TI Norge: Forslag fra Anskaffelsesutvalget kan gi fare for økt korrupsjon

Anbud365: TI Norge Forslag fra Anskaffelsesutvalget kan gi fare for økt korrupsjonTI Norge anbefaler at Nærings- og fiskeridepartementet vurdere om det bør innføres en plikt til å gjennomføre enklere kunngjøringer for deler av anskaffelsene under EØS-terskelverdien, slik at en bredere konkurranse om disse oppdragene ivaretas og korrupsjonsrisikoen reduseres. På bildet: Guro Slettemark, generalsekretær i TI Norge (Transparency International Norge) (foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon).

Skriv ut artikkelen

I fravær av kunngjøringsplikt ligger det en fare for kameraderi og korrupsjon. Mulighetene for nye leverandører til å slippe til kan dermed bli begrenset. Det er Transparency International Norges (TI Norge) reaksjoner på Anskaffelsesutvalgets forslag om å heve grensene for kunngjøringsplikt. De ønsker seg korrupsjonsforebygging mer eksplitt omtalt, og slår til lyd for å standardisere og samordne informasjon om bl.a. leverandørers antikorrupsjonsarbeid. Det vil gi oppdragsgivere, heter det, et effektivt informasjonsgrunnlag når plikten til å ivareta samfunnshensyn skal etterleves.

TI Norge bemerker i sitt høringssvar at de nye ESG-forpliktelsene etter EUs direktiv om bærekraftrapportering inkluderer antikorrupsjon (ESG står for miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold). – Når korrupsjonsforebygging står så sentralt i forpliktelsene til ESG-rapportering og i lovens formål, kunne dette med fordel også ha vært nevnt eksplisitt som en utdyping eller tilføyelse i punktet om tillitvekkende offentlig opptreden i andre ledd, ifølge TI Norge.

Sikre korrupsjonsbekjempelse

Oppdragsgiverne får etter forslaget en lovpålagt plikt til å ta samfunnshensyn (§2-1) og å ha oppdaterte og offentlig tilgjengelige rutiner for dette formålet. TI Norge forutsetter at plikten til å bekjempe korrupsjon skal ivaretas, noe som vil bety at rutinene også angir framgangsmåtene for å sikre korrupsjonsbekjempelse. – I oppfølgingen av utredningen bør derfor departementet, fremholder TI Norge, vurdere hvordan den samlede informasjonen som frambringes om bl.a. leverandørers antikorrupsjonsarbeid etter de nye kravene til ESG-rapportering og aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven vil kunne være til nytte for offentlige oppdragsgivere som skal ivareta antikorrupsjon gjennom sine anskaffelsesrutiner.

– Antakelig ligger det også effektiviseringsgevinster i å standardisere og samordne denne typen informasjon slik at den mest mulig effektivt kan anvendes som informasjonsgrunnlag når offentlige oppdragsgivere skal etterleve plikten til å ivareta samfunnshensyn etter loven, konstaterer TI Norge.

Heving av kunngjøringsplikten

Utvalgets forslag innebærer at kunngjøringsplikten heves fra 1,3 til 1,4 millioner kroner for statlige vare- og tjenestekontrakter. For alle andre offentlige innkjøpere (inkludert kommuner og fylkeskommuner) heves denne kunngjøringsplikten fra 1,3 til 2,2 millioner kroner. Omfanget av anskaffelser som unntas fra kunngjøringsplikten vil dermed økes en del sammenlignet med i dag, påpeker TI Norge, og:

– TI Norge mener fraværet av kunngjøringsplikt kan begrense potensielle leverandørers mulighet til å oppnå kontrakter i konkurranse med eksisterende leverandører. Videre ligger det her en fare for kameraderi og korrupsjon.

Følg med på praksis

Utvalgets forslag om en bestemmelse som sier at oppdragsgivere skal sikre at de ikke over tid favoriserer en eller et fåtall leverandører, er ikke nok, mener TI Norge:

– Denne bestemmelsen kan imidlertid vanskelig komme til anvendelse overfor enkeltanskaffelser, men angir hva som skal være oppdragivers praksis over tid. Ansvaret for å passe på at slik favorisering ikke utvikler seg, hviler dermed på oppdragsgiveren selv eller at offentligheten og konkurrerende leverandører følger med på praksisen over tid, basert på informasjon om inngåtte kontrakter, som oppdragsgiveren plikter å kunngjøre (§3-1 femte ledd).

Bli den første til å kommentere på "TI Norge: Forslag fra Anskaffelsesutvalget kan gi fare for økt korrupsjon"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.