Veien frem mot ny lov – oppfordrer til dugnad i anskaffelsesmiljøet

Anbud365: Veien frem mot ny lov - oppfordrer til dugnad i anskaffelsesmiljøetLederen for Anskaffelsesutvalget, Halvard Haukeland Fredriksen, gjennomgikk på KS Anskaffelsesseminar 2023 hovedtrekkene i utvalgets forslag til ny anskaffelseslov.

Skriv ut artikkelen

Anskaffelsesmiljøet oppfordres til dugnad med sikte på å få en ny, mest mulig egnet anskaffelseslov. Trinn en i dugnaden er første delutredning fra Anskaffelsesutvalget, andre trinn er nå i gang – høringsrunden. Oppfordringen kom på KS Anskaffelsesseminar fra lederen for utvalget, Halvard Haukeland Fredriksen, som oppfordret alle i miljøet å komme med sine innspill. Anbud365 registrerte for øvrig at det på KS-hold er en betydelig skepsis til at innkjøpere skal drive tilsyn. Til formålet finnes hverken kompetanse eller ressurser, dessuten har man egne tilsyn til mange av formålene, påpekes det.

Om lag 120 innkjøpere fra kommune-Norge samlet seg på Lillestrøm i går for å høre og lære nytt i årets utgave av KS Anskaffelsesseminar i regi av KS Anskaffelsesforum. På menyen sto bl.a. en gjennomgang av nye saker fra KOFA og domstolene ved KS Advokatenes Benita Tjørn Tobiasson og Kristine Vigander. Ut av denne seansen kom en rekke praktiske råd – til nytte i innkjøpernes hverdag – bygget på hva klagenemnda og domstolene var kommet til.

Anskaffelsesutvalget

Ytterligere en fra KS Advokatene, Beatrice Dankertsen Hennyng, bidro – hun med siste nytt fra lovgiver og andre saker av interessepolitisk betydning. Norgesmodellen, forslaget til ny lærlingordning og første delutredning fra Anskaffelsesutvalget, der hun representerer KS.

Lederen av Anskaffelsesutvalget minnet om at hovedformålet med anskaffelsesreglene er å bidra til en kostnadseffektiv behovsdekning. Og så må det igjen balanseres mot kravet om at de samme reglene skal bidra til en grønn omstilling.

Tøffe prioriteringer

Utvalget fikk knappe ti måneder på å få ferdig sin første delutredning. Det førte til tøffe prioriteringer av hva utvalget kunne fordype seg i; alle spørsmål som knytter seg til mandatet ble således ikke løst, konstaterte utvalgslederen. Blant de saksområdene som ikke nådde opp i prioriteringen, var innsynsspørsmålene.

Fredriksen fremhevet høringsrunden som svært viktig. Delutredningen er første skritt i en prosess mot en ny lov, høringsrunden med frist 10. februar neste år sammenliknet han med en dugnad der alle i anskaffelsesmiljøet er invitert til å delta med innspill.

Behov for veiledning

Da utvalget startet sitt arbeid var det fra oppdragsgiver en viss forventning om at forarbeidene til utvalget skulle kunne tjene som en veiledning til loven. Utvalgsleder Fredriksen hadde lite tro på at det ville fungere, en egen veiledning må nok til, var hans syn, og han utfordret Nærings- og fiskeridepartementet – eventuelt DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) – til å lage en veiledning.

eForms og nye Doffin

De som har ansvaret for etablering av eForms og nye Doffin i DFØ, har måttet slite med å finne den nøyaktige oversettelse av hva EU språklig legger i de nye skjemaene. Formålet merd skjemaene er å få data som kan gi en pekepinn på om de grepene i anskaffelsene som gjøres, fører frem til de ønskede politiske målene. eForms er digitalisering med slegge, er det sagt.

Virksomhetsarkitekt Rune Kjørlaug og produkteier for Doffin, Charlotte Kolle i (DFØ) fortalte på KS Anskaffelsesseminar at ingen hadde erfaring med å bruke eForms da de satte i gang, at de var forberedt på at ikke alt gikk knirkefritt, og bare siden lanseringen – en måneds tid, er det gjort nærmere 200 feilrettinger. Men, konstaterte de, man lærer etter hvert og gradvis blir man kjent med de nye skjemaene. Vi har, slo de to fast, full forståelse for at det har vært en tøff periode for alle de som skal kunngjøre. Det arbeides også med å tilpasse eForms til kunngjøringer under terskelverdiene. Veiledninger, informasjonssider og ledetekster lages og utvikles stadig – og forbedringsforslag ble ønsket velkommen.

Første delutredning fra Anskaffelsesutvalget kan du kikke på her
Anbud365 har dessuten hatt en artikkel med hovedtrekkene i utvalgets utredning

1 kommentar på "Veien frem mot ny lov – oppfordrer til dugnad i anskaffelsesmiljøet"

  1. E-FORMS OG NYE DOFFIN – SØKEFUNKSJONALITET FOR LEVERANDØRER
    Hvis du legger inn geografisk søkebegrensing på nøkkelord- eller CPV-søk i noen av anbudene i Doffin og Classic Doffin får du IKKE treff. Hvis du tar vekk geografisk begrensing og søker i hele Norge blir det treff. Antakelig er årsaken at oppdragsgiver har ikke fylt ut NUTS-kode korrekt i E-forms. I slike tilfeller er det omtrent umulig for leverandører å finne utlysingen hvis de benytter normal søkelogikk. Det gjelder f. eks. for denne kunngjøringen fra Trondheim kommune: https://doffin.no/notices/2023-100747
    Dette vil jeg betegne som en alvorlig feil i Doffin som fortsatt ikke er rettet.

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.