Tre skal hjelpe 180 med å følge opp miljø og sosiale krav i sine avtaler

nbud365: Tre skal hjelpe 180 med å følge opp miljø og sosiale krav i sine avtalerKonserninnkjøp i Oslo kommune, her ved sin direktør, Gunnar Wedde, har nettopp undertegnet en rammeavtale som 178 offentlige virksomheter kan dra nytte av.

Skriv ut artikkelen

En rammeavtale som Oslo kommune nettopp har inngått, gjør det lettere for nærmere 180 offentlige virksomheter å følge opp sine kontrakter når det gjelder miljø og sosiale krav. Tre leverandører skal hjelpe til: 1. DNV GL Business Assurance Norway AS, 2. PricewaterhouseCoopers AS og 3. BDO AS.  Den høyest rangerte leverandøren ved tildeling av rammeavtale har status som A-leverandør og de øvrige som B-leverandør, C-leverandør osv.

Formålet med rammeavtalen er i utgangspunkt å dekke Oslo kommunes behov for bistand i hele prosessen med kontraktsoppfølging av sosiale- og miljøkrav i vareleveranser, fra oppbygging av egne rutiner og systemer for kontraktsoppfølging til revisjon av kontraktskrav.

Avtalen skal dessuten bidra til at deltakerne på rammeavtalen enklere kan anskaffe bistand til å påse at leverandørene ivaretar sosiale- og miljøkrav i egen virksomhet og i leverandørkjeden for varer. Med sosiale krav menes her krav til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjerneverdier.

178 offentlige virksomheter

I tillegg til Oslo kommune er det nå 178 kommuner/kommunale foretak, fylkeskommuner, departementer og statlige etater som har sluttet seg til avtalen gjennom å levere tilslutningserklæringer. I tillegg har drøyt 15 medlemmer av Grenlandkommunenes innkjøpsenhet (GKI) opsjon på å tiltre avtalen.

Det er svært usikkert hva omfanget av etterspurte tjenester vil være, heter det i konkurransegrunnlaget. Gjennomføringen av kommunereformen kan på flere måter gi endringer i deltakerlisten: Som følge av kommunesammenslåing kan navn på kommuner endres, nye kommuner vil tiltre avtalen via sammenslåingen og andre vil tre ut av avtalen på grunn av sammenslåing med andre kommuner.

10 – 30 avrop

Oslo kommune anslår at det vil bli foretatt 10 – 30 avrop av ulik størrelse i løpet av avtalens første år, men at omfanget deretter vil øke. Anslaget er bare retningsgivende og innebærer ingen forpliktelse for oppdragsgiver, ifølge konkurransegrunnlaget.

Rammeavtalen gjelder i 2 år fra kontraktsinngåelse. For avtalen gjelder opsjon for oppdragsgiver til å forlenge avtalen for ytterligere inntil 1+1 år på uendrede vilkår. Det vil bli benyttet både minikonkurranse og direkte avrop.

Fem tilbud – og vektingen

Det kom inn fem tilbud i den åpne anbudskonkurransen, hvorav to ble avvist på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav. Følgende kriterier og vekting er lagt til grunn: Pris vektet 40 %, kompetanse tilbudt personell vektet 35 % og oppdragsforståelse vektet 25 %.

I teamet bak BDO AS finnes for øvrig bl.a. Factlines, som tidligere i et OFU-prosjekt i samarbeid med Helse Sør-Øst utviklet et digitalt verktøy som gjør at man på en trygg og effektiv måte kan spore sin leverandørkjede bakover for å avdekke om kravene  til samfunnsbevissthet ivaretas.

Bli den første til å kommentere på "Tre skal hjelpe 180 med å følge opp miljø og sosiale krav i sine avtaler"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.