Skjerpede miljøkrav: Kritiserer stadige endringer; blir vanskelig for leverandørene

Anbud365: Skjerpede miljøkrav: Kritiserer stadige endringer; blir vanskelig for leverandøreneDetaljgraden i reguleringen av samfunnsmål gir inntrykk av liten tillit til at oppdragsgiver klarer å vurdere hvilke forhold det er naturlig å vektlegge i de aktuelle anskaffelsene, konstaterer Regelrådet i sitt høringssvar til Anskaffelsesutvalgets første delutredning. På bildet: Sandra Riise, leder av Regelrådet (foto: Ann Kristin Støveren/futuria.no).

Skriv ut artikkelen

– Stadig endrede regler på området vil gjøre det vanskelig for leverandørene å tilpasse virksomheten og gir lite forutsigbare rammevilkår for offentlige anskaffelser, skriver Regelrådet i et høringssvar. Rådet sikter til innføringen av skjerpede miljøkrav ved årsskiftet, samtidig som Anskaffelsesutvalget ikke foreslår samme regel. Hvordan utvalgets forslag skal følges opp er i tillegg uklart. Rådet spør også om det er bedre å følge opp samfunnskravene på andre måter enn gjennom anskaffelsesregelverket. – For mange krav i regelverket kan føre til unødvendig dyre og kompliserte anskaffelser, heter det.

Regelrådet er et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og har som oppgave å bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk. I sitt høringssvar til Anskaffelsesutvalgets første delutredning stiller rådet bl.a. spørsmål ved om det er rimelig å bruke anskaffelsesregelverket til å løse så mange samfunnsspørsmål.

Vanskeligere for små bedrifter

– Jo flere hensyn som skal tas, desto mer komplisert blir regelverket å forholde seg til. Videre kan mengden krav gjøre det vanskeligere for små bedrifter å konkurrere med større bedrifter. Det kan også være vanskeligere for mindre oppdragsgivere å gjennomføre gode anskaffelser, påpeker rådet.

Flere av samfunnsmålene følger av annet regelverk og andre politikkområder. Utvalget kunne, mener Regelrådet, med fordel vurdert om det er bedre å følge opp disse kravene på andre måter enn gjennom anskaffelsesregelverket. Rådet savner en overordnet drøftelse av spørsmålet om offentlige anskaffelser faktisk kan nå alle disse samfunnsmålene uten at det går utover hovedformålene med anskaffelsen som er effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Liten tillit til oppdragsgiverne?

– For mange krav i regelverket kan føre til unødvendig dyre og kompliserte anskaffelser som kan gi dårligere produkter og leveranser, skriver rådet, som påpeker at detaljgraden
i reguleringen av samfunnsmål gir inntrykk av liten tillit til at oppdragsgiver klarer å vurdere hvilke forhold det er naturlig å vektlegge i de aktuelle anskaffelsene.

Etter Regelrådets vurdering synes utredningen å ha mest fokus på det offentliges praktisering av regelverket og ikke så mye på leverandørene. Likeledes er det en svakhet ved utredningen at utvalget i liten grad synes å ha gjengitt og basert sine vurderinger på synspunkter fra leverandørene. Rådet mener også at utvalget burde drøftet virkningene av og behovet for at oppdragsgiver kan drive leverandørutvikling særlig i distriktene.

Lite forutsigbart

I sitt høringssvar finner rådet det uheldig at de skjerpede miljøkravene er innført samtidig som utvalget ikke foreslår en slik regel. I dag er det dessuten uklart hvordan utvalgets forslag skal følges opp. Etter Regelrådets vurdering er det viktig med forutsigbarhet for næringslivet: – Stadig endrede regler på området vil gjøre det vanskelig for leverandørene å tilpasse virksomheten og gir lite forutsigbare rammevilkår for offentlige anskaffelser, heter det.

Regelrådet kan ikke se at hensynet til små bedrifter er særskilt vurdert i utredningen. Små bedrifter er riktignok nevnt, særlig i forbindelse med å senke innslagspunktet for anskaffelsesregelverket til 300 000 kroner. Utover dette savner rådet en nærmere vurdering av hvordan man kan sikre at små og lokale bedrifter kan konkurrerer på like vilkår med store bedrifter særlig med hensyn til alle samfunnsmålene som også skal nås gjennom anskaffelsene. Utvalget skal i sin annen delutredning vurdere «hensynet til lokale og regionale leverandører». Regelrådet oppfordrer utvalget til også å vurdere virkningene av forslagene i første delutredning for lokale og regionale leverandører, og særlig for de minste leverandørene.

Bli den første til å kommentere på "Skjerpede miljøkrav: Kritiserer stadige endringer; blir vanskelig for leverandørene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.