Tapte erstatningssaken på grunn av mangel på dokumentasjon

Anbud365: Tapte erstatningssaken på grunn av mangel på dokumentasjonUansett var det imidlertid et krav om å dokumentere at kravet ville bli oppfylt til kontraktperiodens start. Slik dokumentasjon var ikke gitt, konstaterer Hålogaland lagmannsrett.

Skriv ut artikkelen

Mangel på dokumentasjon felte den avviste tilbyder i Hålogaland lagmannsrett. Oppdragsgiver hadde i og for seg ikke krevet at ambulansebåten var klar på tilbudstidspunktet. Det hadde holdt at båten var sertifisert og godkjent til kontraktsperiodens start. Men det hadde ikke tilbyderen dokumentert.

Saken (LH–2015–202363) i Hålogaland lagmannsrett gjaldt krav om erstatning etter en offentlig anbudskonkurranse, som omhandlet kjøp av ambulansebåt–tjenester. Oppdragsgiver var Universitetssykehuset i Nord–Norge (UNN), som i konkurransen avviste den tilbyderen som hadde det klart laveste tilbudet.

Utgangspunktet var at den tilbudte båten i det avviste tilbudet ikke var sertifisert for det ene av fartsområdene (fartsområde 4) på tilbudstidspunktet. Det var det ingen uenighet om.

Ikke et absolutt krav

Utfra ordlyden i konkurransegrunnlaget var det ikke åpenbart for retten at det var et absolutt krav at båten måtte være godkjent for fartsområde 4 allerede på tidspunkt for inngivelse av tilbudet. UNN syntes å ha ansett det tilstrekkelig at det i tilbudet ble skissert hvilken båtløsning som tilbys. Det var vanskelig for retten å legge til grunn at konkurransegrunnlaget var til hinder for å kunne tilby nybygg, hvilket ville innebåret etterfølgende godkjenning av båten.

Uansett var det imidlertid et krav om å dokumentere at kravet ville bli oppfylt til kontraktperiodens start. Slik dokumentasjon var ikke gitt. Det er ikke nok at selskapet i sitt tilbud har uttalt at kravet vil bli oppfylt, samtidig som det er krysset av for at tilbudet ikke inneholder avvik eller forbehold. Det forelå ingen skriftlig informasjon eller dokumentasjon for hva som var nødvendig av endringer, oppgraderinger eller lignende for at båten ville eller kunne godkjennes for fartsområdet, eller når slik godkjenning ville eller kunne foreligge.

Ikke god nok informasjon

Tilbudet ga ikke tilstrekkelig informasjon som gjorde det mulig for UNN å vurdere sannsynligheten for at båten ville bli godkjent for fartsområdet innen oppstart av kontraktsperioden. Lagmannsretten skriver:

– At tilbyder, i tilbudet, er i stand til å dokumentere at båten ved oppstart av kontraktsperioden 1. mars 2014 ville være godkjent for trafikk i tjenesteområdet, må ut fra konkurransegrunnlaget anses som et absolutt minimumskrav. Manglende dokumentasjon for dette representer et avvik fra konkurransegrunnlaget, som i denne sammenheng må betraktes som vesentlig.

Retten bemerker for øvrig at den samlede bevisførselen viser tydelig at det var svært lite sannsynlig at båten ville vært klar for tjeneste innen kontraktsperiodens start. Uklarheten rundt den tid som ville måtte medgå til ombygging, klargjøring og sertifisering, vurderer retten som et vesentlig forbehold i relasjon til oppstart av tjenesteperioden.

Dessuten forelå det forhold som gjorde det svært vanskelig å avgjøre hvordan tilbudet skulle bedømmes sammenliknet med andre tilbud. Vilkåret for avvisning i anskaffelsesforskriften var dermed oppfylt. Således forelå det ikke noen årsakssammenheng mellom eventuell uriktig avvisningsgrunn og økonomisk tap, ifølge dommen i Hålogaland lagmannsrett.

Bli den første til å kommentere på "Tapte erstatningssaken på grunn av mangel på dokumentasjon"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.