Norgesmodellen i Stortinget: Innkjøpere har et særlig ansvar

Anbud365: Norgesmodellen i Stortinget Innkjøpere har et særlig ansvarNærings- og fiskeridepartementet skal gi nærmere regler for å innføre nye tiltak med formål om å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping gjennom regelverket for offentlig anskaffelser. Næringsminister Jan Christian Vestre har til formålet fått grønt lys fra Stortinget (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet/ Øyvinn Myge).

Skriv ut artikkelen

Nå kan næringsminister Jan Christian Vestre sette i gang å lage de forskrifter og regler ellers som han mener trengs for å gjøre Norgesmodellen til et vellykket verktøy i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Han har nettopp fått grønt lys fra Stortinget, som setter to streker under betydningen av kompetanse og profesjonalisering av innkjøpsarbeidet for å kunne sikre at offentlige innkjøp kan bidra til å fremme et seriøst arbeids- og næringsliv. Innkjøpere har et særlig ansvar, heter det.

Rett før helgen behandlet Stortinget Innstilling fra næringskomiteen om endringer i lov om offentlige anskaffelser, og vedtok å gi regjeringen utvidede forskriftshjemler om arbeidslivskriminalitet). Dermed kan Nærings- og fiskeridepartementet gi regler for å innføre nye tiltak med formål om å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping gjennom regelverket for offentlig anskaffelser. Det er Norgesmodellen det gjelder.

Tjenester, bygg og anlegg

Forskriftene skal begrenses til tjeneste- og bygge- og anleggskontrakter. Offentlige oppdragsgiverne kan pålegges å ta inn klausuler i tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter som skal sikre lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende forskrifter om allmenngjorte tariffavtaler eller landsomfattende tariffavtaler for de aktuelle bransjene.

Endringer i loven skal sikre at lov om obligatorisk tjenestepensjon blir overholdt, og at oppdragsgiver skal stille krav om HMS-kort. En ny hjemmel om leverandørenes dokumentasjonsplikt vil bidra til at oppdragsgiver kan etterleve sin kontrollplikt, og etablere nødvendig behandlingsgrunnlag for leverandørene etter personvernforordningen.

Økt ressursbruk?

Noen høringsinstanser er bekymret for at forskriftsendringer kan medføre økt ressursbruk og/eller økt behov for kompetanse. I neste etappe i arbeidet med Norgesmodellen vil regjeringen utrede tiltak som kan redusere denne belastningen. Det skal blant annet etableres en «beste praksis» for kontraktsoppfølging og sikres økt kvalitet på veiledningsmateriale.

Stortinget understreker at innkjøpere har et særlig ansvar for å sørge for ryddige og seriøse forhold i norsk arbeidsliv og å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Det må sikres god kompetanse i innkjøpsleddet, gjennom bl.a. tilgjengelig og god informasjon og veiledning. Betydningen av kompetanse og profesjonalisering av innkjøpsarbeidet for å kunne sikre at offentlige innkjøp kan bidra til å fremme et seriøst arbeids- og næringsliv understrekes.

Underleverandør-bekymring

Opposisjonen har sine merknader, Høyre advarer mot detaljregulering og Fremskrittspartiet vil sende saken tilbake til regjeringen fordi de mener det er en for viktig sak til å bli hastebehandlet.

Og regjeringspartiene sammen med Sosialistisk Venstreparti beroliger Høyre: Det legges ikke opp til en innstramming sammenlignet med dagens begrensning på maksimalt antall underleverandører. Det er heller ikke er noe regjeringen har kommunisert at den ønsker å gjøre, heter det. Høyre har vært tydelig på at det ikke må strammes inn for mye på antall underleverandørledd. Regjeringen Solberg innførte maksimalt to ledd i leverandørkjeden, og det bør ikke være færre enn det. Byggenæringen er helt avhengig av å kunne inngå avtaler med underentreprenører med spisskompetanse på ulike områder påpeker Høyre.

Bli den første til å kommentere på "Norgesmodellen i Stortinget: Innkjøpere har et særlig ansvar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.