Revisjonsrapport: Knapt noen påviselig effekt av EUs anskaffelsesdirektiv

Anbud365:Revisjonsrapport: Knapt noen påviselig effekt av EUs anskaffelsesdirektivAdvokat Arnhild D. Gjønnes, NHOs ekspert på offentlige anskaffelser har gitt Anbud365 en liste over hva representanter for europeiske leverandørmarkedet spesielt har lagt seg på hjertet fra den knusende rapporten fra EU-revisjonen. Sørgelig lesning, sier hun.

Skriv ut artikkelen

En knusende dom rettes fra EU-revisjonen etter å ha ettergått i sømmene om EU-direktivene om offentlige anskaffelser fra 2014 har svart til forventningene. Flere av målene er ennå ikke nådd – etter sju år, samtidig som innføringen av de nye regelverket ikke har hatt noen påviselig effekt. Det er for øvrig dette regelverket dagens norske anskaffelsesregler også er tuftet på.

Rapporten fra Den europeiske revisjonsretten – EUs revisjon, viser resultatene fra en revisjon som omfattet årene 2011 til 2021. Utviklingen i konkurransenivået for offentlige anskaffelser i EUs indre marked er ett av temaene; identifisere og peke på hindringer for konkurransebaserte anskaffelser det andre.

Leverandørene lagt merke til

Resultatene fra revisjonen er studert og gjennomgått av så vel NHO, som BusinessEUROPE, der NHO er medlem. Advokat Arnhild D. Gjønnes, NHOs ekspert på offentlige anskaffelser har gitt Anbud365 en liste over hva representanter for europeiske leverandørmarkedet spesielt har lagt seg på hjertet fra rapporten (hennes kommentar til rapporten kan du for øvrig lese her). Listen:

  • Former for direktetildelinger utgjorde rundt 15,8 % av alle «prosedyrer» som ble brukt. Det er store variasjoner mellom medlemslandene, prosentandelen direktetildelinger varierte fra så lavt som Hellas (3,1 %) til Kypros (42,3 %).
  • Totalt er 23 av 27 medlemsstater, ifølge EU-revisjonen, i en “rødt flagg”-situasjon der omfanget av ikke-kunngjorte oppdrag er over 10 %. I snitt ligger dette tallet på rundt 20% for hele EU-området i 2021.
  • Omfanget av konkurranser med bare ett tilbud er i perioden 2011-2021 nær fordoblet fra 23,5 % til 41,8 %. Antallet tilbydere er redusert fra et gjennomsnitt på 5,7 per anskaffelse i 2011 til 3,2 ti år senere. Basert på disse funnene konkluderer EU-revisjonen med at nivået på direktetildelinger fortsatt er høyt i de fleste medlemsstatene. Den slår fast at det illustrerer at ikrafttredelse av 2014-direktivene ikke har noen påviselig effekt på omfanget av anbud med bare en tilbyder og på direkte tildelinger.
  • Direkte grensekryssende anskaffelser utgjør rundt 5 % av alle kontraktstildelinger, bare tre land kan vise til mer enn 10 %.

Hovedmålene ikke nådd

BusinessEUROPE har også bitt seg merke i at EU-revisjonen slår fast hovedmålene for 2014-reformen ennå ikke er nådd:

  • Lengden på administrative prosedyrer har økt med nær 50% siden 2011. Prosedyrer er for kompliserte og mindre fleksible enn i privat sektor, og det har ikke vært noen vesentlig forenkling som kan ha gjort offentlige kontrakter mer attraktive for bedrifter, heter det.
  • Tiden det tar å gjøre en beslutning om tildeling av kontrakt var i 2011 62,5 dager, mens den i 2021 var 96,4 dager.
  • Virkningen av det europeiske felles anskaffelsesdokumentet og e-skjemaer er ennå ikke synliggjort
  • Andel av kontrakter tildelt til SMB er ikke økt totalt sett
  • De fleste oppdragsgivere gjennomfører strategiske anskaffelser i svært begrenset grad, rapporten finner at andelen kontrakter fortsatt er i favør av det laveste budet eller “pris som tildeling”.

Anbefalinger fra EU-revisjonen

I rapporten fremmes også forslag til forbedringer, som

1. Mål for offentlige anskaffelser må avklares og prioriteres
2. Det må tas tak i mangler ved offentlige anskaffelsesdata
3. Europakommisjonens verktøy til å følge opp og evaluere må oppdateres
4. De reelle årsakene til hindringene for å nå målene med anskaffelsesreglene må analyseres, og tiltak for å overvinne viktige hindringer for konkurranse og fremme beste praksis må komme.

Les også: NHO: Nå må Norge få på plass en strategi for offentlige anskaffelser

Bli den første til å kommentere på "Revisjonsrapport: Knapt noen påviselig effekt av EUs anskaffelsesdirektiv"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.