Se her hva du får med deg på Anbud365-dagen 6. juni – noen få plasser igjen

Anbud365:Har du ikke meldt deg på Anbud365-dagen ennå?

Skriv ut artikkelen

Til lesere, kunder og øvrige kontakter. Anbud365.no gjennomgår for tiden en re-etablering og oppgradering. Det kan føre til at siden så lenge ikke fungerer som den skal. Vi beklager det. Vi arbeider intenst for å få den til å fungere som den skal igjen. Dersom noen, som følge av denne midlertidigheten, lider skade av noe slag, ber vi om at det tas kontakt på epost redaksjonen@anbud365.no.

Har du ikke meldt deg på Anbud365-dagen ennå? Vi har fortsatt noen få plasser igjen… Nedenfor kan du lese nærmere om hva du får med deg av faglig kompetanseløft på konferansen – på ett brett! I tillegg kommer anledning til å treffe og spørre advokatene etter foredragene. Daglig leder i Factlines AS, Siri Engesæth, gir konstruktive leverandør-erfaringer fra møte med offentlige innkjøpere, og hør hva innkjøpssjef Jacob Landsvik har for planer for Universitetet i Oslo der det allerede er heldigitaliserte anskaffelser. Hva blir det neste?

Påmelding, program og praktiske opplysninger finner du her.

De fire samarbeidspartnerne til Anbud365 stiller alle på konferansen med sine toppfolk innenfor offentlige anskaffelser, og temaene er meget sentrale og aktuelle, se bare:

Gjennomføring av forhandlinger – Marie Braadland & Lene Moe Blom, Advokatfirmaet Grette

Regelverket inneholder ingen direkte formkrav til hvordan forhandlinger skal gjennomføres, men de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven setter likevel noen rammer for forhandlingsrommet. Vi gjennomgår “best practice” for gjennomføring av forhandlinger etter forskriften del III, men gir også eksempler på saker som ikke er til etterfølgelse. De sentrale spørsmålene vi tar utgangspunkt i:

  • Hva ligger i kravet til reelle forhandlinger?
  • Hvor går grensen for taushetsplikten, og hvor detaljerte tilbakemeldinger kan  oppdragsgiver gi?
  • Hvilke begrensninger for forhandlingene gir kravet til forutberegnelighet?
  • Hvordan skrive gode referat? Hvilke andre metoder kan brukes for å ivareta

          kravet til etterprøvbarhet?

Avklaring av tilbud – Espen I. Bakken & Frida May Behrens, Advokatfirmaet Arntzen de Besche

Espen Bakken og Frida May Behrens vil forklare når og hvordan oppdragsgiver kan be leverandørene om avklaring av tilbudene deres. Avklaringsadgangen gir oppdragsgiverne en god mulighet til å beholde gode tilbud med i konkurransen, men det er viktig at dette gjøres riktig. Hvor langt går avklaringsadgangen? Når og hvordan kan oppdragsgiver be om avklaringer? Hvordan er avklaringsmulighetene i konkurranse med forhandling?

Det er også viktig for leverandørene å kunne vurdere om avklaring har skjedd riktig. Har oppdragsgiver gitt alle leverandørene lik mulighet til å avklare? Har oppdragsgiver gjort en ulovlig avklaring og endt opp med å gi kontrakten til en leverandør som skulle være avvist?

Er norske myndigheters forståelse av avklaringsadgangen i overensstemmelse med EU/EØS-retten?

Evalueringsmetoder – Alf Amund Gulsvik & Hanne Zimmer, Advokatfirmaet Wikborg Rein

“Når oppdragsgiver skal evaluere tildelingskriteriene må oppdragsgiver benytte en metode for å poengsette hvert tilbud. Å benytte en god poengsettingsmetode er for oppdragsgiver avgjørende for å velge riktig tilbud og for leverandørene er det avgjørende å forstå så langt som mulig hvordan tilbudene vil bli scoret. Det er i økende grad rettslige krav til poengsettingsmodellen.

Under denne bolken vil det bli gjennomgått noen spørsmål og utfordringer som ofte oppstår ved valg og bruk av poengsettingsmetoder. Vi vil blant annet være innom:

  • Hvor mye må oppdragsgiver opplyse i konkurransegrunnlaget om hvilken poengsettingsmetode man vil benytte
  • Hva er konsekvensene dersom det ikke opplyses noe
  • Ved poengsetting av pris – handlekurv vs delvekting
  • Viktigheten av å stressteste poengsettingsmetoden”

Erstatning – Christian Bjørtuft Ellingsen & Anne Buan, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Vilkårene for erstatning i offentlige anskaffelser, slik de er fastsatt av Norges Høyesterett, har de siste årene blir utfordret. Dette gjelder ikke minst i Fosen-linjen saken som står for Høyesterett og hvor EFTA-domstolen for andre gang vil bli forelagt spørsmål knyttet til EØS-avtalen og Håndhevingsdirektivets krav til erstatning som sanksjon. I denne sesjonen ser vi på den tradisjonelle læren om erstatning i anskaffelser, hvordan denne har utviklet seg over tid og hvilke utfordringer den står overfor i årene som kommer.

Bli den første til å kommentere på "Se her hva du får med deg på Anbud365-dagen 6. juni – noen få plasser igjen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.