Sosial dumping

Når og hvor ryker tålmodigheten?

(En Anbud365-kommentar) Det offentliges anskaffelser er ikke noe universal-verktøy for å skaffe oss en bedre fremtid i verden. Vurdert utfra talemåter kan man falle i…