Ni forskrifter gjelder for offentlige anskaffelser, snart kommer nr. 10

Anbud365: Ni forskrifter gjelder for offentlige anskaffelser, snart kommer nr. 10Mye å passe på for de som steller med offentlige anskaffelser - enten det er innkjøpere, deres ledere, leverandører, jurister, advokater og andre.

Skriv ut artikkelen

I tillegg til selve loven er det ni ulike forskrifter som gjelder for offentlige anskaffelser fra årsskiftet. Senere i vårsemesteret kommer en til. I tillegg har Forsvaret sitt spesielle regelverk, og det fins dessuten en forskrift som gjelder gjennomføring av EU/EØS–direktivene i Norge. En av de helt nye forskriftene skal fungerer som «ris bak speilet» for dem som ikke innretter seg etter pålegg knyttet til internasjonale forpliktelser.

Ny, revidert lov om offentlige anskaffelser trådte i kraft ved sist årsskifte. I tillegg gjelder en hel rekke forskrifter:

  • Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)
  • Forsyningsforskriften
  • Konsesjonskontraktforskriften
  • Forskrift om konsesjonskontrakter
  • Klagenemndsforskriften (gjelder Kofa) med endringer som trådte i kraft 1. januar 2017
  • Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser
  • Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av lov om offentlige anskaffelser.
  • Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.
  • Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Et par til …

I tillegg har Forsvaret sitt regelverk – Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF), og en ny forskriftsbestemmelse om miljø er sendt på høring med first til 10. februar.

Det er også en forskrift om gjennomføring av EØS-avtalens vedlegg XVI punkt 6/Rfo EØF/Euratom nr. 1182/71) om fastsettelse av regler for frister, datoer og tidspunkter. Det er en forskrift de færreste vil komme i kontakt med.

Regelverkene kan du lese på Nærings– og fiskeridepartementets spesialside for offentlige anskaffelser.

Tvangsmulkt

En av forskriftene på listen over er imidlertid ikke så mye omtalt. Rett nok hadde Anbud365 i sin tid en omtale av høringsutkastet, men nå er tvangsmulkt–forskriften altså trådt i kraft. I anskaffelsesloven som gjaldt frem til utgangen av 2016 var det ingen hjemmel for en slik forskrift. Den gjelder pålegg som er nødvendige for å sikre oppfyllelse av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, WTO-avtalen om offentlige innkjøp eller andre internasjonale forpliktelser som Norge er forpliktet av.

Det arbeides med å overlate innkrevingsansvaret til Statens innkrevingssentral (SI), noe som krever en endring i SI–forskriften og en avtale mellom Nærings– og fiskeridepartementet og Skatteetaten. I tvangsmulkt–forskriften står det at mulkten kreves inn av Skatteetaten og tilfaller staten.

Ingen sanksjon

I høringsnotatet skrev NFD bl.a. at tvangsmulkt ikke skal anses som en sanksjon, men som et fremadrettet tiltak som har til formål å skape et oppfyllelsespress. Hensikten er bare å sikre at Norge oppfyller sine internasjonale forpliktelser, ikke, heter det, at departementet generelt skal føre tilsyn med at anskaffelsesregelverket overholdes.

Størrelsen på tvangsmulkten foreslås å være tre ganger rettsgebyret, som etter 1. januar er NOK1049 pr. dag. Helligdager, fridager, lørdag og søndager er unntatt. Der oppfyllelse er særlig påkrevd, f.eks. å sikre etterlevelse av dommer i EFTA–domstolen, kan det være aktuelt med høyere tvangsmulkt, men aldri høyere enn ti ganger rettsgebyret, ifølge forskriften.

Bli den første til å kommentere på "Ni forskrifter gjelder for offentlige anskaffelser, snart kommer nr. 10"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.