Offentlige anskaffelser: Stort og smått 14. april

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 14. aprilStavanger kommune ønsker å inngå 2 separate rammeavtaler av levering av møbler. På bildet kontaktperson, Emilia Tufto. Innkjøpsmakten gir mulighet til å påvirke globale leverandørkjeder ved å adressere menneskerettigheter, samfunn og miljø i risikoutsatte varekontrakter, fremgår det av kunngjøringen av konkurransen om de to avtalene.

Skriv ut artikkelen

Nytt Anbud365-webinar til uken, fellesavtaler for skybaserte infrastruktur- og plattformtjenester kommer og unge anskaffelses-jurister er ettertraktet. Fire av ti LO-medlemmer sier nei til helse- og omsorgstjenester på anbud, Nkom mener at Telenor har brutt kravet til likebehandling, og bergindustrien vil ha mer vekt på miljø og bærekraft blant tildelingskriteriene. Og i Sverige noteres at antall kommunale innkjøpere er opp 6%. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Tid for vårens kompetanseløft

Torsdag 20. april er det en kjempe-anledning til å styrke sin kompetanse. Da holder Christian Bjørtuft Ellingsen og Anders Thue – begge partnere og advokater i Simonsen og Wiig, et Anbud365-webinar. Tema er adgangen til å endre kontrakter inngått under anskaffelsesregelverket. Meld deg på her – gå ikke glipp av denne muligheten!

Anbud365-dagen 15. juni

Påmelding åpner etter planen 24. april og programmet begynner å finne sin form. Et hybrid arrangement, mye mer tid til mingling enn tidligere og «Grip tak i en advokat» for å stille spørsmål er tilbake. DFØ skal lage en beste praksis for kontraktsoppfølging innen 1. juli. På Anbud365-dagen får du alt om denne – og om AI i innkjøp – hva og hvordan.

Info-møte om statlige sky-avtaler

Markedsplassen for skytjenester har til hensikt å inngå fellesavtaler for skybaserte infrastruktur- og plattformtjenester. Det inviteres derfor til informasjonsmøte for offentlig sektor onsdag 19. april 2023.

Ønsker deltakere til planlegging

Statens innkjøpssenter rekrutterer deltakere til innkjøpsgrupper for anskaffelse av tre nye fellesavtaler innenfor kontorområdet: revisjonstjenester, sirkulære tjenester og ombruksløsning for kontormøbler, melder DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring).

Søker unge anskaffelses-jurister

Klagenemndsekretariatet søker – først og fremst – nå etter nyutdannede jurister, men jurister med noe arbeidserfaring kan også søke. For søkere med erfaring søker de særlig etter kandidater med erfaring innenfor regelverket for offentlige anskaffelser, men erfaring fra andre av de aktuelle rettsfeltene er også interessant.

Innkjøpsmakt og møbelkjøp

Stavanger kommunes møbelkjøp skal være klima- og miljøvennlig og fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og dyrevelferd. Innkjøpsmakten gir mulighet til å påvirke globale leverandørkjeder ved å adressere menneskerettigheter, samfunn og miljø i risikoutsatte varekontrakter, heter det i kommunens kunngjøring av to rammeavtaler.

Varsler milliongebyr til Telenor

Nkom varsler et gebyr på 7 mill til Telenor for brudd på kravet om likebehandling. Nkom mener at Telenor har brutt kravet til likebehandling ved at de ikke har gitt en grossistkunde samme informasjon som Telenor har gitt til sin egen mobilvirksomhet. Informasjonen var nødvendig for å kunne delta i en offentlig anbudskonkurranse.

Etterlengtet veiledning

Standard Norge er prosjekteier og utgiver av en nasjonal veiledning for vannbehandling. Konsulenter, rådgivere og leverandører vil ha nytte av veiledningen ved å få bedre kravspesifikasjoner for vannbehandlingsmetoder og -program. Det vil gi en mer effektiv anbudsprosess og bidra til økt kvalitet på leveransene, heter det i vvsforum.no.

LO-medlemmer om anbud i helse og omsorg

I en omfattende LO-undersøkelse, hvor mer enn 86.000 medlemmer har svart på spørsmål, skulle de spurte nevne de tre viktigste sakene innenfor to områder: arbeid og velferd. 38% har bl.a. svart at helse- og omsorgstjenester ikke må settes ut på anbud.

Vil ha mer vekt på miljø og bærekraft

Natursteinbransjen registrerer altfor ofte at valget faller på billigere alternativer som f.eks. granitt fra Kina, da de fleste offentlige aktører i dag vekter pris høyest. Norsk Bergindustri ønsker at det legges større vekt på miljø og bærekraft i tildelingskriterier. Det vil kunne medføre økt produksjonskapasitet og bidra til positive lokale ringvirkninger.

Industri-aktiviteten avtok også i mars

DNB PMI (innkjøpssjefindeksen), justert for normale sesongsvingninger, steg med 1 poeng til 48,3 i mars. Samtidig ble indeksen for februar revidert ned med 0,2 poeng. Selv om indeksen steg fra februar, er den fortsatt godt under 50. Det indikerer at aktiviteten i industrien avtok videre i mars, for fjerde måned på rad.

Kirke-konkurranse for arkitekter

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er med og lyser ut en ny, åpen arkitektkonkurranse. I 2020 ble menighetene Ranheim og Charlottenlund slått sammen til ett sokn og Kirkelig fellesråd i Trondheim kunngjør i den forbindelse en åpen plan- og designkonkurranse i to trinn for en ny kirke.

Modernisering av forsvars-anskaffelser

Forsvaret får nytt økonomisenter. Modernisering av økonomifunksjonen er ett av tiltakene som skal bidra til å frigjøre ressurser i sektoren. Det er videre planlagt modernisering av blant annet forsvarssektorens anskaffelser, HR-funksjonen, investeringsprosessen, vedlikehold, fagutdanning og forsyningsvirksomheten.

Søksmålskompetanse til Konkurransetilsynet

Regjeringen foreslår å gi Konkurransetilsynet mulighet til å reise søksmål om vedtak fattet i Konkurranseklagenemda. Søksmålskompetanse gjør at Konkurransetilsynet selv kan avgjøre om viktige og prinsipielle spørsmål skal avklares i domstolene. Det vil bidra til at konkurransereglene blir håndhevet effektivt, sier næringsminister Jan Chr. Vestre.

Lette etter lokaler, null respons

Null respons på anbudskonkurranse gjør at kommunen må se etter andre løsninger for 35 ansatte. Det var Aurskog-Høland kommune som ønsket å sjekke om det var mulig å leie lokaler til de ansatte i kommunalteknisk drift og tilhørende utstyr i fem år, melder Indre Akershus Blad.

Fortsatt pris, pris, pris …

– Ja, fortsatt opplever vi veldig ofte at det er pris som blir helt avgjørende i offentlige anbudsrunder, selv om det i flere år har vært fremmet krav om både klimanøytrale byggeplasser og – bygg. Det er de store, profesjonelle utbyggerne som i praksis er mest klimabevisste, sier daglig leder Stian Østerlie i Vintervoll AS Trondheim.

Anskaffelser og brudd på innside-regler

Hva er det et brudd på innsider-reglene, hva er koplingen til offentlige anskaffelser og når er informasjon offentlig? Sjefjurist i Adda, Åsa Edman, kommenterer i en artikkel en dom i Högsta förvaltningsdomstolen om når beslutninger i anskaffelser utgjøre innside-informasjon. Adda er en støttefunksjon eiet av Sveriges kommuner och landsting.

Kommunale innkjøpere blir flere

Antallet innkjøpere i svenske kommuner økte med 6% mellom 2020 og 2021. Det er en dobbelt så stor økning som i offentlig sektor i sin helhet. I regionene ble det færre innkjøpere i perioden, ned 1%. Samtidig krympet også antallet innkjøpere i statlige selskap med 9%. Det viser fersk statistikk fra Statistiska centralbyrån.

Innovative innkjøp og statlige penger

Alle kommuner bør i høyere grad arbeide med innovative innkjøp, og det må følge penger med fra staten til at avlaste den økonomiske risikoen ved prosjektene. Dette ønsket kommer fra leder av Udbud og Indkøb i Nyborg Kommune, Sandy Lykke Lützen.

Skal kartlegge flaskehalser

En arbeidsgruppe i regi av samarbeidet mellom Arbeids- og økonomidepartementet og Kommunförbundet i Finland, «Anskaffelser som fungerer», har satt i gang en detaljert utredning. Formålet er å kartlegge flaskehalsene, dvs avgjørende hindringer knyttet til funksjonaliteten til offentlige anskaffelser og vitaliteten i markedet.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 14. april"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.