Innkjøp


Anbud365: Hils på 11 Anbud365-kommentatorer!

Hils på 11 Anbud365-kommentatorer!

Det er svært viktig for Anbud365 å få fram i lyset synspunkter fra dem som virkelig kjenner innkjøpshverdagen. Og fra uavhengige eksperter. Derfor har vi…
Anbud365 Hils på våre kommentatorer

Hils på kommentatorene våre!

Vi ønsker med dette vårt kommentatorkorps velkommen – 12 fra innkjøpsmiljøet og en fra leverandørsiden. Hensikten med et slikt korps? Jo, anbud365.no synes det er…