter ni år. Og antall tilbydere går ned, konkurransenivået faller, direktetildelinger øker. Gjønnes benytter anledning til å minne om at det nå er på tide at også Norge skjerper seg: – Vi må få en strategi for offentlige anskaffelser; det er ikke reglene som er feil, men praktiseringen av dem.

Rapporten fra Den europeiske revisjonsretten – EUs revisjon, viser resultatene fra en revisjon som omfattet årene 2011 til 2021. Utviklingen i konkurransenivået for offentlige anskaffelser i EUs indre marked er ett av temaene; identifisere og peke på hindringer for konkurransebaserte anskaffelser det andre.

Ikke lystelig

Revisjonsfunnene tyder på et fallende nivå på konkurranse om offentlige kontrakter. Det er en betydelig økning i antall tilbud med bare en tilbyder, en stor andel direkte kontraktstildelinger i de fleste av medlemsstatene og en begrenset andel direkte grenseoverskridende anbud mellom medlemsstatene. Sett i lys av hva som var målene med de nye EU-direktivene i 2014 konkluderer revisjonen med at de fleste ikke er nådd – det har ikke vært noen påviselig effekt av at de trådte i kraft.

Det er EU-direktivene fra 2014 som danner grunnlaget for det regelverket Norge praktiserer i dag. Spesielt gjelder det over EU/EØS-terskelverdiene. Formålet med 2014-reformen var å gjære anbud mer fleksible ved hjelp av forenklede prosedyrer, å gjøre det lettere for SMB å få adgang til offentlige kontrakter og å fremme en mer strategisk bruk av offentlige anskaffelser. Også åpenhet og integritet som vern mot korrupsjon var med blant målene med reformen.

Sørgelig lesning

– Sørgelig lesning, sier Gjønnes om rapporten, dette går ikke den rette veien – hverken for EU-landene eller for de øvrige innenfor EØS. Også i Norge er det observert tendenser til færre antall tilbydere.

Og hun retter oppmerksomheten mot at bedrifter bestemmer seg for å gå ut av markedet, ikke minst på grunn av lange og kompliserte konkurransegrunnlag. Hun henter frem et eksempel fra Sverige der en kommune slo til med et 84 sider langt konkurransegrunnlag, som egentlig kunne vært holdt innenfor et par sider. I tillegg kommer kompliserte og strenge regler, og ulike utslag ved vekting av tilbud som skyldes vilkårlige tildelingskriterier.

SMB og strategi

Gjønnes poengterer dessuten at det snakkes og snakkes om SMB, ikke minst å gjøre det lettere for den store gruppen bedrifter å kunne delta i det offentliges anskaffelser. Men viljen til å gjøre noe konkret for å følge opp ordene, er nærmest fraværende hos de store statlige oppdragsgiverne – med noen få unntak.

Hun mener det er på tide at Norge må få en strategi for offentlige anskaffelser. Den må utvikles i samarbeid mellom oppdragsgivere, leverandører og akademia. – Det er ikke lovgivningen som feiler – men bruken av regelverket, konstaterer hun.

Les mer om rapporten fra Den europeiske revisjonsretten her

Bli den første til å kommentere på "NHO: Nå må Norge få på plass en strategi for offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.