Offentlig kjøp av øko-mat: Oppfordring ikke nok, må gjøres om til krav

Anbud365: Offentlig kjøp av øko-mat: Oppfordring ikke nok, må gjøres om til krav Blant alle aktørene vi har snakket med, er det det enighet om at bruk av offentlige innkjøp er et av de aller mest sentrale grepene for å få til økt økologisk produksjon, heter de ti en evalueringsrapport fra Oxford Research. På bildet Jørn Rolfsen, adm.dir i Landbruksdirektoratet, som er oppdragsgiver til rapporten (foto: Landbruksdirektoratet).

Skriv ut artikkelen

Det offentlige kan brukes som brekkstang for å få opp volumet av norsk økologisk produksjon. I den nasjonale strategien for økologisk jordbruk oppfordres offentlige storhusholdninger til å inkludere økologisk mat i sine innkjøp. Dette signalet bør forsterkes og gjøres om til et krav, foreslår Oxford Research i en rapport der denne nasjonale strategien evalueres.

På oppdrag fra Landbruksdirektoratet har Oxford Research evaluert den nasjonale strategien for økologisk jordbruk («Gode intensjoner – lite handling Evaluering av nasjonal strategi for økologisk jordbruk»). Hovedformålet med evalueringen er å vurdere resultater og virkninger så langt i perioden 2018-2030 og anbefale eventuelle tilpasninger for å nå målene.

Strategi for 2018 – 2030

For å styrke arbeidet med å fremme økologisk produksjon i Norge, utarbeidet regjeringen en nasjonal strategi for økologisk jordbruk. Strategien gjelder for perioden 2018 – 2030, og er retningsgivende for arbeidet med økologisk produksjon i hele verdikjeden. Evalueringen viser at strategien i liten grad har bidratt til at målene for økologisk produksjon og forbruk kan nås innen 2030. Strategien oppfattes som utydelig og gir lite grunnlag for handling. En hovedutfordring er at det ikke eksisterer et tallfestet produksjonsmål som gjør at arbeidet med økologisk produksjon prioriteres.

Uavhengig av hvilken hovedmålsetning som gjelder for strategien, er det noen grep som kan tas for å stimulere til økt produksjon og omsetning av økologisk mat, fremgår det av evalueringsrapporten. Oxford Research trekker bl.a. frem offentlige innkjøp.

Offentlige innkjøp er viktig

– Et viktig grep som kan gjøres for å stimulere til økt norsk økologisk produksjon er bruk av offentlige innkjøp, heter det. De offentlige storhusholdningene har behov for innkjøp av store volum og representerer dermed stabile og store innkjøpere. Dette innebærer at det offentlige kan brukes som brekkstang for å få opp volumet. I den nasjonale strategien oppfordres offentlige storhusholdninger til å inkludere økologisk mat i sine innkjøp. Dette signalet bør forsterkes og gjøres om til et krav. Dette handler om politisk prioritering og tilgjengelige økonomiske rammer. Matvalget bør få en sentral rolle i dette arbeidet.

Alle informantene Oxford Research har snakket med, påpeker imidlertid at det har skjedd lite på området offentlige innkjøp. En medvirkende årsak til dette er innkjøpsregelverket og hvilke kriterier som blir tillagt vekt ved anskaffelser. Det er mange parametere som veies opp mot hverandre, men den økologiske dimensjonen blir underordnet pris, påpekes det i rapporten.

Krever politiske grep

Det er mulig å vekte den økologiske dimensjonen høyere hvis man ønsker det, men det krever politiske grep, skriver Oxford Research. Blant alle aktørene de har snakket med, er det det enighet om at bruk av offentlige innkjøp er et av de aller mest sentrale grepene for å få til økt økologisk produksjon. Her bør Matvalget spille en viktig rolle fremover. Matvalget forvalter et nasjonalt mandat om å bidra til økt forbruk av (norsk) økologisk mat i landets storhusholdninger.

Bli den første til å kommentere på "Offentlig kjøp av øko-mat: Oppfordring ikke nok, må gjøres om til krav"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.