Stortinget: Kontrakter skal kunne reserveres for de ideelle

Anbud365: Stortinget Kontrakter skal kunne reserveres for de ideelle- Vi har blitt enige om at vi ønsker et eget kapittel i anskaffelsesloven om helse- og sosialtjenester, og forenklet anskaffelsesprosedyre, sier saksordfører Odd Omland (Ap).

Skriv ut artikkelen

Stortingets næringskomite er tydelig på at de ønsker at kontrakter skal kunne reserveres for ideell sektor, og at handlingsrommet i EØS-regelverket skal utnyttes.– Forhåpentligvis vil dette rydde opp i usikkerheten mange kommuner har opplevd etter regjeringens lovforslag kom, sier saksordfører Odd Omland (Ap).

Næringskomiteen avga i dag sin innstilling til ny anskaffelseslov. Debatten i Stortinget er planlagt til 9. juni. Anbud365 kommer i de nærmeste dagene tilbake med bredere omtale av innstillingen. Du kan lese hele innstillingen her.

Omland er svært fornøyd med at en samlet komité slår fast at det skal legges til rette for at ideelle aktører kan bidra med velferdstjenester til offentlig sektor.Et mindretall i komiteen, bestående av Ap, KrF, Sp og SV ønsket å gå enda lenger, og lovfeste at kontrakter skal kunne reserveres for ideelle aktører.

Utnytte rollen som stor innkjøper

En samlet komité har vært opptatt av det offentlige kan utnytte rollen som stor innkjøper til å fremme positive ringvirkninger. Komiteens innstilling slår fast at offentlige anskaffelser ikke bare skal fremme effektivitet, men også være samfunnstjenlige. I tillegg vektlegges det nå i lovteksten at offentlige kontrakter skal gjennomføres en måte som fremmer hensyn til miljø, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold.

– Vi har i tillegg blitt enige om at vi ønsker et eget kapittel i anskaffelsesloven om helse- og sosialtjenester, og forenklet anskaffelsesprosedyre. Dette vil understreke særtrekkene ved helse- og sosialtjenester og kunne bidra til bedre tilrettelegging for ideelle aktører, sier Omland.

Følgende flertallsforslag tas inn i lovteksten:

Tekst med kursiv er hva næringskomiteen har tatt inn.

«§ 1 skal lyde:

Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal også bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.»

Hele komiteen stemte for denne tilføyelsen så nær som SV. De følgende forslagene står en enstemmig komite bak:

«§ 2 tredje ledd skal lyde:

Loven gjelder ikke for anskaffelser som kan unntas etter EØS-avtalen artikkel 123. Departementet kan i forskrift fastsette ytterligere unntak fra lovens virkeområde.»

« § 5 første ledd skal lyde:

«Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Dette skal blant annet skje ved at oppdragsgiveren tar hensyn til livssykluskostnader. Disse oppdragsgiverne skal også ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter. Departementet kan gi forskrift om det nærmere innholdet av bestemmelsen.»

«§ 5 annet ledd skal lyde:

Oppdragsgiveren kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer hensyn til miljø, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold, forutsatt at kravene og kriteriene har tilknytning til leveransen.»

«§ 5 fjerde ledd skal lyde:

Oppdragsgiveren skal stille krav til universell utforming i offentlige kontrakter i samsvar med regler som fastsettes i forskrift.»

«§ 7a skal lyde:

«§ 7a Regler om anskaffelser av helse- og sosialtjenester

Departementet skal ved forskrift gi særskilte regler om anskaffelser av helse- og sosialtjenester.

Departementet skal ved utformingen av forskriften særlig legge vekt på særtrekkene ved helse- og sosialtjenester. Forskriften skal bidra til å fremme viktige hensyn som mangfold, kvalitet, kontinuitet og brukermedvirkning innenfor dette tjenesteområdet.”

Bli den første til å kommentere på "Stortinget: Kontrakter skal kunne reserveres for de ideelle"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.