Svensk uro over sanksjonsmangel på svikt i plikt til å kunngjøre endringer

Anbud365: Hjelp til bedre oppfølging av etterlevelse av arbeidsrettslige kontrakt-vilkår I Sverige er det foreslått en felles tipsfunksjon for tilfeller av brudd på kontraktsfestede arbeidsrettslige vilkår. I Konkurrensverkets høringssvar tas det til orde for at den som sender inn tipset bør få mulighet, men ikke plikt, til også å gi opplysninger om selskapet som tips refererer seg til, er en leverandør til en offentlig oppdragsgiver og hvilken eller hvilke myndigheter det i så fall dreier seg om. På bildet Rikard Jermsten, generaldirektør i Konkurrensverket (foto: Ola Hedin).

Skriv ut artikkelen

Plikten til å kunngjøre endringer i kontrakt og rammeavtale er viktig, men følges ikke opp alltid, skriver Konkurrensverket i en analyserapport. Samtidig savnes sanksjons-muligheter for de oppdragsgiverne som ikke etterlever denne plikten – ut over å rette kritikk mot dem. Det bekymrer åpenbart de svenske konkurransemyndighetene.

I analysen «Annonsering om ändringar av kontrakt och ramavtal» skriver Konkurrensverket at de har notert seg at plikten til å kunngjøre endringer i kontrakt eller rammeavtale ikke alltid følges opp. Under visse omstendigheter, heter det, skal offentlige oppdragsgivere sørge for det. Plikten er viktig for å sikre åpenhet og likebehandling og på den måten effektiv konkurranse.

Hovedpunkter

Konkurrensverket oppsummerer essensen i analysen i fire punkter:

  • At offentlige myndigheter kunngjør endringer av kontrakter eller rammeavtaler er viktig av flere grunner, ikke minst av konkurranse- og åpenhetsårsaker, men også av hensyn til antikorrupsjon og statistikk.
  • Det er ikke bare viktig at endringene kunngjøres, de må også kunngjøres på korrekt måte
  • En publisert kunngjøring som ikke inneholder alle relevante opplysninger eller som inneholder feilaktige opplysninger kan medføre at prinsippene om åpenhet settes til side.
  • Korrekte kunngjøringer om endringer gir aktive leverandører forbedrede muligheter til å ta vare på sine interesser i hvert enkelt tilfelle og på den måten bidra til en vel fungerende konkurranse.

Sanksjonering

En problemstilling som reises i analysen er at en svikt i plikten til å kunngjøre endringer i kontrakt og rammeavtaler, ikke kan sanksjoneres. Ut over å kunne rette kritikk i et tilsynsvedtak, fremholder Konkurrensverket, savnes muligheter til å forsikre seg om at offentlige oppdragsgivere etterlever kunngjøringsplikten.

Gjennom kunngjøringer om endringer blir det lettere for Konkurrensverket og leverandører å oppdage og angripe eventuelle ulovlige endringer, heter det i analyserapporten.

Bli den første til å kommentere på "Svensk uro over sanksjonsmangel på svikt i plikt til å kunngjøre endringer"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.