Virksomhetsoverdragelse i offentlige anskaffelser – dette sier retten

Anbud365: Virksomhetsoverdragelse i offentlige anskaffelser – dette sier rettenBabcock Scandinavian AirAmbulance vant anbudskonkurransen som innebar at selskapet overtok driften ambulanseflytjenesten i Norge. I anbudsunderlaget var det opplyst at overføringene fra eksisterende operatør til ny operatør vil kunne utgjøre en virksomhetsoverdragelse i henhold til arbeidsmiljøloven (foto: BSAA/Johnny Vaet Nordskog).

Skriv ut artikkelen

For kort tid siden arrangerte Anbud365 seminar der tema var virksomhetsoverdragelse i offentlige anskaffelser. Dyktige advokater fra vår samarbeidspartner Advokatfirmaet Grette sto for det faglige. Samtidig ble det kjent at Nord-Troms tingrett var i gang med en sak om nettopp samme tema. Nå er konklusjonen kommet: Babcocks overtakelse av ambulanseflykontrakten og 91 piloter fra tidligere operatør var virksomhetsoverdragelse. Her finner du hovedpunkter fra dommen.

I juni 2017 offentligjør det statlige helseforetaket Luftambulansetjenesten HF at Babcock Scandinavian AirAmbulance har vunnet anbudet som innebærer at selskapet fra 1. juli 2019 skal overta driften ambulanseflytjenesten i Norge etter Lufttransport AS. Kontrakten gjelder for perioden 2019-2025, med mulighet til forlengelse i 5 år (2+3)

Bakgrunnen for saken i tingretten var at Babcock garanterte alle de 98 pilotene som da var ansatt i tjenesten jobb videre etter overtakelsen. Det ble da fremforhandlet en tariffavtale for alle som ønsket å fortsette med Babcock som arbeidsgiver. I november var det klart at 91 av de 98 pilotene hos tidligere operatør ønsket ansettelse i Babcock. Pilotene mente at overtakelsen var en virksomhetsoverdragelse, og i juni 2019 bestemte de seg for å prøve saken rettslig.

Anbudsunderlaget

Tingretten bemerker at det i anbudsunderlaget var opplyst at overføringene fra eksisterende operatør til ny operatør vil kunne utgjøre en virksomhetsoverdragelse i henhold til arbeidsmiljøloven.

Bestemmelsen i arbeidsmiljøloven inneholder tre vilkår, som alle må være oppfylt for at det skal være tale om en virksomhetsoverdragelse. For det første må overførselen gjelde «en selvstendig økonomisk enhet», det såkalte enhetsvilkåret. For det andre stilles et krav om at virksomheten skal være «overført» til en innehaver på grunnlag av en kontrakt eller ved sammenslåing av virksomheter. Dette kalles for overdragelsesvilkåret. For det tredje må den virksomhet som blir videreført av den nye virksomhetshaver, «i det vesentlige være den samme» som ble drevet av den tidligere innehaver, det såkalte identitetsvilkåret.

At overdragelsesvilkåret er oppfylt var klart. Spørsmålet for retten er om enhetsvilkåret og identitetsvilkåret er oppfylt.

Enhetsvilkår

Når det gjelder enhetsvilkåret siterer retten fra Gate Gourmet-saken (Rt-2011-1755):

«Etter EU-domstolens praksis må det – hvor det ikke er en hel bedrift eller en klart identifiserbar og uavhengig avdeling som overtas – ved vurderingen av om overføringen gjelder en selvstendig økonomisk enhet, foretas en samlet bedømmelse av det karakteristiske for den virksomhet som overføres. Det er ikke nødvendig at det i den overtakende bedrift gjenfinnes en spesifikk avdeling eller enhet som tilsvarer organiseringen i den avgivende bedriften. Men jeg oppfatter EU-domstolens praksis slik at det som overføres må utgjøre en stabil og operasjonell enhet, som selv er i stand til å levere de tjenester som er karakteristiske for virksomhetens økonomiske aktivitet. Iden helhetsvurdering som må foretas, vil vekten av de ulike momentene variere med virksomhetens art og virkemåte.»

Med dette som bakgrunn kom Nord-Troms tingrett etter en samlet vurdering til at Lufttransport FW hadde en samling av ressurser som var organisert med det formål å drive økonomisk virksomhet og at enhetsvilkåret etter dette var oppfylt.

Identitetsvilkår

Identitetsvilkåret, heter det, kan formuleres slik at det skal kunne gjenfinnes en enhet hos den overtakende virksomhet som beholder sin identitet etter overdragelsen. Den allerede definerte enhet skal i det vesentlige bestå eller fortsette sin virksomhet etter overdragelsen. Det avgjørende vil være om en tilstrekkelig andel av de elementer som karakteriserer virksomheten kan gjenfinnes i den virksomhet som er overdratt.

Ut fra en samlet vurdering av relevante momenter, vektet ut fra virksomhetens art, er retten kommet til at virksomhetens identitet er i behold. Retten har lagt vekt på at flygernes virksomhet og kompetanse er helt sentral, og at deres virksomhet i Babcock i dag i all hovedsak er den samme som tidligere, arbeidstidsordningen er den samme, kunden Flyambulanse HF er den samme, de pasientene som betjenes kommer fra det samme geografiske området og omfanget av den økonomiske aktiviteten er i all hovedsak den samme. Det har ikke vært opphør i driften av tjenesten og det er også lagt vekt på at Babcock bruker de samme hangarer og de samme bofasiliteter for sine flygere som tidligere, heter det i dommen.

Bli den første til å kommentere på "Virksomhetsoverdragelse i offentlige anskaffelser – dette sier retten"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.